Välkommen till Stuten 12

Kungsgatan 25-27 / Regeringsgatan 67-71 / Oxtorgsgatan 2-4

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Sara Andersson

Affärsansvarig kontor 073-393 62 61

Anna Hofström

Affärsansvarig handel 076-776 43 70 · 08-566 205 20

Molly Stockenstrand

Bitr. affärsansvarig 076-130 63 75

Sten-Göran Nilsson

Teknikansvarig 08-782 03 83

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten har ett fibernät som ägs av Vasakronan men som du som hyresgäst kan nyttja för att ansluta din lokal till internet oavsett vilken internetleverantör du har. 
 
IT-TJÄNSTER
Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via valfri leverantör.  Telia och Advania är exempel på två leverantörer som har förberett anslutningar till fastigheten för att snabbare kunna leverera internet och IT-tjänster.
 
Advania
Tel: 08-545 726 16
Mejl:  support.re@advania.se
 
Telia
Tel:  072-225 70 59
Mejl:  fiberbestallningar@teliacompany.com
 
 
FIBERINSTALLATIONER
Eftersom säkerhet är en viktig del i IT-leveransen så måste samtliga internetleverantörer och deras installationstekniker föranmäla besök med god framförhållning.  Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer i fastigheten alltid genomföras i samråd med Vasakronans nätadministratör (Advania) och enligt Vasakronans anvisning för IT-installationer.  För mer information kontakta:
 
Nätadministratör, Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. Ventilationen är i drift under kontorstid. Du kan själv reglera temperaturen med hjälp av ett flertal termostater i lokalen. Både fjärrvärme och fjärrkyla finns i fastigheten.

Rökning
Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen, exempelvis entréer, hissar och trappuppgångar. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan.

Avfallshanteringen i huset går till på följande sätt:
Hyresgästerna har avfallshämtning vilket innebär att en miljövärd från Ragn-Sells hämtar avfall från kontorsverksamhet direkt i hyresgästernas lokaler. Varje fraktion sorteras- och vägs av miljövärden i ett låst miljörum för att säkerställa hanteringen.

Hyresgästen får därefter rapporter och avfallsstatistik löpande genom en portal. Detta i sin tur är användbart för hyresgästens egna hållbarhetsrapporter etc.
För grovsopor m.m. gäller att hyresgästen är ansvarig för att hantera det, t.ex. vid in- och utflyttning eller större leveranser. Hyresgästen kan beställa egen hämtning för detta via Vasakronans entreprenör Ragn-Sells. Då hämtas avfallet på hyresgästens kontor och körs iväg direkt för återvinning.

Tack för att du källsorterar!

Länk till Ragnsells

Läs mer om Vasakronans tjänst Avfallshämtning.

Snöröjning & istappstelefon

Snöröjning
Vasakronan ser till att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

Istappning:
Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring till Vasakronans kundservice, 08-566 20 600.  
Det går även bra att kontakta Istappstelefonen som är en tjänst dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar, snö/is på tak och mark.
Ring då 020-47 82 77 eller anmäl via hemsidan Istappstelefon.    

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• Släckutrustning finns till hands

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta affärsansvarig på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vasakronan tecknar idag enbart gröna hyresavtal med sina hyresgäster. Hos branschorganisationen Fastighetsägarna kan du läsa mer om gröna hyresavtal, som är fastighetsbranschens gemensamma avtalsmall för minskad miljöpåverkan från lokaler. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Ett grönt hyresavtal tydliggör vilka åtgärder hyresgästen och hyresvärden har kommit överens om för att minska sin miljöpåverkan inom olika områden.

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Entelios/Boo Energi. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett sådant elavtal kan du kontakta Boo Energi på 08-747 51 70 // post@booenergi.se, alternativt via booenergi.se/teckna-elavtal. Ange rabattkod ”VASAKRONAN”.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Alla portar är låsta dygnet runt och för att komma in krävs bricka. På vardagar mellan 17:59-06:59 och helger dygnet runt krävs både bricka + kod.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Lastkaj & leveranser

Lastkaj finns i garaget på Oxtorgsgatan 10. Access med entrétagg. Maxhöjd 3,5 m.

Allmänna uteplatser & terrasser

Skötsel av utomhusmiljö
Vasakronan ser till att planteringar, städning av innergårdar inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.  

Terrassen
Fastigheten har en allmän terrass på Regeringsgatan 67.
Har ni inte redan access med er bricka, kontakta kundservice@vasakronan.se för access till Regeringsgatan 67 + takterrass.

Bokning
Bokning görs via: Bokamera.
Endast en användare per hyresgäst/företag.
Är inte erat företag registrerade som användare? Kontakta bitr. affärsansvarig via kundservice@vasakronan.se och ange företagsnamn, telefonnummer för den som ska vara bokningsansvarig användare hos er samt mejl till denna.
Därefter kommer ni få en aktiveringslänk för systemet från Bokamera.

OBS! Ej tillåtet med privata evenemang.

Ordningsregler:

– Terrassen är öppen alla vardagar mellan 07.30 – 22.00 för hyresgästerna i huset. Under lunchen 11:00–13:00 är terrassen inte bokningsbar. Övrig tid kan terrassen bokas för företagsevents.

– Det får vistas max 50 personer samtidigt på terrassen av brandutrymningsskäl. Den som bokar ansvarar för att maxantalet följs och har rätt att be andra som uppehåller sig på den allmänna terrassen att lämna vid risk för att antalet överskrids.

– Det är inte tillåtet att spela hög musik på terrassen med hänsyn till grannarna i och intill huset. Håll i övrigt en schysst ljudnivå så att ni inte stör.

– Du kan boka fyra tillfällen åt gången och enbart företagsevent för hyresgästerna i huset är tillåtet.

– Var noga med att avboka ert tillfälle om ni inte längre önskar nyttja terrassen.

– Skulle något gå sönder under eventet är det du som bokat terrassen som blir ansvarig för att ersätta skadan.

– Lämna terrassen snygg och trevlig. Ta med skräpet och ställ tillbaka möblerna.

– Ingen rökning, grillning, el-grillning, eld eller fyrverkerier på terrassen, tack.

– Parasoll, partytält och drönare får stanna nere på marken.

– Det finns ingen WC på terrassen – toalettbesök sker på era respektive kontor.

– Aktiviteter på terrassen är endast tillåtna med hänsyn till vad som är lämpligt och mht risken för att material faller över takkanten.

– Terrassen får ej användas för filmning, marknadsföring, reklam eller i PR-syfte utan Vasakronans godkännande.

– Ta det försiktigt. På regniga och kalla dagar kan det bli halt.

– Bokningsansvarig ansvarar för att ordningsreglerna följs. Om inte ordningsreglerna följs så kan access nekas till terrassen och bokningssystem.

Övrig service

Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom Coor Service Management. En rad olika tjänster erbjuds, såsom exempelvis reception, posthantering och vaktmästeri.

För att läsa mer om dessa tjänster, besök Coors Serviceportal eller kontakta affärsansvarig.

Cykel & service – ta hand om dig själv och din cykel

I vårt nya koncept, Cykel & service, ingår allt som kan göra din cykling eller löprunda enkel och säker. Trygg och kameraövervakad cykelförvaring, omklädningsrum, dusch, förvaringsskåp, torkrum, servicestation, lånecyklar, cykelbutik och cykelservice med ett stort utbud av tjänster.

Läs mer under rubriken Cykelparkering under Kommunikationer.

I närområdet

Service i närområdet

Läget mitt i Stockholm city gör att all tänkbar service finns alldeles utanför huset. Längs med Kungsgatan finns butiker och restauranger och en liten bit nedför Regeringsgatan ligger NK och Gallerian Mood med dess utbud av butiker, kaféer och restauranger. Postens Företagscenter finns strax intill.

Hotell
Det finns flera hotell med god kvalitet i området. Här är ett par exempel.
• Elite hotel Stockholm Plaza på Birgerjarlsgatan 29 från fastigheten
• Nobishotel på Norrmalmstorg 2-4
• Hotel Kung Carl på Birger Jarlsgatan 21.

Restauranger
I området finns gott om restauranger för både snabblunch och representationsmiddag. I närheten ligger exempelvis restaurangerna K25, Mc Donalds, Sturehof och Kungshallen.

Shopping
När det gäller shopping finns det mesta, inte minst i gallerior och varuhus i närområdet. Vid Stureplan finns Sturegallerian och på Hamngatan ligger NK och Gallerian. På Regeringsgatan ligger gallerian Mood Stockholm som kantas av kaféer, butiker och restauranger.

Träning och hälsa
Sats Stureplan – Beläget på Birgerjarlsgatan 6C. 

Fitness24seven – Beläget på Regeringsgatan 59
Aleris vårdcentral – Beläget på Riddargatan 1

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Promenadavstånd till några viktiga kommunikationspunkter Stockholm city.
Arlanda Express – 8 min
Citybanan och T-centralen – 6 min
Stockholms centralstation – 8 min
Göteborg 3,5 timmar (via Stockholms Central)
London 3,5 timmar (via Arlanda Express och Arlanda flygplats)

Tunnelbana

Fastigheten ligger nära tunnelbanestationerna T-centralen, Hötorget och Östermalmstorg. Allra närmast ligger Hötorget ca 100 m från fastigheten. Dessutom finns tillgång till ett flertal innerstadsbussar i direkt anslutning till kvarteret.

Parkering & laddplatser

Vasakronan kan inte erbjuda parkering i anslutning till fastigheten. Hyresgäster kan kontakta Aimo park på telefon 0771-96 90 06, eller besöka www.aimopark.se för att hyra P-plats i närliggande garage. Besökande till fastigheten hänvisas till allmänna parkeringsgarage i närområdet, exempelvis Oxtorgsgaraget, Hötorgsgaraget eller Parkaden.

Cykelparkering

Det finns ett låst cykelrum i källaren på Oxtorgsgatan 4 som hela fastigheten kan nyttja.

Ni når enkelt cykelrummet genom garageinfarten på Oxtorgsgatan 10. Vid garageinfarten sitter det en kortläsare som ni har access till med er entrétagg (obs! om ni istället har kort till entrén behöver ni kontakta kundtjänst för att få en separat tagg).

Från cykelrummet kan man sedan enkelt nå entrén på Oxtorgsgatan 4 och Regeringsgatan 67 genom att följa pilarna i källaren.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.

Cykel & service – ta hand om dig själv och din cykel
I vårt nya koncept, Cykel & service, ingår allt som kan göra din cykling eller löprunda enkel och säker. Trygg och kameraövervakad cykelförvaring, omklädningsrum, dusch, förvaringsskåp, torkrum, servicestation, lånecyklar, cykelbutik och cykelservice med ett stort utbud av tjänster. På Cykel & service Mäster Samuelsgatan 58 kan vi erbjuda:

Cykelförvaring
Du får tillgång till säker och lättillgänglig cykelförvaring i ett bemannat och kameraövervakat cykelrum i garageplan. Rummet är utrustat med olika varianter av cykelställ, med stöd för framgaffeln och möjlighet till fastlåsning i cykelns ram. Här finns även eluttag för laddning av elcyklar, fast installerade verktyg och luftpumpar för egenservice samt spolplatta för rengöring. 

Omklädning/dusch/torkrum
Du får tillgång till omklädningsrum och duschar samt ett låsbart skåp med kodlås, som du kan använda under arbetsdagen. Här finns även strykbräda och strykjärn. Vid behov finns även låsbara gallerskåp (ta med eget hänglås) i ett torkrum där du kan förvara dina fuktiga kläder och handdukar. Skåpen töms varje vardagskväll klockan 19, för att så många som möjligt ska kunna använda dem.

Eget förvaringsskåp
Du hyr eget skåp i omklädningsrummet för kläder, skor och annan personlig utrustning. Skåpet har kodlås och du hyr det så länge du vill, vilket innebär att du inte behöver tömma det varje dag. I omklädningsrummet finns även strykjärn och strykbräda.

BikePath butik
BikePath har en servicebutik på Mäster Samuelsgatan 58. I butiken kan BikePaths personal utföra alla typer av reparationer och service av din cykel. Där blir det även försäljning av cyklar, reservdelar, olika typer av utrustning m.m

Abonnemang och priser
Du skapar ditt eget personliga abonnemang och väljer de tjänster som passar dig. För mer information och priser, se länk och kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter och mer info
Telefon: 073-503 75 62 (BikePath)
E-post: info@bikepath.se
Cykelservice i Hötorgsskraporna