Välkommen till
Sicklaön 37:49

Kvarnholmsvägen 56, Operan

Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• Släckutrustning finns till hands

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi.

Din lokal

Inomhusklimat

Generella tips för ett bra inomhusklimat:

 • Öppna inte fönster när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen.
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite,
  eftersom den relativa fuktigheten då ökar.
 • Tänk på att sommarklädda medarbetare kan frysa om inomhustemperaturen är för låg.
  Låt därför inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen.
 • Tillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar
  i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks.
 • Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten eller till egen terrass. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten. Rökning är ej tillåten på gården.

Att ta sig till och från fastigheten