Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Nyheter

2022-10-13

Ombyggnad för ny kund

Lokalanpassning pågår vid Rosterigränd 12-16 på plan 6 (4 tr) i hus C och D. Vissa störande arbeten behöver utföras men förläggs i möjligaste mån innan kl. 08.00 samt efter kl. 17.00. Byggarbetena kommer pågå till sista januari.

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Avfallshanteringen i fastigheten går till på följande sätt:

Miljörummet ligger inne i garaget med tillträde från Trekantsvägen 13 och tillträde dit sker med passerkod.

Nuvarande fraktioner i miljörummet:

Komposterbart- matavfall 
Brännbart avfall
Hushållsavfall
Pappersförpackningar
Plastförpackningar
Plastfilm(sträckfilm)
Batterier
Glödlampor
Lågenergilampor
Lysrör
Elavfall
Wellpapp
Tidningar
Toner och färgpatroner
Metall
Träavfall
Ofärgat glas
Färgat glas

Hyresvärden ansvarar endast för de i miljörummet uppmärkta fraktionerna. Övriga fraktioner är hyresgästens eget ansvar, t ex pappersåtervinning, grovsopor, elektronikskrot m m. Hyresgästen kan beställa egen hämtning via hyresvärdens entreprenör. För mer information, kontakta drifttekniker 08 566 20600.

Snöröjning & istappstelefon

Vasakronan ansvarar för snöröjning.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst 08-566 20 600. 

Istappstelefonen, tel 020-47 82 77, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Utrymningslarm finns installerat i lokalerna i fastigheten. Detta provas varje kvartal. För mer information kontakta drifttekniker 08 566 20600.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• Släckutrustning finns till hands

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på Platinum-nivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll

Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du mejla direkt till Energi Sverige på vasakronan@energi-sverige.se.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Vid inflyttning tillhandahålls passerkod till entréer av Vasakronan.

Hyresgästen svarar alltid för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m m i de egna lokalerna).

Lastkaj & leveranser

För hjälp med godshantering kontakta vår tjänsteleverantör Coor.

http://www.coor.se

Allmänna uteplatser & terrasser

Vasakronan ansvarar för trädgårdskötsel.

Här bor bi!
På fastighetens gård står en bikupa som ett bidrag till den biologiska mångfalden i närområdet. Stora delar av bistammen håller av oförklarliga skäl på att dö ut, och utan deras pollinering kommer många av våra livsmedelsväxter inte att kunna ge några skördar. Detta sker i samarbete med Bee Urban www.beeurban.se.  

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolit kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Hyresgästen ansvarar själv för sitt data- och telenät inom sin lokal. 

TV
Byggnaden är ansluten till kabel-TV via ComHem.

Inomhusklimat

Fastigheten är kopplad till fjärrvärme och fjärrkyla. Ventilationen i lokalerna startas kl. 06.30 och stängs kl. 18.00.

Fastighetens OVK (den lagstadgade Obligatoriska Ventilations Kontrollen) är utförd och godkänd. OVK görs vart tredje år enligt lag. Då kontrolleras även luftflöden och funktioner.

I de flesta rummen finns kylbafflar så att man själv kan reglera temperaturen i rummet. Reglering av värmen styrs av utetemperaturen.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför byggnaden, minst 10 meter från närmaste entrédörr. 

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Coor Service Management
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.
Som kund hos Vasakronan har du därför alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom vår samarbetspartner Coor Service Management. Tack vare samarbetet med Coor kan vi erbjuda våra kunder prisvärda och lättillgängliga servicetjänster, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

I entrén på Rosterigränd 12 finns en bemannad reception med tillhörande konferensavdelning och alla tänkbara kringtjänster (kemtvätt, entrémattor, kaffemaskiner, fruktkorgar, o.s.v).

Flytthjälp
Coor hjälper er med er flytt och hanterar allt från små flyttar inom det befintliga kontoret till stora flyttar av hela kontoret, inklusive flyttprojektledning. Vi erbjuder gröna flyttar genom bland annat cykelbud eller flytt där alla restprodukter dokumenterat återvinns, säljs eller ges vidare via 4Cycle. Kontakta Coor för mer information.

Kontakt och mer information

www.rosterietkonferens.se
hyresgast@coor.com
08-553 957 30

Service i närområdet

Vid Liljeholmstorg finns gallerian Liljeholmstorget med 90 butiker och restauranger. Läs mer om erbjuden service på Liljeholmstorgets hemsida.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Kommunalt
Kommunikationsläget vid Liljeholmstorg är nästintill oslagbart vad gäller allmänna färdmedel.

– Tunnelbana (röd linje), där Liljeholmen är en knytpunktsstation
– Tvärbanan (Alvik-Hammarby Sjöstad)
– Busslinje 77, 133, 134, 143, 147, 152, 154, 160, 165 och 748. 

För tidtabeller och mer detaljerad information, se SLs hemsida, där du också hittar reseplaneraren.

Bil
Närhet till E4:an i både norr- och södergående riktning är också en fördel ur transportsynpunkt.

Parkering & laddplatser

Markplats
Markerade besöksplatser finns på framsidan av fastigheten. P-automater finns. Skulle dessa parkeringplatser vara upptagna kan besökare även parkera på en intilliggande parkering som finns i hörnet Trekantsvägen/Lövholmsvägen. Se länk till p-karta nedan.

Garage
Garaget avser (av hyresgästerna) förhyrda platser. Nedfart från Trekantsvägen, maxhöjd 1,95 meter.

I garaget finns även el-laddplatser att hyra.

Om Ni är intresserade av att hyra garageplatser kontakta parkeringsoperatör Apcoa:

Tel: 076-136 90 97, ( vxl: 08-556 306 70)

E-post: vasakronan@apcoa.se

Cykelparkering

För cyklande finns invändigt cykelrum för våra hyresgäster samt utvändiga cykelställ på Rosterigränd 12 för besökande och hyresgäster.

Cykelrummet ligger i garaget som ni når från baksidan av kvarteret, med infart från Trekantsvägen. För att komma in i garaget trycker ni den vanliga portkoden på kortläsaren som finns till vänster precis innan nedförsbacken till garaget. Cykelrummet ligger till höger efter garageporten, och därefter till höger igen så ser ni en gallerdörr med en kodläsare ovanför handtaget. Kod till cykelrummet kan ni få av er kontaktperson inom ert företag. 

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.