Välkommen till
Nordstan 6

Östra Hamngatan 18-24 / Spannmålsgatan 11-15 / Nordstadstorget 1-7 / Postgatan 22-24 / Nordstan 6

Kundservice & felanmälan

031-743 42 52
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering- en viktig del i vårt miljöarbete. 

På Nordstadstorget 3 finns en miljöstation där du kan sortera sopor i olika fraktioner. För att komma in i miljörummet behöver du en bricka och en kod som du får från Vasakronan. Kontakta receptionen för mer information. 

Här kan du sortera:
– Ofärgat glas
– Färgat glas 
– Elektronik
– Kontorspapper
– Wellpapp/kartong
– Hårda platsförpackningar
– Batterier
– Lysrör
– Glödlampor
– Lågenergilampor
– Brännbart
– Icke brännbart avfall (metallförpackningar & metallskrot)
– Tidningar
– Matavfall

Hyresgästen ansvarar själv för att sopor sorteras och töms i miljöstationen. Vid kärlen finns skyltning för att ytterligare vägleda vid sortering.

Tomma tonerkasetter, färgband etc. återlämnar du till din leverantör för återvinning. Tänk på att gammal elektronik (t ex mikrougn, datorer, TV och videoapparater) tas om hand av din leverantör, s k producentansvar.

Vid större röjningar eller onormalt stora kvantiteter kontaktas vår fastighetsansvarige teknik, se kontaktpersoner.

Vid behov av påfyllnad av pappåsar för kompostering, gör en felanmälan så levereras matavfallspåsar till ert kontor.

Vasakronan ansvarar för att miljöstationen är i funktion och att tömning sker regelbundet.

För kontakt med Ragn-Sells, ring 0771 88 88 88 eller besök www.ragnsells.se.

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Snöröjning och halkbekämpning utförs – på ytor tillhörande fastigheten eller enligt lokala ordningsstadgan – vid behov av Vasakronans markentreprenör. Angränsande ytors skötsel ansvarar Göteborgs Kommun för. 

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till husansvarig fastighetstekniker, se kontaktuppgifter. 

Utrymning & brandskydd

Utrymningslarm finns i delar av fastigheten samt inne i flertalet lokaler och butiker. Stora delar av fastigheten har sprinklersystem.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Enligt lag från 2004 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är således varje hyresgästs ansvar att säkerställa brandskyddsarbetet inom sin verksamhet. Du kan läsa mer om ditt ansvar som hyresgäst och få vägledning i brandskyddsarbetet via Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida.

Räddningstjänstens råd enligt ovan innebär bl.a. att SBA dokumentationen samlas under följande rubriker:

  • Ansvar och policy
  • Byggnadsbeskrivning och tekniskt brandskydd
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Organisation
  • Egenkontroll, rutiner och fasta installationer
  • Utbildning

I bifogat dokument hittar ni Vasakronans brandskyddsanslag. 

Nedan finns förslag på företag som kan hjälpa till med att upprätta rutiner för SBA-arbetet.

Firesafe Sverige AB
Prevecon AB

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad enligt LEED Platinum, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. Hur man som hyresgäst kan minska miljöbelastning och få ett grönare kontor kan bland annat inkludera att se över elanvändning, välja miljömärkt material och återvinna. Du kan läsa mer om miljösmarta lokaler nedan. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Solcellsanläggning

Solceller är en fantastisk energikälla. När solcellerna sitter på plats har de ingen som helst miljöpåverkan. Här på taket sitter en anläggning som producerar cirka 80 000 kWh per år vilket räcker till att driva fastighetens alla hissar.

Vi satsar på solceller för att vi tror att solceller är en viktig del i att täcka vårt behov av förnyelsebar el och på så sätt bidra till att ställa av kol- och kärnkraft. Vi jobbar aktivt med att minska energianvändningen i våra byggnader och att övergå till förnyelsebar energi. Men framförallt så märker vi av en ökad efterfrågan från våra hyresgäster.

Det gröna kontoret
Kontoret står för en stor del av ett företags eller en organisations miljöpåverkan. Därför erbjuder vi våra hyresgäster en enkel och besvärsfri väg till ett grönare kontor och en grönare vardag.

Tillsammans kan vi göra större skillnad för miljön än var och en på sitt håll. Att du som hyresgäst dessutom kan spara pengar genom minskad elanvändning och lägre kostnader för värme och kyla är ytterligare ett incitament för att teckna ett grönt hyresavtal.

Att tänka miljösmart är ofta enklare än du tror. Små insatser i vardagen kan ge stora effekter på sikt. Vägen till ett miljösmartare kontor startar här.

Du är alltid välkommen att kontakta din fastighetschef eller någon annan av dina kontaktpersoner på Vasakronan för att få mer information.

Gröna hyresavtal och miljöriktig el
Vasakronan erbjuder, som Sveriges första fastighetsbolag, sina hyresgäster att teckna gröna hyresavtal. Läs mer om de gröna avtalen och hur du köper miljömärkt el i länkarna nedan.

Gröna hyresavtal
Inköp av miljöriktig el

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Personalingångar på Östra Hamngatan 18 och 24 samt Spannmålsgatan är tillgängliga dygnet runt med kortläsare. Porttelefon finns.

Nycklar till Era lokaler ombesörjer och ansvarar Ni själva för.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring. Observera att samtliga trapphus ska ses som publika miljöer och dörrar in till dessa ej ska betraktas som skalskydd.

Vasakronan samarbetar med Securitas som ronderar samtliga fastigheter. 

Lastkaj & leveranser

Gods tas in via Östra Nordstans lastgata som nås via infart från Kanaltorgsgatan. Därifrån transporteras gods vidare upp via hiss. Observera maxvikten i hissen.

Inget gods får ställas i trapphus, garage eller nödutgångar.

För access till Lastgatan krävs föranmälan, detta görs via nordstan@securitas.se Vid anmälan skall namn på person och/eller åkeri samt reg. nr uppges.

Allmänna uteplatser & terrasser

Städning
Städning utanför entréer och runt fastigheten utförs av Vasakronans markentreprenör.
Städning av allmänna utrymmen, såsom entréer, trapphus, hissar m m utförs av Vasakronans städentreprenör. Detta sker 5 dagar i veckan.
Städning och fönsterputsning av egna lokaler utförs av hyresgästen själv.

Övrig markskötsel
Skötsel och underhåll av gräsytor, planteringar samt hårdgjorda ytor utförs av Vasakronans markentreprenör.

Gemensamma och egna innergårdar
I fastigheten finns gemensamma innergårdar som går bra att utnyttja vid lunch och andra aktiviteter.
För bokning för aktivitet kontakta Vasakronans reception reception.gbg@vasakronan.se
I bifogat dokument kan du läsa om vilka regler som gäller för innergårdarna.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
Beställning av Internetaccess Fastighet och bygg | Advania
www.advania.se

Inomhusklimat

Ventilation, värme och kyla
Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket.

Fastigheten har mekanisk till- och frånluftssystem. Komfortkyla finns i fastigheten. Drifttider för ventilationssystemet är vardagar mellan kl 07.00 och 19.00.

Fastigheten värms med fjärrvärme. Framledningstemperaturen för radiatorerna styrs via utetemperatur.

Miljöcertifierade
Eftersom Vasakronan är ett miljöcertifierat företag arbetar vi kontinuerligt aktivt med att se över våra förbrukningar på fjärrvärme, el och vatten m m.

Rökning
Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen, exempelvis entréer, hissar och trappuppgångar. Tänk på att inte stå inom 10 meter vid entréer så att rök kommer in i fastigheten.
Rökning är ej tillåtet på terrasser.

Generella tips för ett bra inomhusklimat:
– Öppna inte fönster när det är varmt ute om kylsystem finns i lokalen.

– Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite, eftersom den relativa fuktigheten då ökar.

– Låt inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen.

– Tillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks.

Service i fastigheten

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor Service Management erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t.ex. telefoni, kaffemaskiner, fruktkorgar och städning. De kan även hjälpa till med större uppgifter såsom restaurang & catering samt konferenser. Alla tjänster som Coor erbjuder kan hittas på deras serviceportal

Kontakta fastighetschefen eller läs mer om Vasakronans tjänsteerbjudande.

Service i närområdet

Ett brett utbud i form av butiker, restauranger och annan närservice du kan tänka dig finns i, och i anslutning till, denna fastighet. Förutom det som finns i Nordstan finns det flera möjligheter hos Arkaden och NK som ligger på några minuters promenadavstånd. Här kan du också finna all tänkbar service, men även Fredsgatans och Kungsgatans gångstråk har mycket att erbjuda.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Precis utanför dörren ligger Lilla Bommens hållplats där flertalet bussar och spårvagnar stannar. På några minuter nås även Brunnsparken – kollektivtrafikens knutpunkt – och Centralstationen vilket gör att du har nära till alla kommunala kommunikationer du kan tänka dig.

Mer info, tidtabeller m.m. finner du på Västtrafik och SJ.

Cykel är ett enkelt sätt att ta sig runt på i centrala Göteborg. Runt fastigheten finns det flera Styr & ställ-stationer med cyklar att hyra. Närmsta stationer är på Gustav Adolfs Torg och vid Nils-Ericson Terminalen. 

Parkering & laddplatser

För att hyra p-plats kan hyresgäster kontakta parkeringshuset i Nordstan eller APCOAs parkeringshus Kungsgaraget och P-hus City.

Parkeringshuset i Nordstan, tel 031 700 86 00

Kungsgaraget på Ekelundsgatan 5-7, tel 031 13 90 05

P-hus City på Östra Larmgatan 3-7, tel 031 13 27 75

Besöksparkering finns i dessa P-hus samt i begränsad omfattning på kringliggande gator.

Sunfleet finns på Nordstadstorget 3 (i p-huset) vid intresse av bilpool. 

Cykelparkering

Tyvärr finns inget cykelrum i fastigheten.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i entréer eller i trapphus.

I övrigt gäller kommunens cykelparkering vid Brunnsparken och Gustav Adolfs torg.