KUNDSERVICE & felanmälan

031-743 42 52
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

På källarplan i fastigheten intill lastkajen finns en miljöstation där du kan sortera sopor i olika fraktioner, se nedan.

Allt skall vägas innan sortering och man behöver en ”tag” för att kunna göra det. Ragn-Sells tecknar avtal med varje hyresgäst och delar ut ”tags”. Kontakt till Ragn-Sells finns hos Vasakronan. 

Här kan du sortera:

– Brännbart
– Icke brännbart
– Kontorspapper
– Wellpapp
– Ofärgat glas
– Färgat glas 
– Mjukplast
– Hårda plastförpackningar
– Elektronik
– Lysrör
– Lågenergilampor
– Glödlampor
– Batterier
– Blandskrot
– Tidningar
– Organiskt avfall
– Aerosoler (sprayburkar)

Hyresgästen ansvarar själv för att sopor sorteras och töms i miljöstationen. Behöver du hjälp att börja komma igång med återvinningen kan du kontakta Tommy Matsson (RagnSells) på 0709-272256.

Tomma tonerkasetter, färgband etc återlämnar du till din leverantör för återvinning.

Tänk på att gammal elektronik (t ex microugn, datorer, TV och videoapparater) tas om hand av din leverantör, s k producentansvar.

Vid större röjningar eller onormalt stora kvantiteter kontaktas vår husansvarige Fastighetstekniker, se kontaktpersoner.

Vasakronan ansvarar för att miljöstationen är i funktion och att tömning sker regelbundet.

Utomhusmiljö & snöröjning

Städning
Städning utanför entréer och runt fastigheten utförs av Vasakronans markentreprenör.

Städning av allmänna utrymmen, såsom entréer, trapphus, hissar m m utförs av Vasakronans städentreprenör. Detta sker 5 dagar i veckan. 

Städning och fönsterputsning av egna lokaler utförs av hyresgästen själv.

Snöröjning
Snöröjning och halkbekämpning utförs – på ytor tillhörande fastigheten eller enligt lokala ordningsstadgan – vid behov av Vasakronans markentreprenör. Angränsande ytors skötsel ansvarar Göteborgs Kommun för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till husansvarig fastighetstekniker, se kontaktuppgifter.

Övrig markskötsel
Skötsel och underhåll av gräsytor, planteringar samt hårdgjorda ytor utförs av Vasakronans markentreprenör.

Tillgång till uteplats för egna aktiviteter
Här kan ni spela pingis, boule eller t ex äta lunch. Ordningsregler för användning av terassen finns i bifogat dokument. 

Ni kan även ha er egen personalaktivitet. Särskilda regler gäller för det. Kontakta vår reception på reception.gbg@vasakronan.se.

Alla hyresgäster i fastigheten har tillgång till fastighetens uteplats via Köpmansgatan 23/Götgatan 14-16/Norra Hamngatan 30-32. Ni som sitter på annan adress når uteplatsen via Köpmansgatan 23.

Utrymning & brandskydd

Utrymningslarm finns i delar av fastigheten samt inne i flertalet lokaler och butiker. Stora delar av fastigheten har sprinklersystem.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Enligt lag från 2003 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är således varje hyresgästs ansvar att säkerställa brandskyddsarbetet inom sin verksamhet. Du kan läsa mer om ditt ansvar som hyresgäst och få vägledning i brandskyddsarbetet via Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida.

Räddningstjänstens råd enligt ovan innebär bl.a. att SBA dokumentationen samlas under följande rubriker:

 • Ansvar och policy
 • Byggnadsbeskrivning och tekniskt brandskydd
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Organisation
 • Egenkontroll, rutiner och fasta installationer
 • Utbildning

Nedan finns förslag på företag som kan hjälpa till med att upprätta rutiner för SBA-arbetet.

Firesafe Sverige AB tel. 010-155 09 20
Prevecon AB tel. 010-703 70 00

Det är hyresgästen ansvar att:

 • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
 • Släckutrustning finns till hands
 • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

I bifogat dokument kan du läsa mer om Vasakronans brandskyddsanslag. 

Skyltning

Hyresvärden ansvarar för hänvisningsskyltning, det vill säga skyltning i och vid entréer och hissar. Hyresvärden bekostar den första uppsättningen skyltar vid inflyttning, enligt vår skyltprofil. Förändringar, namnbyten eller val av annat system eller utseende bekostas av hyresgästen själv.

För vidare information angående att disponera byggnadens fasad eller annan yta för ljusreklam, skyltning, antenner m m, var vänlig kontakta ansvarig Fastighetschef.

Miljö & energi

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. Hur man som hyresgäst kan minska miljöbelastning och få ett grönare kontor kan bland annat inkludera att se över elanvändning, välja miljömärkt material och återvinna. Du kan läsa mer om miljösmarta lokaler nedan. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Det gröna kontoret
Kontoret står för en stor del av ett företags eller en organisations miljöpåverkan. Därför erbjuder vi våra hyresgäster en enkel och besvärsfri väg till ett grönare kontor och en grönare vardag.

Tillsammans kan vi göra större skillnad för miljön än var och en på sitt håll. Att du som hyresgäst dessutom kan spara pengar genom minskad elanvändning och lägre kostnader för värme och kyla är ytterligare ett incitament för att teckna ett grönt hyresavtal.

Att tänka miljösmart är ofta enklare än du tror. Små insatser i vardagen kan ge stora effekter på sikt. Vägen till ett miljösmartare kontor startar här.

Du är alltid välkommen att kontakta din fastighetschef eller någon annan av dina kontaktpersoner på Vasakronan för att få mer information.

Gröna hyresavtal och miljöriktig el
Vasakronan erbjuder, som Sveriges första fastighetsbolag, sina hyresgäster att teckna gröna hyresavtal. Läs mer om de gröna avtalen och hur du köper miljömärkt el i länkarna nedan.

Gröna hyresavtal
Inköp av miljöriktig el

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under vårt ansvar.

I bifogat dokument kan du läsa mer om miljön för just denna fastighet. 

Säkerhet & inpassering

För att ta sig in i fastigheten krävs det en ”tag”, beroende på tid på dygnet. Kontakta Vasakronan för vad som gäller för just din lokal. Nycklar till Era lokaler ombesörjer och ansvarar Ni själva för.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring. Observera att samtliga trapphus ska ses som publika miljöer och dörrar in till dessa ej ska betraktas som skalskydd.

Vasakronan samarbetar med Securitas som ronderar samtliga fastigheter.

Vasakronan har hjärtstartare på sitt kontor på Götgatan 15.

Posthantering

Om ni önskar hjälp med posthämtning och leverans, kontakta vår tjänstepartner Coor.

Närmsta brevlåda ligger på Östra Hamngatan 30 och Köpmansgatan 11, tömning vardagar kl. 18 och helger kl. 13. Närmsta Posten företagscenter ligger på Ekelundsgatan 3, öppetider mån-fre kl. 9.00-10.00 samt 15.00-17.00

Länk till Postens webbplats

Godshantering

Gods tas in via Östra Nordstans lastgata som nås via infart från Kanaltorgsgatan. Därifrån transporteras gods vidare upp via hiss. Observera maxvikten i hissen.

Inget gods får ställas i trapphus, garage eller nödutgångar.

Din lokal

El & belysning

Vasakronan levererar miljövänlig (grön) el till samtliga fastigheter. Hyresgästerna tecknar egna elavtal med leverantör.

Belysningen i trapphus och entréer är timerstyrda och är påslagna vardagar under ordinarie arbetstid. Övriga tider fungerar vanliga strömbrytare.

Hyresgäster hos Vasakronan med eget elabonnemang har möjligheten att teckna avtal om miljömärkt el med Vasakronans elleverantör Energi Försäljning Sverige AB.

För mer information eller för att teckna ett avtal, hör av dig till din kontaktperson på Vasakronan.

Data, telefoni & TV

Internet-access och övriga IT-tjänster Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolit kundservice för Vasakronan-fastigheter via support@visolit.se eller 08-545 726 16.

Inomhusklimat & rökning

Ventilation, värme och kyla
Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket.

Fastigheten har mekanisk till- och frånluftssystem. Komfortkyla finns i fastigheten. Drifttider för ventilationssystemet är vardagar mellan kl 07.00 och 19.00.

Fastigheten värms med fjärrvärme. Framledningstemperaturen för radiatorerna styrs via utetemperatur.

Miljöcertifierade
Eftersom Vasakronan är ett miljöcertifierat företag arbetar vi kontinuerligt aktivt med att se över våra förbrukningar på fjärrvärme, el och vatten m m.

Rökning
Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen, exempelvis entréer, hissar och trappuppgångar. Tänk på att inte stå inom 10 meter vid entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Generella tips för ett bra inomhusklimat:
– Öppna inte fönster när det är varmt ute om kylsystem finns i lokalen.

– Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite, eftersom den relativa fuktigheten då ökar.

– Låt inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen.

– Tillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks.

Skötsel & underhåll av lokalen

Hyresgästerna ansvarar för underhåll i den egna lokalen. Se även hyreskontraktet eller kontakta fastighetschef/fastighetsteknikern för detaljfrågor kring detta.

Service i närområdet

Fastigheten är belägen vid Brunnsparken i centrala Göteborg, en knutpunkt för både shopping vid exempelvis Nordstan och kollektivtrafik. Vidare är det ett stenkast till Centralstationen åt ena hållet och Gustav Adolfs torg samt Kronhusbodarna åt det andra.

 • Bästa läge i city med närhet till kommunikationer.
 • Parkeringsgarage inom fastigheten
 • All tänkbar service och shopping i närområdet

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Fastigheten ligger precis invid Brunnsparken – kollektivtrafikens knutpunkt – och Centralstationen vilket gör att du har nära till alla kommunala kommunikationer du kan tänka dig.

Mer info, tidtabeller m.m. finner du på Västtrafik och SJ.

Cykel är ett enkelt sätt att ta sig runt på i centrala Göteborg. Runt fastigheten finns det flera Styr & ställ-stationer med cyklar att hyra. Närmsta station är vid Gustav Adolfs Torg. 

Parkering

För att hyra p-plats kan hyresgäster kontakta parkeringshuset i Nordstan eller APCOAs parkeringshus Kungsgaraget  och P-hus City.

Parkeringshuset i Nordstan, tel 031 700 86 00

Kungsgaraget på Ekelundsgatan 5-7, tel 031 13 90 05

P-hus City på Östra Larmgatan 3-7, tel 031 13 27 75

Besöksparkering finns i dessa P-hus samt i begränsad omfattning på kringliggande gator.

Sunfleet finns på Nordstadstorget 3 (i p-huset) vid intresse av bilpool. 

Cyklar

I fastigheten finns ingen plats för cyklar. Cyklar får ställas på kommunal mark på cykelparkeringarna vid Brunnsparken och Gustav Adolfs Torg. Cykelställ som kräver eget lås finns på gatorna runt byggnaden.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.