Välkommen till
Lyckan 9

Lindhagensgatan 122 / Nordenflychtsvägen 55

Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Avfallshanteringen i fastigheten går till på följande sätt:
Hyresvärden ansvarar endast för de i miljörummet uppmärkta fraktionerna. Övriga fraktioner är hyresgästens eget ansvar, t ex pappersåtervinning, grovsopor, större elektronikskrot m m. Hyresgästen kan beställa egen hämtning via hyresvärdens entreprenör Ragn-Sells.

Länk till Ragnsells webbplats

Följande fraktioner finns i källsorteringsrummet:
Hushållsavfall
Ofärgade glasförpackningar
Färgade glasförpackningar
Metallförpackningar
Hårda plastförpackningar
Pallemballage, krymp- och sträckfilm
Wellpapp
Ljuskällor (glödlampor, lågenergilampor och lysrör)
Elektronik (småelektronik)
Brännbart avfall

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Kommunen ansvarar för utvändig städning kring fastigheten. Vid brister eller önskemål kontakta fastighetschefen.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 20 600.

Istappstelefonen, telefon 020-47 82 77 är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

  • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
  • Släckutrustning finns till hands
  • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
  • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Byggnaden är försedd med ett detektorstyrt automatiskt utrymningslarm, vid brand märks detta genom att signal från ringklocka ljuder. Det finns även larmtryckknapppar placerade på strategiska platser och entréer. Kom ihåg att inte placera värmekällor eller rökavgivande utrustning vid detektorer.

Larmet är lokalt och går inte automatiskt vidare till larmcentral.

Hisslarm
Nödsignal/röstförbindelse finns i samtliga av fastighetens hissar. Håller man in nödknappen i minst 10 sekunder ljuder signal utanför hissdörren och larm går till larmcentral.
 

Miljöcertifiering

Kontoret står för en stor del av ett företags eller en organisations miljöpåverkan. Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under https://vasakronan.se/om-vasakronan/hallbarhet/vart-ansvar/

Säkerhet & inpassering

Hyresgästen svarar alltid för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m m i de egna lokalerna).

Lastkaj & leveranser

Lastkaj finns i anslutning till fastigheten. Pär Lagerkvists gata 3. För hjälp med godshantering kontakta vår tjänsteleverantör Coor.

Länk till Coors webbplats

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
Beställning av Internetaccess Fastighet och bygg | Advania
www.advania.se

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Generella tips för ett bra inomhusklimat:

  • Öppna inte fönster när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen.
  • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite, eftersom den relativa fuktigheten då ökar.
  • Tänk på att sommarklädda medarbetare kan frysa om inomhustemperaturen är för låg. Låt därför inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen.
  • Tillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks.
  • Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten eller till egen terrass. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ventilation i kontor
Fastigheten har mekanisk till- och frånluftsventilation. Ventilationen är i drift vardagar mellan kl 07.00 och 19.00 och flödet regleras automatiskt efter temperaturen i zonen. På övrig tid kan man starta ventilationen i zonerna via en tryckknapp märkt ”Förlängd drift ventilation” belägen på väggen vid toaletterna vid trapphus A (närmast Lindhagensgatan) och B. I mötesrum för fler än 10 personer kan man forcera ventilationen genom att trycka på en knapp märkt ”Forcering ventilation”, som är placerad på väggen.

Service i fastigheten

Coor Service Management
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.
Som kund hos Vasakronan har du därför alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom vår samarbetspartner Coor Service Management. Tack vare samarbetet med Coor kan vi erbjuda våra kunder prisvärda och lättillgängliga servicetjänster, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Flytthjälp
Coor hjälper er med er flytt och hanterar allt från små flyttar inom det befintliga kontoret till stora flyttar av hela kontoret, inklusive flyttprojektledning. Vi erbjuder gröna flyttar genom bland annat cykelbud eller flytt där alla restprodukter dokumenterat återvinns, säljs eller ges vidare via 4Cycle. Kontakta Coor för mer information.

Kontakt och mer information
hyresgast@coor.com
Besök även Coor Service Managements hemsida.

Länk till Vasakronans tjänsteerbjudanden.

Service i närområdet

Gallerian Lindhagen
Galleria Lindhagen ligger någon minuts promenad bort på Lindhagensgatan. Gallerian bjuder på en varierad service med hyresgäster som Ica Maxi Stormarknad, Systembolaget, Apotek, m.m.

Restauranger och service
På Lindhagensgatan 126 finns Fazers restaurang Tastory.
I närområdet hittar du även flertal restauranger, Pressbyrån, biltvätt, serviceverkstad och bensinstation. 

Konferens
I entréplanet på Lindhagensgatan 126 ligger konferensanläggningen Lindhagen Konferens. Här finns 10 rum med plats för 6-70 personer.

Motion
Flera möjligheter till träning finns i omgivningen. Kristinebergs IP ligger bara några minuter bort och på Elersvägen ner mot vattnet hittar du Stockholms tennishall. På Nordenflychtsvägen 62, bredvid den nya gallerian som byggs, finns träningsanläggningen Club Lindhagen.

Friskis&Svettis hittar du på Lindhagensgatan 90-92/Ulriksborgsgatan 5c. Här erbjuder man jympa i grupp, spinning och styrketräning.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Lindhagensgatan 122 ligger på Västra Kungsholmen. Hit kan du ta dig med bil, tunnelbana, buss eller cykel.

Med bil
Essingeleden skär rakt genom området. Välj avfarten Hornsberg.

Med tunnelbana
Lindhagensgatan 122 ligger mitt mellan två tunnelbanestationer: Kristineberg och Stadshagen. En promenad till/från tunnelbanan tar cirka 7-10 minuter.

•  T-station: Stadshagen, blå linje
•  T-station: Kristineberg, grön linje

Med buss
Buss 61 och 74 trafikerar området. Se SL:s reseplanerare för tider och ytterligare information.

Med cykel
Området har gott om cykelvägar vilket gör det enkelt att cykla till och från området.

Båtpendla till jobbet!
Från maj-juli och augusti-september kan du ta pendelbåt mellan S. Riddarholmshamnen, Klara Mälarstrand, Lilla Essingen, Alviks Strand, Hornsberg, Solna Strand och Gröndal. Då kan du som arbetar i någon av våra fastigheter där ta båten till jobbet. Ett riktigt härligt sätt att börja och sluta arbetsdagen på, har du inte provat tidigare så är det väl hög tid nu.

”Movitz” utgår från Klara Mälarstrand vid T-centralen. Du går under Centralbron och första kajen på vänster sida är Klara Mälarstrand.

E/S Movitz är världens första eldrivna, snabbladdade pendelbåt vilket gör resan ännu mer miljövänlig!

www.movitz.info ges omedelbar info om trafikläget och tidtabell. Den uppdateras av besättningen (Twitter). Uppdatering sker också via facebook www.facebook.com/greencityferries

Båttrafiken sköts av Green City Ferries.

Läs gärna mer om fördelarna med eldriven båttrafik på webben:http://www.greencityferries.com

Parkering & laddplatser

Vasakronan har anlitat Nordic Level Parking som parkeringsoperatör. Kontakta Nordic Level Parking vid frågor.
InfoParkering@nordiclevelgroup.com

T 08-588 018 09

För hyra av plats vänligen kontakta biträdande affärsansvarig på Vasakronan.