Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
På Vasakronan strävar vi efter att utveckla miljöarbetet tillsammans med våra hyresgäster, så att fastigheten får en god miljöstatus och vi reducerar vår gemensamma miljöpåverkan. 

Om du vill veta mer om hur ni som hyresgäst kan minska er miljö- och klimatpåverkan via er avfallshantering är du välkommen att kontakta Vasakronans fastighetsansvariga teknik i Kronan 1. 

Miljörum för hyresgäster sittandes i höghuset (huskropp 2)
Hyresgäster sittandes i huskropp 2 har tillgång till miljörum via Sturegatan 2/Ekensbergsvägen 134, plan 1.

Avfall
Matavfallet ska slängas i särskilda papperspåsar. Dessa tillhandahålls av Ragn-Sells, som vid hämtning av avfallet även tillser att det finns påsar kvar i era kontorslokaler. Ni kan även beställa extra påsar direkt av Ragn-Sells. 

Större mängder eller ovanligt avfall
Merparten av det avfall som uppstår på arbetsplatsen består av de fraktioner som finns i miljörummet, men ibland kan det finnas andra typer av avfall eller avfall som inte får plats i avsedda behållare. Det kan exempelvis handla om: 

 • Större mängder avfall i samband med till exempel flyttning eller utbyte av möbler.  
 • Farligt avfall, till exempel färgburkar, oljor, lösningsmedel och större elektronikprodukter.
 • Blandat avfall, till exempel inredning, gips, isolering och icke brännbart från en ombyggnad eller lokalanpassning.

För sådant avfall ska en specialbeställning göras hos Ragn-Sells kundtjänst på telefon 0771-88 88 88. Kostnader för hämtning och omhändertagande av avfallet betalas av hyresgästen. Det är alltid möjligt att kontakta Ragn-Sells kundtjänst om det uppstår frågor kring hur avfallet ska sorteras eller förvaras. Det är också möjligt att beställa extrahämtningar av avfall.

Ragn-Sells centrala kundtjänst: 0771-88 88 88

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Snöröjning
Markentreprenör ansvarar för snöröjningen vintertid.
Snöröjning och halkbekämpning av gatorna kring fastigheten ansvarar Sundbybergs stad för.

Istappar
Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 20 600.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:

– att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

– att släckutrustning finns till hands

– att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

– att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Stockholms brandsförsvars hemsida.

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 2004.01.01 läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hemsida » www.msb.se

Utrymning
Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning.

För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen hållas fria från varuleveranser och skräp.

Vill du veta mer om arbetgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning » arbetsmiljöverket 

Utrustning
Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos flera leverantörer. Kontakta Vasakronans kundservice för mer information. 

Övrigt
Kom ihåg att rökdetektorer kan utlösas av damm från sågning eller borrning – meddela därför alltid Vasakronans kundtjänst i förväg innan sådana arbeten. Rökmaskiner på ett event kan ge en trevlig atmosfär – men de kan också innebära en onödig kostnad om rökdetektorerna utlöses och brandkåren rycker ut. Rådgör med Vasakronan i god tid före eventet. 

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på platinum nivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla sin certifiering är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller. Läs mer om LEED-certifiering hos Sweden Green Building Council eller kontakta din fastighetschef på Vasakronan för mer information 

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar

Lastkaj & leveranser

Lastkaj & leveranserLeveranser till Skatteverkets sker via deras godsmottagning på Sturegatan 4. Fri höjd 3,1 m.Gods på pall som ska levereras till kontorsplanen behöver omlastas till kärra med gummihjul innan det tas in i hisshallen, för att inte förstöra stengolv i hisshall och hisskorg.
Inga pallar får tas in via gatuentréerna. Tyngre varuleveranser ska gå via godsmottagningarna. 

Allmänna uteplatser & terrasser

Skötsel av utomhusmiljönKring fastigheten har Vasakronan ett avtal med markentreprenör som sköter gångstråk, gräsmattor och rabatter. 
TerasserI kvarteret Kronan finns hela 8 takterasser med milsvid utsikt. Takterrasserna tillgås via Skatteverkets lokaler. 
Allmänna uteplatserFrån Tallgatan når du kvarteret Kronans grönskande park med konstverk utformade av konstnären Ann Lislegaard, som är känd för sina 3D animationer. 

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med kyld tilluft. I restaurangerna är drifttiderna för ventilationssystemet alla dagar kl. 07.00-24.00. Drifttider för övriga hyresgäster är vardagar kl. 07.00-18.00. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler. Fastigheten värms och kyls med fjärrvärme respektive fjärrkyla.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten. Rökning är ej tillåten på gården.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Coor – Vasakronans servicepartner
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Coor kan även hjälpa till med att arrangera kemtvätt, bilservice, frukt till kontoret, lokalvård, fönsterputs, kaffemaskiner, växter till kontoret, entrémattor och brandutbildning och office depot kundnummer genom coor.

För mer information, kontakta Coor Service Management på telefon 08-730 10 75 eller maila till servicetjanster@vasakronan.se

Länk till Vasakronanas servicetjänster

Länk till Coors hemsida

Service i närområdet

I Sundbyberg känner man sig lätt hemma. En skön småstadskaraktär präglad av bostäder och butiker blandas med en puls som liknar storstadens, med pendeltåg, tunnelbana och människor i ständig rörelse. Nya Kronans läge i Sundbyberg centrum innebär gångavstånd till smidig vardagsservice som butiker, apotek, systembolag, livsmedelsbutiker, gym, restauranger och caféer. Sundbybergs centrum är i ständig utveckling och en del av Stockholm som inte står stilla.

Restaurang & Café 

Café Food Wise
Sturegatan 9, öppetid: månd-fre 08-19, lörd 08-15

Bagel Street Café
Landsvägen 50A, öppet: månd-fred 09-16

Itamae Sushi & Grill
Landsvägen 33, öppet: sönd-torsd 11-21, fred-lörd 11-22.30

Texas Longhorn Sundbyberg
Järnvägsgatan 36

Eatery Grand Central Sundbyberg
Järnvägsgatan 20

Butiker & Service
Hemköp
Sturegatan 7, öppet: månd-fred 07-22

Systembolaget
Landsvägen 53B, öppet: månd-lörd 10-19

Pressbyrån
Järnvägsgatan 10, öppet: månd-fred 05.30-21

Lidl
Landsvägen 47, öppet: månd-fred 08-20, lörd-sönd 08-19

Kronans Apotek
Sturegatan 4, öppet: månd-fred 08-18, lörd 10-15

ICA Maxi Stormarknad Solna
Svetsarvägen 18, öppet: månd-sönd 07-22

Hälsa & motion
Nordic Wellness
Sturegatan 9, öppet: månd-sönd 05-23

Sats
Sundbybergs torg 1

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Området är lättillgängligt med bil genom närheten till bl.a. Huvudstaleden och E4. Cykelväg löper längs vattnet hela vägen till Stockholms city. Området ligger även på bekvämt avstånd till Bromma flygplats.

Tunnelbana
T-banans blå linje 10 och 11 finns bara ett stenkast bort vid stationen Sundbybergs Centrum. Därifrån tar man sig in till T-centralen på 11 minuter.

Pendeltåg/SJ regionaltåg
Pendeltågstationen Sundbybergs Centrum, som trafikeras av bland annat linje 43, ligger alldeles i närheten av fastigheten. Med denna resväg tar man sig till Stockholm City på endast 10 minuter.

Tvärbanan
Från Sundyberg Centrum går även Tvärbanan (linje 22 emllan Sickla och Solna Station).

Buss
Flera busslinjer utgår ifrån Sundbybergs station: linje 504 mot Rissne, linje 506 Hallonbergen – Karolinska sjukhuset, linje 515 Odenplan – Sundbybergs station, och linje 595 Sundyberg Station – Stockholm C.

För mer information, besök SL.

Några användbara länkar:

Lokal kollektivtrafik (SL)

Fjärr- och regionaltåg (SJ)

Arlanda Express

Flygbussarna 

Parkering & laddplatser

Information om garaget i Kv Kronan vid Prästgårdsgatan 1-3
I kvarteret Kronan finnas det att tillgå oreserverade parkeringsplatser i fastighetens garage, som är utformat i fyra plan med infart från Prästgårdsgatan 1-3. Det finns 75 tillgängliga parkeringsplatser, samt 1 MC-plats, och av dessa är 27 laddplatser. Garaget är låst, och inpassering sker genom fastighetens passersystem. Fri höjd vid garageinfarten är 2,1 m.

Är du intresserad av en plats?
Uthyrningen sköts av parkeringsoperatören Selero: https://selero.se/.
För att teckna avtal i garaget, se  nedan bifogade infoblad eller skyltning på plats. 

Kontaktuppgifter till parkeringsoperatören Selero
Seleros kundtjänst finns alltid tillgänglig för frågor på mail eller via telefon mån-fre 08:00-17:00.
info@selero.se
08-406 66 55
https://selero.se/

Cykelparkering

Cykelrum skatteverket Låst cykelrum för skatteverkets medarbetare finns att tillgå från Tallgatan via parkens gångvägar. Access sker via passagebrickorna.
Cykelrum höghuset Låst cykelrum för övriga hyresgäster sittandes i höghuset finns att tillgå från Prästgårdsgatan 1. Access sker via passagebrickorna. 

Allmän cykelparkering Cykelställ för besökare finns utspritt runtom kvarteret.