Välkommen till Triangeln

Rådmansgatan 12 A-C / Rådmansgatan 18 A-C / S:t Johannesgatan 1 E / S:t Johannesgatan 2 C / S:t Johannesgatan 3 N-W

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Lotta Sleight

Affärsansvarig handel 072-516 90 48 · 040-691 71 05

Robert Felczak

Affärsansvarig handel 072-545 31 32 · 040-691 71 12

Mathias Larsson

Teknikansvarig 040-691 71 39

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.Visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs OVK (obligatorisk ventilationskontroll) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.
Det råder rökförbud i hela fastigheten, detta gäller även egna personalutrymmen.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

  • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite, eftersom den relativa fuktigheten då ökar.
  • Tänk på att sommarklädda medarbetare kan frysa om inomhustemperaturen är för låg. Låt därför inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen.
  • Se till att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme) och luftventiler samt termostatventiler.
  • Rökning är inte tillåten på allmänna platser. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten eller till egen terrass. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Hyresgästen ansvarar för att egna sopor lämnas i soprum eller kylrum samt att dessa sorteras enligt gällande regler.
På Triangeln finns komprimatorer och kärl för wellpapp, brännbara restprodukter, plast och papperskartonger. De fraktioner som källsorteras är ofärgat glas, färgat glas, tidningar, metall och plastförpackningar.
Trä eller skrymmande metallföremål lämnas enbart på lastfaret, S:t Johannesgatan 2 C där det också finns en miljöstation för farligt avfall.

Kontakta Vasakronan eller se i hyresavtalet om osäkerhet kring er verksamhets avfallshantering uppstår.

Snöröjning & istappstelefon

Vasakronan tar hand om snöröjning på fastigheten. Vid brister eller önskemål kontakt Vasakronan.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omdelbart till Kundtjänst 020-80 81 82.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:

  • att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
  • att släckutrustning finns till hands
  • att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
  • att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästen/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Räddningstjänsten Syd.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad enligt BREEAM, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. BREEAM bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en BREEAM-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om BREEAM SE här: http://www.sgbc.se/om-breeam-se-meny

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Har du ytterligare frågor om lokalens miljöpåverkan är du välkommen att kontakta vår hållbarhetschef Anna Denell på anna.denell@vasakronan.se

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under https://vasakronan.se/om-vasakronan/hallbarhet/vart-ansvar/

Säkerhet & inpassering

Entrén på S:t Johannesgatan 1A är låst dygnet runt.
Inpassering för personal sker med tagg fr o m 07.00 måndag-lördag och fr o m 08.00 sön- och helgdagar.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m. i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren i sin försäkring.

Beställning av överfallslarm/larmknappar görs hos Ascom, se bif. dokument.  031-559400

Lastkaj & leveranser

Gods tas emot vid lastintaget på S:t Johannesgatan 2C med infart från Pildammsvägen. Lastfaret är bemannat mellan 08.00-13.30 vardagar. Maxhöjd 4,3 meter.

Allmänna uteplatser & terrasser

Vasakronan tar hand om planteringar runt fastigheten. Vid brister eller önskemål kontakt Vasakronan.

Övrig service

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och därför kan vi via vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, exempelvis telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Läs mer om dessa erbjudanden på Coors serviceportal.

I närområdet

Service i närområdet

Triangeln och området runt om Triangeln har ett stort utbud av restauranger, caféer, butiker och annan service.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Promenadavstånd till strategiska platser i Malmö:
Gustav Adolfs Torg – 10 minuter
Stortorget – 12 minuter
Centralstationen – 20 minuter
Södervärn – 10 minuter
Citytunneln station Triangeln – 0 minuter

Information om buss- och tågtider finner du på Skånetrafikens hemsida.

Parkering & laddplatser

Triangelns P-hus är ett ljust och lättparkerat P-hus som är öppet alla dagar 00-24.Parkeringsinfarterna hittar du på Pildammsvägen samt på S:t Johannesgatan/Friisgatan.Här finns 820 parkeringsplatser torrt och ljust under jord och du tar dig enkelt upp till köpcentret från P-huset.

Triangelns P-hus drivs av APCOA och är ett bomlöst parkeringshus (sedan 2022-07-01).Vårt P-system heter ”Park & Go” och är precis så enkelt som det låter.Park & Go innebär att kameror tar en bild av bilens nummerskylt när man kör in, och när man lämnar och mandebiteras endast för den tid bilen har stått i P-huset.Man kan betala på tre olika sätt:- Via apparna ”Parkster och Easy park”- Direkt i betalstationerna intill våra entréer i garaget.- Man kan välja att ”bara” köra direkt ut, och betala inom 72 timmar via https://betala.apcoa.se/Om betalning inte sker inom 72 timmar på något av ovanstående sätt, skickas en faktura till den registrerade ägaren av bilen.

För att komma in i Triangelns P-hus efter 24.00 behöver du gå till Rådmansgatan 12.

Vid frågor, kontakt APCOA kundtjänst: vardagar 08.00-16.30Telefon: 08-556 306 70, eller via www.apcoa.se/kontakta-oss

Cykelparkering

Föredrar du att cykla finns det parkering i anslutning till fastigheten. Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.

Kom ihåg att låsa din cykel! Vasakronan ansvarar inte i något fall för eventuella stölder.