Välkommen till
Mursmäckan

Kyrkogatan 44 / Östra Hamngatan 31

Kundservice & felanmälan

031-743 42 52
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering- en viktig del i vårt miljöarbete. 
Som ett led i Vasakronans miljöarbete finns, i samarbete med Ragn-Sells, en miljöstation på Kyrkogatan 44. Där kan du sortera avfall i olika fraktioner, se nedan.

 • Batterier
 • Lysrör/glödlampor
 • Pappersförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Ofärgat glas
 • Färgat glas
 • Wellpapp
 • Kontorspapper
 • Tidningar
 • Restavfall
 • Organiskt avfall

   
  Vasakronan ansvarar för att miljöstationen är i funktion och att tömning sker regelbundet.
   
  Hyresgästen ansvararsjälv för att avfall sorteras och töms i miljöstationen. Vid kärlen finns skyltning för att ytterligare vägleda vid sortering.
   
  Tomma tonerkasetter, färgband etc. återlämnar du till din leverantör för återvinning. Tänk på att gammal elektronik (t ex mikrougn, datorer, TV och videoapparater) tas om hand av din leverantör, s k producentansvar.
   
  Vid större röjningar eller onormalt stora kvantiteter kontaktas Ragn-Sells för att beställa hämtning.
   
  Förkontakt med Ragn-Sells, ring 0771 88 88 88 eller besök www.ragnsells.se
   
  Tack för att du källsorterar!

  Snöröjning & istappstelefon

  Snöröjning och halkbekämpning utförs – på ytor tillhörande fastigheten eller enligt lokala ordningsstadgan – vid behov av Vasakronans markentreprenör. Angränsande ytors skötsel ansvarar Göteborgs Kommun för.
   
  Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till kundservice på 031-743 42 52 eller kundservice@vasakronan.se

  Utrymning & brandskydd

  Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

  • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen.
  • Släckutrustning finns till hands.
  • Eventuella egna brandlarm i den egna lokalen.
  • Utrymningsvägar hålls fria. Detta gäller även entréer, trappor samt grannars utrymning genom lokalen.
  • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.
  • Hålla i eventuella egna brandövningar.

   Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete hos Myndigheten för samhällsskydd ochberedskap.
    
   Utrymning 

   Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning. För att underlättautrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen alltid hållas fria från varuleveranser, emballage och annat som kan vara i vägen.
    
   Vill du veta mer om arbetsgivarens ansvar gällande utrymning, hittar du mer information hos Arbetsmiljöverket.
    
   Brandtillsyn

   Brandtillsyn ska ske enligt ”Lag om skydd mot olyckor”. Mer information hittar du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
    
   Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästensrespektive Vasakronans ansvar

   Miljöcertifiering

   Miljöcertifierad fastighet
   Fastigheten ärcertifierad på guldnivå enligt LEED, ettinternationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEEDbedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempelenergianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan fråntransporter.
    
   Att vara hyresgäst ien LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen ochbyggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten skakunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilkaramar och riktlinjer som gäller.
    
   Om du har frågor ärdu välkommen att kontakta dina kontaktpersoner på Vasakronan.
    
   Läsmer om LEED-certifiering här.
    
   Kontoret står för enstor del av verksamhetens miljöpåverkan. Genom att göra aktiva val kan ni somhyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning ochvår gemensamma miljöbelastning.
   När ni hyr lokal avVasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll. Många av våra hyresgästerredovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gördärför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningeni lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknardenna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi.Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.
    
   Grönel I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för erlokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av vårafärdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal meddem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ettkonkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt tillEnergi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se
    
   Vasakronans miljöarbete
   Om duär nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer på Vasakronanshemsida under Hållbarhet.

   Säkerhet & inpassering

   Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare m.m. i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för merinformation gällande villkoren för sin försäkring. Observera att samtligatrapphus ska ses som publika miljöer och dörrar in till dessa ej ska betraktas som skalskydd.
    
   Nycklar till Era lokaler ombesörjer och ansvarar Ni själva för.

   Lastkaj & leveranser

   Gods tas in via entréer, särskild godsmottagning saknas. Om godset transporteras via hissen, observera maxvikten i hissen.

   Inget gods får ställas i trapphus eller nödutgångar.

   Allmänna uteplatser & terrasser

   Städning
   Städningutanför entréer och runt fastigheten utförs av Vasakronans markentreprenör.Städning av allmänna utrymmen, såsom entréer, trapphus, hissar m.m. utförs avVasakronans städentreprenör. Städning och fönsterputsning av egna lokalerutförs av hyresgästen själv.

   Övrig markskötsel 
   Skötsel och underhåll av gräsytor, planteringar samt hårdgjorda ytor utförs av Vasakronans markentreprenör.

   Din lokal

   Fastighetsnät & fiber

   Fastighetsnät & fiber
   Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.
    
   För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.
    
   Advania
   08-545 726 16
   Mejl: support.re@advania.se
   Beställning av Internetaccess Fastighet och bygg | Advania
   www.advania.se

   Inomhusklimat

   Inomhusklimatet på kontoret engagerar. Vasakronan har tagit fram en app, lagom varmt, där man genom interaktiva val kan testa och förstå vad man själv kan göra för att påverka sin upplevelse av kallt eller varmt. Se också Vasakronans årstidstips för att förstå hur du enkelt kan optimera ditt inomhusklimat, beroende på årstiderna. Se länkar längst ned på sidan som länkas ovan.
    
   Ventilation, värme och kyla
   Fastigheten har mekanisk till- och frånluftssystem, Komfortkyla och värms medfjärrvärme.
     
   Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.
    
   Snabba tips för ett bra inomhusklimat:

   • Se till att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcka
   • Öppna inte fönster när det är varmt ute om kylsystem finns i lokalen

    Rökning
    Rökning är inte tillåten inne i fastigheten, på takterasser, på balkonger eller dylikt.
     
    From 1 juli 2019 är det förbjudet att röka vid entréer dit allmänheten har tillträde.
     
    Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser avseende tobakshantering. Den nya lagen innebär att det blir förbjudet att röka till exempel på uteserveringar, perronger och lekparker. Rökförbudet gäller även entréer för restauranger och butiker. Förbudet omfattar fler produkter än tidigare, till exempel elektroniska cigaretter, vattenpipor och annat som röks men som inte innehåller tobak, samt örtprodukter för rökning. Det är ägaren eller ansvarig för verksamheten som ansvarar för att rökförbudet följs.
    Namnet på den nya lagen är lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Du kan läsa mer om de nya bestämmelserna på Folkhälsomyndighetens sida.

    Service i fastigheten

    Vi vill att det dagliga arbetet ska fungera så enkelt som möjligt! Därför finns det många olika kontorstjänster som kan underlätta. Via våra samarbetspartners kan vi hjälpa er med allt ifrån vaktmästeritjänster och lokalvård tillfruktkorgar och kemtvätt. För mer information och kontaktuppgifter se sidan kontorsservice
       

    Service i närområdet

    Fastigheten ligger mitt i centrala Göteborg, närmare bestämt inom Vallgraven. Ett stenkast från bland annat Domkyrkan, Brunnsparken och Kungsportsplatsen. På promenadavstånd nås Centralstationen, vilket möjliggör goda kommunikationer. Köpcentrum som Arkaden, Kompassen och Nordstan där du finner all tänkbar service, ligger på några minuters promenadavstånd. I området finns även Kungsgatans gångstråk eller den något längre bort belägna Kungsportsavenyn som även det har mycket att erbjuda.

    Att ta sig till och från fastigheten

    Kommunikationer

    Den närmaste hållplatsen är Kungsportsplatsen där flertalet av buss- och spårvagnslinjer passerar. Fastigheten ligger dessutom nära Brunnsparken och Centralstationen där du har nära till alla kommunala kommunikationer.
     
    Mer info, tidtabeller m.m. finner du på Västtrafik och SJ.
     
    Cykel är ett enkelt sätt att ta sig runt på i centrala Göteborg. Runt fastigheten finns det flera Styr & ställ-stationer med cyklar att hyra.

    Parkering & laddplatser

    För att hyra p-plats kan hyresgäster kontakta parkeringshuset i Nordstan eller APCOAs parkeringshus Kungsgaraget och P-hus City.

     Besöksparkering finns i dessa P-hus samt i begränsad omfattning på kringliggande gator.

     Cykelparkering

     Cykelparkering finns på kommunal mark utanför fastigheten. Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.