Välkommen till
Hekla hus 4 o 5

Isafjordsgatan 14 / Blåfjällsgatan / Grönlandsgången / Kistagången

Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

I fastigheten finns det en miljöstation för återvinning av avfall på Isafjordsgatan 14E

Fraktioner:

Brännbart
Wellpapp
Hushåll
Matavfall
Plastförpackningar
LPD-plast 80/20
Kontorspapper
Glas färg
Glas ofärg
Metallförpackningar
Elektronik
Ljuskällor
Batterier
Lysrör

Hyresgästen transporterar själv eller med hjälp av Coor ner sitt avfall till fastighetens miljöstation, där det sorteras av hyresgästen i rätt fraktioner för vidare transport och återvinning av Ragn-Sells.
För att köpa tjänsten av Coor, kontakta Hyresgästsservice på 08-522 910 40
Det åligger varje hyresgäst att följa de anvisningar som Coor ger för att bibehålla en väl fungerande och ren miljöstation, felsorterade sopor kan förorsaka sorteringskostnader hos Ragn-Sells på upp till 15 000 kr.

Vasakronan är miljöcertifierad sedan år 2000.

Tack för att du källsorterar.

Snöröjning & istappstelefon

Vasakronan tar hand om snöröjning på fastigheten. Vid brister eller önskemål kontakta Vasakronans kundtjänst.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:

  • Att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen.
  • Att släckutrustning finns till hands.
  • Att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar.
  • Att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Stockholms brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

LEED & Miljöcertifierad byggnad
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Fastigheten är även certifierad enligt Miljöbyggnad, ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler.

Miljöbyggnad bedömer tre olika miljöaspekter för byggnader – inomhusmiljö, energi och kemiskt innehåll i material.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/.
Läs mer om Miljöbyggnad här: http://www.sgbc.se/om-miljoebyggnad.

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal.

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris.

Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Service i fastigheten

I byggnaden finns två restauranger.

Service i närområdet

Kista Galleria ligger mycket nära där all service finns.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Du tar dig med lätthet hit på flera sätt. T-banan stannar vid Kista Galleria och pendeltågets hållplats Helenelund ligger bara en liten bit bort.

Parkering & laddplatser

Ericsson hyr ca 200 platser på mark.