Välkommen till
Bärnstenen

Bärnstenen / Skånegatan 1-3

Kundservice & felanmälan

031-743 42 52
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering- en viktig del i vårt miljöarbete. 

Som ett led i Vasakronans miljöarbete finns, i samarbete med Ragn-Sells, en miljöstation i respektive hus. Miljöstationen nås både utifrån och inifrån, där du kan sortera sopor i olika fraktioner, se nedan: 

 • Komposterbart
 • Matavfall
 • Fint brännbart
 • Kontorspapper
 • Wellpapp
 • Pappersförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Plastförpackningar
 • Lysrör
 • Lågenergilampor
 • Glödlampor
 • Batterier

Hyresgästen ansvarar själv för att sopor sorteras rätt och töms i miljöstationen.

För kontakt med Ragn-Sells, ring 0771 88 88 88 eller besök www.ragnsells.se.

Tänk på att gammal elektronik (t ex microugn, datorer, TV och videoapparater) tas om hand av din leverantör, s k producentansvar. Tomma tonerkasetter, färgband etc återlämnar du till din leverantör för återvinning.

Vid större röjningar eller onormalt stora kvantiteter kontaktas vår husansvarige drifttekniker, se kontaktpersoner, för vidare förmedling till ansvarig kontaktperson på Ragn-Sells.

Vasakronan ansvarar för att miljöstationen är i funktion och att tömning sker regelbundet.

Miljörummet är en utrymningsväg och får inte blockeras eller belamras.

Tack för att du källsorterar

Snöröjning & istappstelefon

Snöröjning och halkbekämpning utförs:

– På ytor tillhörande fastigheten eller enligt lokala ordningsstadgan 
– Vid behov av Vasakronans markentreprenör.

Angränsande ytors skötsel ansvarar Göteborgs Kommun för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till kundtjänst på 031-743 42 52 eller kundservice@vasakronan.se

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Enligt lag från 2003 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är således varje hyresgästs ansvar att säkerställa brandskyddsarbetet inom sin verksamhet. Du kan läsa mer om ditt ansvar som hyresgäst och få vägledning i brandskyddsarbetet via Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida.

Räddningstjänstens råd enligt ovan innebär bl.a. att SBA dokumentationen samlas under följande rubriker:

 • Ansvar och policy
 • Byggnadsbeskrivning och tekniskt brandskydd
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Organisation
 • Egenkontroll, rutiner och fasta installationer
 • Utbildning

Nedan finns förslag på företag som kan hjälpa till med att upprätta rutiner för SBA-arbetet.

Kidde Sweden AB tel. 031-89 45 40
Prevecon AB tel. 010-703 70 00

Det är hyresgästen ansvar att:

 • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
 • Släckutrustning finns till hands
 • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet

Fastigheten är certifierad enligt BREEAM och Green Buildning.

Det gröna kontoret
Kontoret står för en stor del av ett företags eller en organisations miljöpåverkan. Därför erbjuder vi våra hyresgäster en enkel och besvärsfri väg till ett grönare kontor och en grönare vardag.

Tillsammans kan vi göra större skillnad för miljön än var och en på sitt håll. Att du som hyresgäst dessutom kan spara pengar genom minskad elanvändning och lägre kostnader för värme och kyla är ytterligare ett incitament för att teckna ett grönt hyresavtal.

Vasakronan erbjuder, som Sveriges första fastighetsbolag, sina hyresgäster att teckna gröna hyresavtal. På Gröna kontoret kan du läsa mer och se våra medarbetare berätta om vad detta innebär. Du är också alltid välkommen att kontakta din fastighetschef eller någon annan av dina kontaktpersoner på Vasakronan för att få mer information.

Du kan du läsa mer om bland annat gröna hyresavtal och grön el på Gröna kontoret.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Entrédörrarna är öppna vardagar under ordinarie kontorstid. Övriga tider krävs kod eller användande av porttelefon som går till respektive hyresgäst.

Till garaget kan du använda dig av kod eller passerkort.

Nycklar till Era lokaler ombesörjer och ansvarar Ni själva för. Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring. Observera att samtliga trapphus ska ses som publika miljöer och dörrar in till dessa ej ska betraktas som skalskydd.

Vasakronan samarbetar med Securitas som ronderar samtliga fastigheter.

Lastkaj & leveranser

Det finns en gemensam godsmottagning till fastigheten som ligger på fastighetns baksida.

Inget gods får ställas i trapphus eller nödutgångar.

Allmänna uteplatser & terrasser

Städning Städning utanför entréer och runt fastigheten utförs av Vasakronans markentreprenör.Övrig markskötsel 
Skötsel och underhåll av gräsytor, planteringar samt hårdgjorda ytor utförs av Vasakronans markentreprenör.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster Fastigheten har fiberanslutning via e-net. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Kontakta din fastighetschef eller läs mer på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

I fastigheten finns även bredbandsanslutning genom ett samarbetsavtal mellan Vasakronan och Göteborg Energis dotterbolag GothNet. De är en oberoende nätleverantör, vilket innebär att ni som hyresgäst fritt kan välja operatör på marknaden.

Om ni önskar ansluta er till Internet via denna bredbandslösning eller funderar på att förändra det ni har idag ber vi er, efter att ha valt operatör, kontakta Vasakronans husansvarige fastighetstekniker för samordning med GothNet och för anvisning om var i fastigheten ni kan dra er egen lokala anslutning.

Inomhusklimat

Inomhusklimatet på kontoret engagerar. Nu har Vasakronan tagit fram en app, lagom varmt, där man genom interaktiva val kan testa och förstå vad man själv kan göra för att påverka sin upplevelse av kallt eller varmt.

Se Vasakronans årstidsblad för att förstå hur du enkelt kan optimera ditt inomhusklimat, beroende på årstiderna. Se bifogad artikel nedan.

Ventilation, värme och kyla Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket.

Fastigheten har mekanisk till- och frånluftssystem. Komfortkyla finns i fastigheten. Drifttider för ventilationssystemet är vardagar under ordinarie kontorstid.

Fastigheten värms med fjärrvärme. Framledningstemperaturen för radiatorerna styrs via utetemperatur.

Miljöcertifierade Eftersom Vasakronan är ett miljöcertifierat företag arbetar vi kontinuerligt aktivt med att se över våra förbrukningar på fjärrvärme, el och vatten m.m.

Rökning Rökning är inte tillåten inne i fastigheten, på takterasser eller dylikt. Tänk på att det är en rökfri zon på 10 meter kring entréer för ökad trivsel och så att rök inte kommer in i fastigheten.

Generella tips för ett bra inomhusklimat:

Öppna inte fönster när det är varmt ute om kylsystem finns i lokalenOm luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite, eftersom den relativa fuktigheten då ökarLåt inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturenTillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks.

Service i fastigheten

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t.ex. telefoni, kaffemaskiner, fruktkorgar och städning.

Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av
servicetjänster via våra samarbetspartners. För mer information och
kontaktuppgifter se sidan Servicetjänster på Vasakronans servicetjänster eller kontakta fastighetschefen.

Service i närområdet

Fastigheten bärnstenen på Skånegatan 1-3 ligger alldeles invid Nya Ullevi och evenemangsstråket. Evenemangsstråket i Göteborg behöver knappast någon närmare beskrivning. Längs med stråket finns förutom Nya Ullevi även Gamla Ullevi, Svenska Mässan, Liseberg, Scandinavium och Universeum samt flera av stadens kända restauranger, barer och hotell.

Det centrala läget gör att kommunikationen till och från Skånegatan 1-3 blir optimal. Här är det nära till allt! På åtta minuter promenerar du från Centralstationen till kontoret. Stora trafikleder, bussar och spårvagn (två hållplatser till Korsvägen) nås snabbt från kontoret.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Fastigheten är centralt belägen med goda kommunikationsmöjligheter. Precis utanför byggnaden ligger spårvagnshållplatsen Ullevi Södra, där går spårvan 2, 6, 8, 13. Till centralen går spårvagn 2 & 13 på ungefär två minuter.

Andra närliggande buss- och spårvagnshållplatser finns på promenadavstånd till Ullevi norra, Stampen, Heden och Korsvägen.

Mer info, tidtabeller m.m. finner du på Styr & ställ-station precis utanför fastigheten och flera i området.

Parkering & laddplatser

I fastigheten finns ett garage.

Garaget är tillgängliga för hyresgäster fram till 18.00 på vardagar, därefter blir garaget även tillgängliga för allmänheten. Allmänheten har ocks tillgång på helgerna.

Parkeringsdäcket har en maxvikt på 3,5 ton.
Maxhöjden i garaget är 2,1 m.

Cykelparkering

Cyklar kan ställas i cykelställ utanför fastigheten eller i parkeringsgaraget. För att komma in i garaget behövs kod eller passerkort.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.

Cykel är ett enkelt sätt att ta sig runt på i centrala Göteborg. Det finns en Styr & ställ-station nära fastigheten, korsningen Skånegatan & Bohusgatan, och flera andra i området.