KUNDSERVICE & felanmälan

031-743 42 52
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Som ett led i Vasakronans miljöarbete har vi i samarbete med Renova Miljö AB satt in en miljöstation i respektive hus. Miljöstationen nås både utifrån och inifrån, där du kan sortera sopor i olika fraktioner, se nedan: 

 • Komposterbart
 • Matavfall
 • Fint brännbart
 • Kontorspapper
 • Wellpapp
 • Pappersförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Plastförpackningar
 • Lysrör
 • Lågenergilampor
 • Glödlampor
 • Batterier

Hyresgästen ansvarar själv för att sopor sorteras rätt och töms i miljöstationen.

Kontakta Renova Miljö AB via 031- 61 85 30 eller kundservice@renova.se.

Tänk på att gammal elektronik (t ex microugn, datorer, TV och videoapparater) tas om hand av din leverantör, s k producentansvar. Tomma tonerkasetter, färgband etc återlämnar du till din leverantör för återvinning.

Vid större röjningar eller onormalt stora kvantiteter kontaktas vår husansvarige drifttekniker, se kontaktpersoner, för vidare förmedling till ansvarig kontaktperson på Renova Miljö AB.

Vasakronan ansvarar för att miljöstationen är i funktion och att tömning sker regelbundet.

Utomhusmiljö & snöröjning

Städning
Städning utanför entréer och runt fastigheten utförs av Vasakronans markentreprenör.

Snöröjning
Snöröjning och halkbekämpning utförs:
– På ytor tillhörande fastigheten eller enligt lokala ordningsstadgan 
– Vid behov av Vasakronans markentreprenör.

Angränsande ytors skötsel ansvarar Göteborgs Kommun för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till kundtjänst på 031-743 42 52 eller kundtjanst@vasakronan.se

Övrig markskötsel
Skötsel och underhåll av gräsytor, planteringar samt hårdgjorda ytor utförs av Vasakronans markentreprenör.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Enligt lag från 2003 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är således varje hyresgästs ansvar att säkerställa brandskyddsarbetet inom sin verksamhet. Du kan läsa mer om ditt ansvar som hyresgäst och få vägledning i brandskyddsarbetet via Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida.

Räddningstjänstens råd enligt ovan innebär bl.a. att SBA dokumentationen samlas under följande rubriker:

 • Ansvar och policy
 • Byggnadsbeskrivning och tekniskt brandskydd
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Organisation
 • Egenkontroll, rutiner och fasta installationer
 • Utbildning

Nedan finns förslag på företag som kan hjälpa till med att upprätta rutiner för SBA-arbetet.

Kidde Sweden AB tel. 031-89 45 40
Prevecon AB tel. 010-703 70 00

Det är hyresgästen ansvar att:

 • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
 • Släckutrustning finns till hands
 • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Skyltning

Hyresvärden ansvarar för hänvisningsskyltning, det vill säga skyltning i och vid entréer och hissar. Hyresvärden bekostar den första uppsättningen skyltar vid inflyttning, enligt vår skyltprofil. Förändringar, namnbyten eller val av annat system eller utseende bekostas av hyresgästen själv.

För vidare information angående att disponera byggnadens fasad eller annan yta för ljusreklam, skyltning, antenner m m, var vänlig kontakta ansvarig fastighetschef.

Miljö & energi

Miljöcertifierad fastighet

Fastigheten är certifierad enligt BREEAM och Green Buildning.

Det gröna kontoret
Kontoret står för en stor del av ett företags eller en organisations miljöpåverkan. Därför erbjuder vi våra hyresgäster en enkel och besvärsfri väg till ett grönare kontor och en grönare vardag.

Tillsammans kan vi göra större skillnad för miljön än var och en på sitt håll. Att du som hyresgäst dessutom kan spara pengar genom minskad elanvändning och lägre kostnader för värme och kyla är ytterligare ett incitament för att teckna ett grönt hyresavtal.

Vasakronan erbjuder, som Sveriges första fastighetsbolag, sina hyresgäster att teckna gröna hyresavtal. På Gröna kontoret kan du läsa mer och se våra medarbetare berätta om vad detta innebär. Du är också alltid välkommen att kontakta din fastighetschef eller någon annan av dina kontaktpersoner på Vasakronan för att få mer information.

Du kan du läsa mer om bland annat gröna hyresavtal och grön el på Gröna kontoret.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Entrédörrarna är öppna vardagar under ordinarie kontorstid. Övriga tider krävs kod eller användande av porttelefon som går till respektive hyresgäst.

Till garaget kan du använda dig av kod eller passerkort.

Nycklar till Era lokaler ombesörjer och ansvarar Ni själva för. Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring. Observera att samtliga trapphus ska ses som publika miljöer och dörrar in till dessa ej ska betraktas som skalskydd.

Vasakronan samarbetar med Securitas som ronderar samtliga fastigheter.

Posthantering

Närmsta brevlåda ligger på Sten Sturegatan 16, tömning vardagar kl. 18 och helger kl. 13. Närmsta Posten företagscenter ligger på Köpmansgatan 11B i Nordstan, öppetider mån-fre kl. 8.00-18.00. Besök postens hemsida för ytterligare information.

Funderar du på att sätta upp en postlåda utanför entrédörren, stäm av med Vasakronan först.

Om ni önskar hjälp med posthämtning och leverans, kontakta vår tjänstepartner Coor.

Godshantering

Det finns en gemensam godsmottagning till fastigheten som ligger på fastighetns baksida.

Inget gods får ställas i trapphus eller nödutgångar.

Din lokal

El & belysning

Vasakronan levererar miljövänlig (grön) el till samtliga fastigheter. Hyresgästerna tecknar egna elavtal med leverantör.

Data, telefoni & TV

Internet-access och övriga IT-tjänster Fastigheten har fiberanslutning via e-net. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Kontakta din fastighetschef eller läs mer på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

I fastigheten finns även bredbandsanslutning genom ett samarbetsavtal mellan Vasakronan och Göteborg Energis dotterbolag GothNet. De är en oberoende nätleverantör, vilket innebär att ni som hyresgäst fritt kan välja operatör på marknaden.

Om ni önskar ansluta er till Internet via denna bredbandslösning eller funderar på att förändra det ni har idag ber vi er, efter att ha valt operatör, kontakta Vasakronans husansvarige fastighetstekniker för samordning med GothNet och för anvisning om var i fastigheten ni kan dra er egen lokala anslutning.

Inomhusklimat & rökning

Inomhusklimatet på kontoret engagerar. Nu har Vasakronan tagit fram en app, lagom varmt, där man genom interaktiva val kan testa och förstå vad man själv kan göra för att påverka sin upplevelse av kallt eller varmt.

Se Vasakronans årstidsblad för att förstå hur du enkelt kan optimera ditt inomhusklimat, beroende på årstiderna. Se bifogad artikel nedan.

Ventilation, värme och kyla Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket.

Fastigheten har mekanisk till- och frånluftssystem. Komfortkyla finns i fastigheten. Drifttider för ventilationssystemet är vardagar under ordinarie kontorstid.

Fastigheten värms med fjärrvärme. Framledningstemperaturen för radiatorerna styrs via utetemperatur.

Miljöcertifierade Eftersom Vasakronan är ett miljöcertifierat företag arbetar vi kontinuerligt aktivt med att se över våra förbrukningar på fjärrvärme, el och vatten m.m.

Rökning Rökning är inte tillåten inne i fastigheten, på takterasser eller dylikt. Tänk på att det är en rökfri zon på 10 meter kring entréer för ökad trivsel och så att rök inte kommer in i fastigheten.

Generella tips för ett bra inomhusklimat:

Öppna inte fönster när det är varmt ute om kylsystem finns i lokalenOm luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite, eftersom den relativa fuktigheten då ökarLåt inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturenTillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks.

Skötsel & underhåll av lokalen

Hyresgästerna ansvarar för underhåll i den egna lokalen. Se även hyreskontraktet eller kontakta fastighetschef/fastighetsteknikern för detaljfrågor kring detta.

Städning och fönsterputsning av egna lokaler utförs av hyresgästen själv. Skärsklid omvårdnad om golven krävs då dessa är utsatta för hård belastning. En ordentlig entrématta stoppar den värsta smutsen. Märken från stolar kan undvikas med möbeltassar eller skyddande plastunderlägg, detta ansvarar också hyresgästen för.

Städning av allmänna utrymmen, såsom entréer, trapphus, hissar m.m. utförs av Vasakronans städentreprenör. Om ni önskar hjälp med vaktmästeri och städtjänster, kontakta vår tjänstepartner Coor.

Service i närområdet

Fastigheten bärnstenen på Skånegatan 1-3 ligger alldeles invid Nya Ullevi och evenemangsstråket. Evenemangsstråket i Göteborg behöver knappast någon närmare beskrivning. Längs med stråket finns förutom Nya Ullevi även Gamla Ullevi, Svenska Mässan, Liseberg, Scandinavium och Universeum samt flera av stadens kända restauranger, barer och hotell.

Det centrala läget gör att kommunikationen till och från Skånegatan 1-3 blir optimal. Här är det nära till allt! På åtta minuter promenerar du från Centralstationen till kontoret. Stora trafikleder, bussar och spårvagn (två hållplatser till Korsvägen) nås snabbt från kontoret.

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Fastigheten är centralt belägen med goda kommunikationsmöjligheter. Precis utanför byggnaden ligger spårvagnshållplatsen Ullevi Södra, där går spårvan 2, 6, 8, 13. Till centralen går spårvagn 2 & 13 på ungefär två minuter.

Andra närliggande buss- och spårvagnshållplatser finns på promenadavstånd till Ullevi norra, Stampen, Heden och Korsvägen.

Mer info, tidtabeller m.m. finner du på Västtrafik.

Cykel är ett enkelt sätt att ta sig runt på i centrala Göteborg. Det finns en Styr & ställ-station precis utanför fastigheten och flera i området.

Parkering

I fastigheten finns ett garage.

Garaget är tillgängliga för hyresgäster fram till 18.00 på vardagar, därefter blir garaget även tillgängliga för allmänheten. Allmänheten har ocks tillgång på helgerna.

Parkeringsdäcket har en maxvikt på 3,5 ton.
Maxhöjden i garaget är 2,1 m.

Cyklar

Cyklar kan ställas i cykelställ utanför fastigheten eller i parkeringsgaraget. För att komma in i garaget behövs kod eller passerkort.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.

Cykel är ett enkelt sätt att ta sig runt på i centrala Göteborg. Det finns en Styr & ställ-station nära fastigheten, korsningen Skånegatan & Bohusgatan, och flera andra i området.