Välkommen till Polishuset

Ernst Fontells Plats 15

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Torbjörn Hugosson

Affärsansvarig kontor 070-606 63 75 · 031-743 42 61

Kerstin Hogland

Förvaltningsassistent 076-789 56 13 · 031-743 42 45

Daniel Henemyr

Teknikansvarig 031-743 42 40

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Inom fastigheten finns en miljöstation där sopor kan sorteras i olika fraktioner, se nedan:

– Blandat avfall
– Komposterbart
– Kontorspapper
– Wellpapp
– Metallförpackningar
– Glas, ofärgat
– Glas, färgat
– Elektronik
– Lysrör
– Lågenergilampor
– Glödlampor
– Batterier

Hyresgästen ansvarar själv för att sopor sorteras och töms i miljöstationen.

Tommatonkasetter återlämnar du till din leverantör för återvinning.

Tänk på att gammal elektronik (t ex microugn, datorer, TV och videoapparater) tas om hand av din leverantör, s k producentansvar. 

Vid större röjningar eller onormalt stora kvantiteter kan du kontakta vår husansvarig drifttekniker, se kontaktpersoner.

Vasakronan ansvarar för att miljöstationen är i funktion och att tömning sker regelbundet.

Snöröjning & istappstelefon

Snöröjning och halkbekämpning utförs på ytor runt och intill fastigheten vid behov av Vasakronans markentreprenör.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till husansvarig fastighetstekniker, se kontaktuppgifter.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Säkerhet & inpassering

Bemannad reception dygnet runt (24 tim) av Polismyndigheten.

Inpassering med kort och kod krävs.

Bemannad vaktkur vid infarten till gården från Smålandsgatan.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Allmänna uteplatser & terrasser

Städning Städning utanför entréer och runt fastigheten utförs av Vasakronans markentreprenör.Städning av allmänna utrymmen såsom hissar, entréer och fönsterputsning av egna lokaler utförs av hyresgästen själv.Garagestädning skötes av hyresgästen.

Din lokal

Inomhusklimat

Ventilation, värme och kyla
Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket.

Till- och frånluft med komfortkyla finns i fastigheten. Drifttider anspassas till hyresgästens verksamhet.

Fastigheten värms upp via en värmeväxlare som är placerad i fjärrvärmecentralen i källaren.
Framledningstemperaturen för radiatorerna styrs via utetemperatur.

Miljöcertifierade
Eftersom Vasakronan är ett miljöcertifierat företag arbetar vi kontinuerligt aktivt med att se över våra förbrukningar på fjärrvärme, el och vatten m m.

Rökning
Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen, exempelvis entréer, hissar och trappuppgångar. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Generella tips för ett bra inomhusklimat:
– Öppna inte fönster när det är varmt ute om kylsystem finns i lokalen.

– Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite, eftersom den relativa fuktigheten då ökar.

– Låt inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen.

– Tillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Spårvagnar finns i direkt anslutning till fastigheten vid Nya Ullevi. Bussar går från Heden, ca 5 min gångväg mot centrum. Till centralstationen där i stort sett alla bussar, spårvagnar och tåg ansluter är det ca 10 min gångväg.

Mer info, tidtabeller m m finner du på www.vasttrafik.se och www.sj.se

Parkering & laddplatser

Besöksparkering dygnet runt inom området.

På personalparkeringen krävs tillstånd som lämnas ut av Polismyndigheten.
Se övrig skyltinformation.

P-platser för tjänstebilar finns på innergården.

Bevakningsföretag är CarPark AB.

Cykelparkering

Cykelparkering finns vid entrésidan mot Nya Ullevi.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.
Kom ihåg att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte i något fall för eventuella stölder.