Välkommen till
Norrtullpalatset

Sveavägen 163 / Sveavägen 167 / Ynglingagatan 18

Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan.

Miljörum ligger i anslutning till garagenedfarten Sveavägen 167, våning K1. Tillträde till miljörummet sker alltid med bricka.

Nuvarande fraktioner i miljörummet:

 • Matavfall
 • Pentrysopor
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Glödlampor
 • Lysrör
 • Lågenergilampor
 • Hushållsbatterier
 • Metall
 • Plastförpackningar
 • Wellpapp
 • Brännbart
 • Elektronikskrot

Hyresvärden ansvarar endast för de i miljörummet uppmärkta fraktionerna. Övriga fraktioner är hyresgästens eget ansvar, t ex pappersåtervinning m m. Hyresgästen kan beställa egen hämtning via hyresvärdens entreprenör Ragn-Sells. Länk till Ragnsells webbplats

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Snöröjning
Vasakronan ansvarar för snöröjning på innergården via Ynglingagatan och utanför Planet Fitness. Kommunen ansvarar för trottoaren utanför Sveavägen 167. Vid brister eller önskemål kontakta fastighetschefen.

Istappar
Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 206 00.

Istappstelefonen, telefon 08-50 380 280 , är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Sprinklers och detektorer
Garage och gymanläggning är försedd med sprinkler och vid utlöst sprinkler går larm till SOS. 

I kontorslokalerna finns rökdetektorer som startar utrymningslarm lokalt och våningsvis. Detta larm går ej till SOS. 

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:

– att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
– att släckutrustning finns till hands – att utrymningsvägar hålls fria
– gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
– att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 2004.01.01 läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hemsida » www.msb.se

Utrymning
Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning.

För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen hållas fria från varuleveranser och skräp.

Vill du veta mer om arbetgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning » arbetsmiljöverket 

Övrigt
Kom ihåg att rökdetektorer kan utlösas av damm från sågning eller borrning – meddela alltid drifttekniker via kundtjänst i förväg.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: LEED-certifiering

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal här: Fastighetsägarna.

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På Vasakronan.se kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Inpassering

Huvudentrén, Sveavägen 167
Portarna i huvudentrén är öppna när receptionen är öppen, det vill säga vardagar klockan 07.30-17.00. Övrig tid krävs både bricka och personlig kod för inpassering.

Bemannad reception finns vid entrén Sveavägen 167:
Öppettider: 07.30-17.00.
Telefon: 08-34 40 22
Mail: reception.sveavagen@coor.com

Entré Sveavägen 167 från innergård mot Ynglingagatan

Öppet vardagar klockan 07.30-17.00, receptionen finns en trappa ner till höger. Övrig tid krävs både bricka och personlig kod för inpassering.

Övriga entréer
Övriga entréer behövs bricka för att komma in vardagar mellan tiderna 07:00-20:00. Övrig tid krävs både bricka och personlig kod för inpassering.

Garage och garageport
För att komma in genom inre garageporten och dörrarna i garaget behövs bricka vardagar mellan kl. 07.00-20.00. Övrig tid krävs både bricka och personlig kod för inpassering. Yttre garageporten är öppen vardagar mellan tiderna 06:30-17:00. Övrig tid krävs både bricka och personlig kod vid gångdörren för inpassering.

Övrigt
Till miljöstationen krävs alltid bricka och till cykelrummet är det alltid kod.

Vid inflyttning tillhandahålls brickor av Vasakronan. För borttappad bricka debiteras en avgift på 200 kr.

Säkerhet
Generellt gäller att du som hyresgäst svarar för ditt företags eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen). Kontakta ert försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för er försäkring.

Bevakning
Bevakningen i området sköts av Coor på uppdrag av Vasakronan. Allmänna ytor i kvarteret ronderas dygnet runt.
Ska ni ha evenemang som pågår kvällar och helger? Se till att informera oss på Vasakronan och vakten i god tid.

Hjärtstartare
Har ni en hjärtstartare på kontoret? Glöm inte att registrera den på hjärtstartarkartan >> Hjärtstartarregistret, så finns den sökbar i nödsituationer.3

Lastkaj & leveranser

Större leveranser tas in via faret utanför Ahlsells på plan K1, som nås via garagenedfarten på Sveavägen 167. Kod behövs för access till hisshall. Mindre leveranser kan köras upp till respektive kontorsplan via vanliga personhissen.

För hjälp med godshantering kontakta vår tjänsteleverantör Coor.

Länk till Coors webbplats

Allmänna uteplatser & terrasser

Skötsel av utomhusmiljön
Vasakronan ansvarar för städning på innergården via Ynglingagatan och utanför Planet Fitness. Kommunen ansvarar för trottoaren utanför Sveavägen 167. Vid brister eller önskemål kontakta fastighetschefen.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
Beställning av Internetaccess: 
Advania – Fastighet och bygg
Advania.se

TV
Byggnaden är ansluten till kabel-TV via ComHem. Anslutningspunkt finns i telerummet bredvid hissarna.

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. Drifttider för hyresgäster är vardagar kl. 07.00-18.00. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler. Fastigheten värms och kyls med fjärrvärme respektive fjärrkyla.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten. Rökning är ej tillåten på gården.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat.

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Coor – Vasakronans servicepartner
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

I entrén Sveavägen 167 finns en fastighetsgemensam reception, som bemannas av Coor Service Management.

Ni når receptionen på tel. 08-34 40 22 alternativt reception.sveavagen@coor.com 

Coor kan även hjälpa till med att arrangera kemtvätt, bilservice, frukt till kontoret, lokalvård, fönsterputs, kaffemaskiner, växter till kontoret, entrémattor och brandutbildning och office depot kundnummer genom coor. Önskar ni någon/några av dessa tjänster kontakta receptionen på 08-34 40 22 eller via reception.sveavagen@coor.com.

Ni kan även titta närmre på Coors utbud på, Coor.se

Konferensanläggning
I anslutning till receptionen finns det möjlighet att hyra ett konferensrum för upp till 30 personer till ett förmånligt pris. Önskad uppmöblering sköter kunden själv. Rummet går att hyra per timme, halvdag alternativt heldag. I priset ingår projektor. Det finns även möjlighet att beställa fika via receptionen. För bokning och prisinformation kontakta receptionen på 08-34 40 22 alternativt reception.sveavagen@coor.com.

Förråd & Lager
I fastigheten finns ett antal förråd av olika storlekar. Hör av er till biträdande fastighetschef under fliken ’Kontaktpersoner’ om ni är intresserade av att hyra ett förråd för företagets räkning eller som privatperson.

Service i närområdet

Runt Norrtullpalatset finns mycket god närservice, både i de närmaste kvarteren och något längre bort vid Odenplan. En promenad väcker snabbt lust att prova alla frestande restauranger eller titta in i roliga småbutiker.

Restauranger
Vid Odenplan finns ett mycket stort utbud av restauranger men även runt Norrtullpalatset finns det ovanligt många. Bara på Ynglingagatan och Norrtullsgatan ligger flera restauranger: Thaidream, Indien Restaurang Mukut, Sushi Room samt Restaurang Nian.

Flera restauranger har trevliga uteserveringar sommartid. Cirka fem minuters promenad bort ligger välrenommerade Stinas Bageri på Frejgatan 46A. Många fler ställen finns säkert att upptäcka. Även restauranger som lämpar sig för representation ligger mycket nära, exempelvis Stallmästaregården tvärs över gatan.

Livsmedel
ICA Nära på Ynglingagatan 14 är vår närmaste livsmedelsaffär. Något mindre än en vanlig ICA butik men med ett bra sortiment av färskvaror.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Buss
Många bussar stannar nästan utanför dörren. Stombusslinje 2 trafikerar sträckan Sofia till Norrtull, via Odenplan, Stureplan och Slussen. Buss 516 och 526 går från Sergels Torg vid T-centralen och stannar vid Norrtull med en restid på 7 minuter. Andra bussar som har Norrtull som hållplats är buss 52, 73, och 515. Buss 40, 65, 628 har stationer i närheten.

Tunnelbana
Vid T-banestation Odenplan, som ligger 10 minuters promenad bort (800 m räknat från Ynglingagatan 18), passerar den gröna linjen.

Pendeltåg
Förbi station Stockholm Odenplan går alla pendeltåg. Stationen ligger i anslutning till Odenplans tunnelbanestation. Stationen har en uppgång vid Dalagatan 45 som ligger 8 minuters promenad bort (600 m räknat från Ynglingagatan 18). Det innebär att du enkelt kan byta mellan gröna linjen och pendeltågslinjerna.

Flygbussar
Flygbussarna till Arlanda stannar intill korsningen Norra Stationsgatan/Sankt Eriksgatan.

För mer info, besök Flygbussarnas.se eller SL.se.

Parkering & laddplatser

Parkering
För våra hyresgäster finns parkeringsmöjligheter i garage. Garagets infart ligger till vänster om huvudentrén mot Sveavägen 167 (maxhöjd 3,10 m). Besökare hänvisas till gatuparkering, exempelvis vid Norra Stationsgatan.

Hyra parkeringsplats
Vasakronan har gett Parkman uppdraget att förvalta våra garage och parkeringar på denna fastighet. För dig som hyresgäst innebär det att:

 • du kontaktar Parkman vid frågor kring förhyrda platser.
 • du tecknar parkeringsavtal direkt med Parkman. Vasakronan kvarstår som hyresvärd.
 • Parkman sköter hyresaviseringar, p-tillstånd, eventuella kölistor m.m.

Vid allmänna frågor, kontakta Parkman kundtjänst på 08-734 90 00 (knappval 1) eller info@parkman.nu
Öppet alla dagar 08:00-20:00, lunchstängt 12:00-13:00

Vid uthyrningsfrågor, kontakta Parkman uthyrning på 08-734 90 00 (knappval 2) eller uthyrning@parkman.nu
Öppet måndag-fredag 08:30-16:00

Cykelparkering

Cyklar kan parkeras i cykelrum på plan K3 (längst ner i garaget). Kontakta fastighetschefen för kod till rummet.

Cykelställ finns på gården, som nås via Ynglingagatan.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.