Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Avfallshanteringen i kvarteret Garnisonen går till på följande sätt:

Sorteringen börjar vid varje arbetsplats
Källsorteringens väg påbörjas inne på kontoret. En källsorteringsmöbel för ändamålet kan köpas av Coor. Möbeln finns att se vid återvinningscentralen. Upphämtning av avfallet kan även köpas som en tjänst av Coor (kontakta Coor på telefon 08-783 10 00). Då får ni dagligen besök av en kunnig person som hämtar avfallsfraktionerna och kan ge er tips på hur ni kan förändra och förbättra er sortering.

Miljöstationerna i Garnisonen
Det finns fyra miljöstationer i området. Den största miljöstationen ligger vid godsmottagningen med infart från Banérgatan 30 och har 19 olika avfallsfraktioner. Återvinningsrum finns även på Karlavägen 108 hissgrupp 3 plan 2. På innergårdarna finns även två mindre miljöstationer, en vid Linnégatan 89C, samt en fristående källsorteringsstuga vid Banérgatan 16. Dessa miljöstationer har sju fraktioner vardera.

Matavfall
Matavfallsrummet ligger i samband med miljöstationen vid godsmottagningen i Karlahuset. Bredvid den röda dörren till Coors godsmottagning finns ett miljörum uppmärkt med ”matavfall” på dörren. Detta rum är samlingsplats för allt matavfall i kvarteret. Genom att sortera ut ditt matavfall reducerar du miljöpåverkan och gör en insats för miljön. Möjlighet finns nu att slänga matavfall i en separat behållare i miljörummet. Sortering av matavfall ska ske i de bruna matavfallspåsarna. Påsarna finns hos de flesta kontorsmaterialsleverantörerna men beställs enklast via ditt eget städbolag. De bruna avfallspåsarna finns i såväl små som stora påsar anpassade för kontorsmiljö.

Närmare 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna istället sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. Tillsammans kan vi ge matresterna ett nytt liv! Läs mer arbete på Stockholm Vatten och Avfall.

Kontorsmöblemang
Tyvärr har vi inte har kapacitet att ta emot större kvantiteter av kontorsinredning. Ska t.ex. ett helt kontorsmöblemang bytas ut rekommenderar vi att ni hyr en container via t.ex. Ragnsells, Suez eller BigBags. Kontakta Coor för hänvisning till plats för uppställning av containern. Eller varför inte ge sakerna ett nytt liv? kontakta Kompanjonen, https://www.kompanjonen.se/, som köper upp begagnad kontorsinredning. 

Närmaste återvinningscentral ligger på Lidingö. Se mer info på Stockby ÅVC.

Välsorterat avfall betalar sig!
Avfallshanteringen finansieras genom att hyresgästerna betalar enligt självkostnadsprincipen. God källsortering bidrar till att kostnaderna sjunker genom att vissa fraktioner ger intäkter. Detta gäller tex. papper, wellpapp och plast. Det är alltså en ekonomisk fråga att sortera rätt. Utseparerat vitt papper ger t.ex. en större intäkt än papper som är blandat. 

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Vi ser till att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för, felanmälan till dem kan göras via deras e-tjänst Tyck Till.

Skulle ni uppmärksamma farliga istappar, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 206 00.

Istappstelefonen, telefon 08-50 380 280, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:

– att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
– att släckutrustning finns till hands
– att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
– att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Stockholms brandförsvars hemsida.

Vår servicepartner Coor erbjuder även rådgivning för SBA. Även Securitas erbjuder hjälp med det systematiska brandskyddsarbetet.

Utrymning
Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning. Återsamling för hyresgäster med adress Linnégatan eller Banérgatan rekommenderas till slänten bortom utomhusparkeringen intill Linnégatan. Hyresgäster med adress Karlavägen återsamlas förslagsvis i allén på Karlavägen. Vill du veta mer om arbetsgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning » arbetsmiljöverket.

För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen hållas fria från varuleveranser och skräp.

Utrustning
Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta någon av våra drifttekniker för vidare information, se rubriken Kontaktuppgifter.

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 2004.01.01 läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hemsida » www.msb.se

Undvik dyra larmutryckningar – tänk på detta!
Kom ihåg att rökdetektorer kan utlösas av damm från sågning eller borrning – meddela alltid drifttekniker via kundtjänst i förväg.

Rökmaskiner på fest kan ge en trevlig atmosfär – men de kan även innebära en onödig kostnad om rökdetektorerna utlöses och brandkåren rycker ut. Rådslå med din kontaktperson på Vasakronan innan.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller. Läs mer om LEED-certifiering här.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning. Kontakta oss på Vasakronan om ni vill få tips och råd i ert miljöarbete.

Solceller!
Sedan våren 2016 har vi även en av stadens största solcellsanläggningar som finns på taken längs med Karlahusets sträckning vid Karlavägen samt på taket på Port 108. Solcellerna har kapacitet att generera 139 MWh/år, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av 850 kylskåp!

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Säkerhet i kvarteret Garnisonen
Området är låst kvällar och helger och ronderas av Securitas. Efter kontorstid krävs passerbricka för att komma in i husen. Passerbrickorna kvitteras ut av hyresgästen vid inflyttning. Behöver ni fler brickor eller ändra kod till någon bricka? Hör isåfall av er till er kontaktperson på Vasakronan samt reception.garnisonen@vasakronan.se. Brickutlämning sker i receptionen på Karlavägen 100.

Passerkort till parkeringsabonnenter administreras av vår parkeringsoperatör Apcoa Parking, nås på vasakronan@apcoa.se.

Garaget är öppet mellan 06-24 alla dagar. Inpassering till godsmottagningen sker mellan 06-19.00 på vardagar. Övriga tider krävs passerbricka och personlig kod.

Stationerade vakter dygnet runt – alltid tillgängliga för våra hyresgäster!
Bevakningen i området sköts av Securitas på uppdrag av Vasakronan. Allmänna ytor i kvarteret ronderas dygnet runt. Våra hyresgäster har alltid möjlighet att komma i kontakt med vakterna på telefonnummer 08-783 10 16.

Säkerhet i den egna lokalen
Generellt gäller att du som hyresgäst svarar för ditt företags eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen). Synliga larminstallationer på dörrar och fönster skrämmer bort de flesta tjuvar. Kontakta gärna ert försäkringsbolag för mer information om skalskyddsvillkoren för er försäkring.

Inpassering
På vardagar mellan 07-17.00 är alla husentréer öppna, övriga tider krävs bricka och kod.

Grindarna i området är öppna vardagar mellan 07.00-21.00 på vardagar, stängda dygnet runt på helger med ett undantag, se nedan. För utpassering från gården utan kort, gå till Banérgatan 28 och passera ut genom ”snurrgrinden”. Utpassering från samtliga husentréer under låsta tider sker genom att trycka på utpasseringsknapp vid entrédörren. Grinden vid Oxenstiernsgatan 15 är öppen mellan 07-22.00 samt även på helger.

Har du frågor gällande passagebrickor, vänligen kontakta Receptionen på Karlavägen 100 via telefon 08-783 10 17.

En sammanfattning av passerrutinerna
Brickan och koden behövs: vardagar 17-07 och på helgen dygnet runt.

För att byta kod, skicka bricknummer och den önskade nya (fyrsiffriga) koden till reception.garnisonen@vasakronan.se. Kodbyte är kostnadsfritt. Nya brickor beställs via samma mailadress och kostar 100 kronor. Brickan hämtas sedan ut och betalas i receptionen på Karlavägen 100. Receptionen är öppen vardagar 08-17, 08-13 dag före röd dag. Glöm inte att meddela receptionen om en bricka tappas bort, så att vi kan ta bort den ur systemet. 

För att underlätta för våra hyresgäster har vi en allmän access som omfattar samtliga husentréer i kvarteret. Detta innebär att man kan ta den snabbaste vägen till tunnelbanan eller parkeringen utan att behöva gå runt kvarteret på kvällen, morgonen och under helgen.

För att säkerställa att borttappade brickor inte kan användas så kommer accessen att inaktiveras om man inte har använt brickan på 6 månader. Dvs. om man t.ex. är ledig eller inte har anledning att använda brickan under en längre period så kommer man att behöva gå förbi receptionen på Karlavägen 100 för att få sin access aktiverad igen. Alternativt, om man vet att man sällan behöver besöka kvarteret utanför kontorstid så kan hålla accessen aktiv genom att nudda brickan mot en läsare dagtid med kortare intervall än 6 månader, för att undvika att accessen inaktiveras.

Hur förhåller sig passersystemet till GDPR?
Dataskyddsförordningen (GDPR) är det nya regelverket för behandling av personuppgifter. I och med bytet till det nya passersystemet har vi bett om att få förnamn och efternamn på era anställda. Anonymiseringen ställer högre krav på er interna hantering av brickorna. Tappar man bort en bricka så är det viktigt att ni internt har noterat vilket bricknummer respektive person har, så att ni kan meddela oss vilken bricka som ska plockas bort ur systemet.Här finns en generell sammanfattning om hur vi jobbar med GDPR: https://vasakronan.se/om-vasakronan/foretaget/gdpr/.

Hjärtstartare
Har ni en hjärtstartare på kontoret? Underbart! Glöm inte att registrera den på hjärtstartarkartan http://www.hjartstartarregistret.se/, så finns den sökbar i nödsituationer.

Lastkaj & leveranser

Godshantering i kvarteret Garnisonen
På Banérgatan 30 finns kvarterets gemensamma godsmottagning där allt gods till alla företag i kvarteret kan lämnas. Maxhöjden inne på godsmottagningen är 3,10 m. Godsmottagningen är bemannad mellan kl 08.00 och 16.30 och tar hand om allt gods, pallar och större paket som kräver pirra.

Syftet med en gemensam godsmottagning är att säkerställa en bekväm och smidig godshantering samt att minska skador och slitage i kvarteret. Det är inte tillåtet att köra med pallyft inom byggnaderna.

Coor tar emot godset, kvitterar och kopierar leveranskopian och meddelar företaget när gods kommit.

Företagen kan även utöver ovanstående bastjänst beställa tilläggstjänster för olika grader av besvärsfrihet vad gäller godshantering.

Ring till personalen på Coors godsmottagningen telefonnummer 08-783 10 07 för mer information. Eller maila till hyresgastservice.garnisonen@coor.com.

Allmänna uteplatser & terrasser

Det ska vara fint mellan husen! Vi ser till att planteringar och städning av innergårdar sköts inom kvarteret. Hör gärna av er med synpunkter via vår kundservice. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för, felanmälan till dem kan göras via deras e-tjänst Tyck till 
Takterrassen på Port 108Port 108, med entré på Karlavägen 108, har en takterrass som är öppen för alla våra hyresgäster. Hit kan du gå för att äta en härlig lunch eller bara för att njuta av solen. För att komma upp på terrassen behöver du ha med dig din passerbricka.
Vi erbjuder även möjligheten att abonnera takterrassen. Perfekt för interna företagsevent med en fantastisk utsikt över Stockholm. Terrassen är möblerad och vid bokning ingår även:- Ensam användning av terrassen under dagen. Coor sätter upp anslag i hissar/trapphus om att terrassen är abonnerad.- Tillgång till WC uppe på terrassen.- Tillgång till grillar uppe på terrassen.- Städning av WC efteråt.
För att boka terrassen vänder ni er till vår reception, belägen på Karlavägen 100, som tar emot förfrågningar. Kontakta receptionen för mer information om priser eller andra frågor. Det går även bra att nå receptionen via mejl eller telefon:
Mejladress: reception.garnisonen@vasakronan.seTelefon: 08-783 10 17

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

IT-infrastruktur
Eftersom vi vill ha ordning och reda i IT-infrastrukturen i kvarteret måste alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten samordnas av vår IT-partner . Detta gäller alla arbeten, även de åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Vem ansvarar för vad? Vasakronan levererar datanät fram till en anslutningspunkt i lokalen. Hyresgästen har sedan ansvaret för all datakommunikation inne i själva lokalen. Detta kan exempelvis vara servrar, uttagen till datorerna och nätverkskablarna däremellan.

Fiberanslutning via Visolit
Fastigheten har fiberanslutning (1 gbit/sekund) via eNet, vilket är ett nät som drivs av Visolit. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk. Med eNet slipper ni inlåsningseffekter – avtalet upphör alltid om ni flyttar från lokalen.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Inomhusklimat

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp. På länken här under finns vår pocket där vi har sammanställt forskning runt just inomhusklimat. Visste du t.ex. att man upplever inomhustemperaturen som 3 grader varmare om man står upp och jobbar?

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
Kontrollen utförs i fastigheten vart tredje år och har som syfte att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det innebär att en besiktningsman kontrollerar att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som finns.

Markiser & solfilm
För att minska värmeinstrålningen från solen sitter markiser på de flesta fönster i söderläge. Majoriteten av markiserna styrs automatiskt efter en sensor på fasaden som känner av om det är soligt eller mulet. Vissa markiser kan man även styra på egen hand från lokalen. Kontakta din drifttekniker via Kundtjänst om ni har några frågor om just era markiser. Solfilm finns även på vissa fönster i området. Solfilm är ett effektivt sätt att stänga värmeinstrålningen ute men ändå behålla utsikten och ljuset in i lokalen. Fönsterputsning kan ske som vanligt på fönster med solfilm.

Rökning
Generellt rökförbud råder i Vasakronans lokaler. Vi hänvisar våra hyresgäster till de askkoppar som finns placerade en bit utanför entreérna. Rökning får inte ske inom 10 meter från entréerna av hänsyn till övriga hyresgäster och besökare.

Service i fastigheten

Reception Karlavägen
Stora receptionen på Karlavägen 100 samt receptionen på Karlavägen 108 är bemannade måndag-fredag 08.00 – 17.00. Här kan man få hjälp med det mesta. Hitta rätt, få kontakt med företagen i kvarteret, passerbrickor, nycklar etc. Här kan du även använda Coors hyresgästtjänster, såsom kemtvätt, skrädderi och skomakeri.

Karlavägen 100 telefonnummer: 08-783 10 17.
Karlavägen 108 telefonnummer: 08-783 23 40.
Mailadress: reception.garnisonen@vasakronan.se

Coor – Vasakronans servicepartner
Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster via våra samarbetspartners. För mer information och kontaktuppgifter se sidan Servicetjänster på vasakronan.se.

Coor Konferens
Konferensanläggning med en unik 70-talskänsla som inte finns någon annanstans. Här finns det gott om plats för små och stora konferenser och i huset finns restaurang och café med fullständiga rättigheter och mycket läckert på menyn. Hos oss kan du arrangera mässor, symposier och workshops med högt ställda krav på teknik, miljö och mat. För mer information, besök Coors hemsida.

Innebandyhall
Med entré från Karlavägen 100 eller Banérgatan 30, på plan 2 en trappa ned, finns en sporthall. Hallen hyrs ut av Nordic Wellness. Vänligen kontakta Nordic Wellness på ostermalm@nordicwellness.se eller 010-155 54 56 för mer information och priser.

Squashhall
Utmana kollegorna i squash! Wasa Club har två moderna squashbanor i källarplan på Karlavägen 112. Det finns även omklädningsrum med duschar och bastu för både herrar & damer. Ring 08-30 32 25 eller gå in på www.wasaclub.se för att boka din bana.

Förråd & Lager
I kvarterets fyra hus finns sammanlagt ett hundratal förråd av olika storlekar. Vissa större förråd är även utrustade med rullarkiv för effektiv förvaring av dokumentation. Hör av er till biträdande fastighetschef Filip Gyllenberg på filip.gyllenberg@vasakronan.se om ni är intresserade av att hyra ett förråd för företagets räkning eller som privatperson.

Vakt i Garnisonen 
Kvarteret Garnisonen bevakas dygnet runt av Securitas. Vakten finns på Karlavägen 100. Telefonnr: 08-783 10 16 Mail: bevakning.garnisonen@vasakronan.se

Läs mer om serviceutbudet i fastigheten i vår servicekarta. Finns även att hämta i receptionerna på Karlavägen 100 och 108.

Service i närområdet

Kvarteret Garnisonen
Kvarteret Garnisonen ligger på Östermalm i Stockholm, mitt emellan City och grönytorna på Kungliga Djurgården. Kvarteret består av byggnaderna Svea Livgarde, Göta Livgarde, Karlahuset samt Port 108.

Restaurang & café
Combo – Karlavägen 106, Telefonnr: 08-545 875 30
Panini – Karlavägen 100, Telefonnr 08-660 88 15
K-märkt – Karlavägen 100, Telefonnr 08-466 88 90
Wasabi – Karlavägen 100, Telefonnr 08-660 72 72
Café Marrakech – Karlavägen 100, Telefonnr: 08-33 98 39
Kale & Crave – Karlavägen 100, Telefonnr: 070-331 36 56
Hawaii Poké – Karlavägen 100
FAVO – Karlavägen 110, Telefonnr: 0735-03 86 35

Närservice
Hale Breathing – Banérgatan 28B / Karlavägen 100
Nordic Wellness, Gym & träning – Karlavägen 100
Pitstop Biltvätt & Meca Verkstad – Banérgatan 30
Coop Nära – Karlavägen 102
Posten – Karlavägen 102
Systembolaget – Karlavägen 100A
Lloyds Apotek – Karlavägen 100A 

Receptionerna
Garnisonens två receptioner på Karlavägen 100 och 108 fungerar som nav i vårt stora kvarter. Genom vår servicepartner Coor kan du beställa det du behöver när du behöver det, till exempel telefoni, vaktmästeri eller catering. Läs mer på Coors hemsida. Se även mer här på Hyresgästinfo under fliken ”Service i fastigheten”.

Takterrasserna
I kvarteret finns även en terrass med vidsträckt utsikt över staden. Med ingång från Karlavägen 108, via hiss 3, når man terrassen på 15:e våningen där det på sommaren finns stolar och bord för den som vill äta sin lunchlåda med hela Stockholm som bakgrund. Terrassen på Karlavägen 108 kan bokas för evenemang av kvarterets hyresgäster mot en avgift. Bokning sker genom att maila till reception.garnisonen@vasakronan.se.
För den höjdrädde så finns en terrass på lägre altitud på Karlavägen 100. Här har Bee Urban anlagt en fantastisk stadsodling där man kan vandra runt bland hallonbuskar, solrosor och samtidigt lära sig om stadens ekosystem. Här finns också Garnisonens egen bikupa Läs mer på Bee Urbans hemsida.

Konsten
I Garnisonen finns även en konstsamling av rang. Längs med pelargången mot Karlavägen finns konstverk i alla entréer, och inne på Karlavägen 100 finns olika konstverk som spänner över flera hundra år. Här syns kända konstnärer som Hertha Hillfon, Torsten Renqvist och Mats Åberg. Ofta ordnas konstvandringar i området, kontakta receptionerna på Karlavägen 100 och 108 för mer information. Där finner du även vår konstbroschyr och boken om Garnisonens konst.

Kvarteret Garnisonen i siffror
Lokalarea ca 180 000 kvm
Tomtarea ca 85 000 kvm
Större företag ca 170 st.
Antal som arbetar i kvarteret uppgår till ca 5 000 personer
Garageplatser ca 650 st.
Markparkering ca 250 st.
Antal fönster bara på Karlahuset (byggnaden längs med Karlavägen) uppgår till ca 4 500 st.
Visste du att Karlahuset har en av Sveriges längsta fasader, ca. 350 meter lång! 

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Kvarteret som är nära både city och naturen
Garnisonen ligger på anrika Östermalm, endast 15 minuters promenad från Stureplan och ett stenkast från Kungliga Djurgården.

Hur tar man sig lättast till Garnisonen?
T-banestationen Karlaplan, på tunnelbanans röda linje, ligger cirka fem minuters promenad bort.
Stombusslinje 4 har två hållplatser vid kvarteret, ”Garnisonen” och ”Radiohuset”. Andra bussar som trafikerar området i runt Garnisonen är buss 67, 69 och 76.
– Vid Djurgårdsbron, bara några minuters promenad bort, når man Spårväg City.

SL:s tidtabeller

På kvarterets stora markparkering (infart via Linnégatan) finns poolbilar från M som är tillgängliga för alla. För medlemskap och villkor se www.sunfleet.se.

Parkering & laddplatser

Parkering i kvarteret Garnisonen
Parkeringsmöjligheter finns i garaget med infart från Banérgatan 30 samt vid Linnégatan 87-89 där det finns en större markparkering. Maxhöjden för fordon i garaget är 2,10 meter.

I garaget finns en öppen del med ca. 500 platser där vi via vår parkeringsoperatör Apcoa erbjuder oreserverade tillstånd, dvs ni abonnerar på tillstånd att parkera på valfri plats. Vi har även två stycken ”garage i garaget” med 50 resp 100 platser där man kan hyra en fast plats.

Garagets öppettider
Alla dagar 06.00-24.00. Utöver dessa tider är garaget stängt för allmänheten, nås då med passerbricka och kod för parkörer med parkeringstillstånd. Garaget ronderas dygnet runt av väktare.

Hyr parkeringsplats
Apcoa Parking ansvarar för uthyrningen av parkeringsplatser. Vill du hyra en p-plats eller abonnera på ett parkeringstillstånd med oreserverad plats? Kontakta Apcoas kundtjänst på telefonnummer 08-556 306 70, maila till vasakronan@apcoa.se eller gå in på hemsidan www.apcoa.se.

Biltvätt/verkstad
I garaget finns en biltvätt/verkstad, Pitstop Servicecenter Östermalm som är en ansluten Meca-partner. För mer information om öppettider och kontaktuppgifter, besök deras hemsida.

Volvo Car Mobility – M och KINTO
På parkeringen vid Linnégatan 87 har både M och KINTO bilpool där man genom telefonen loggar in och hyr en av deras bilar som står på parkeringen. Perfekt för företaget som bara behöver bil ibland. Läs mer på respektive hemsida via länkarna nedan om vilka bilar som finns på Garnisonen och hur man går vidare för att boka dem.
KINTO Share
Volvo Car Mobility – M

Elladdplatser
Vi vill underlätta miljövänligt resande för både hyresgäster och besökare. En viktig del i detta är våra laddplatser för alla som kör el-/hybridbil till jobbet. Eller som skulle vilja.. 
I garaget finns 18 parkeringsplatser utrustade med laddstolpar för laddning av elfordon. 14 platser av platserna har laddstolpar som erbjuder laddeffekt på 7,4 kW med Typ 2 uttag. Resterande fyra platser är utrustade med miniladdare för laddning av elmotorcyklar och elmopeder och erbjuder laddeffekt på 3,7 kW med schukouttag.
På markparkeringen finns ytterligare 25 parkeringsplatser utrustade med laddstolpar. Dessa laddstolpar erbjuder laddeffekt på 7,4-22 kW och har Typ 2 uttag.

Betalning
Laddplatsbiljett gäller för parkering på laddplatser och betalas via parkeringsautomaten eller Easy Park.På utomhusparkeringen har vi 20 st. nya laddpunkter med möjlighet att betala för förbrukad el. Här gäller därför vanlig p-biljett och laddning initieras och betalas via appen EpSpot. Dett gäller de 20 p-platser som är närmast Oxenstiernsgatan.Det går också bra att teckna ett särskilt parkeringstillstånd för laddplatserna via parkeringsoperatören Apcoa. Kontakta Apcoas uthyrningsavdelning för mer information, 08-556 306 70 eller vasakronan@apcoa.se.

Snabbladdare
På markparkeringen finns även en snabbladdare som erbjuder DC laddning på 50 kW med uttag för CCS resp. Chademo samt ett Typ 2 uttag för AC laddning på 43 kW. Betalning görs via RFID-kort, sms eller webbapp. Mer utförliga instruktioner för de olika betalmetoderna finns att läsa på snabbladdaren samt på Fortums sida om Charge & Drive.

Cykelparkering

Cykelgarage och omklädningsrum 
Som hyresgäst i Garnisonen har du tillgång till ett låst cykelgarage och till omklädningsrum med duschar, på plan 2 Karlavägen 100 (hissgrupp 4). Ytterligare ett cykelgarage finns vid Karlavägen 108, på plan 2. För en tilläggsavgift om 100 kr/månaden kan man även hyra ett eget ventilerat skåp där man kan förvara sina saker. För mer information, besök receptionen på Karlavägen 100 som är öppen vardagar mellan 08-17 och nås på 08-783 10 17 samt reception.garnisonen@vasakronan.se.

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.

Cykelservice

På våren och på hösten kommer Cykloteket till området och erbjuder reparation och uppfräschning till rabatterat pris. Mail skickas ut till våra kontaktpersoner med info om tider och plats för inlämning. Cykelpumpar finns året om vid Karlavägen 96 och 112.