Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Avfallshanteringen i fastigheten går till på följande sätt:

Pentrysopor hanteras av hyresgästerna själva och lämnas i sorteringsanläggningens kylrum i källaren på Åsögatan 106. På samma plats lämnas även källsorterat avfall. Följande fraktioner finns tillgängliga inom miljöstationen:

I miljörummet
Brännbart avfall
Wellpapp
Kontorspapper
Blandskrot
Metallförpackningar
Hårda plastförpackningar
Plastemballage
Elektronik

I kylt miljörum
Mat- och hushållsavfall

Utanför miljörum
Glassortering

Pappersförpackningar kan återvinnas i studenternas miljörum.

Farligt avfall t. ex. färgburkar, småbatterier och ljuskällor tas hand om i separat kärl, kontakta Ragnsells i godsmottagningen för information.

Komprimator för wellpapp och kartong finns på plan 4. Komprimatorn får endast användas när miljöstationen är bemannad av Ragn-Sells.

För kontakt med Ragn-Sells, ring 08-795 45 00 eller besök www.ragnsells.se.

Snöröjning & istappstelefon

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08- 566 20 600.

Istappstelefonen, 020-47 82 77, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Fastigheten har brandlarm som ljuder på alla våningsplan.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• Släckutrustning finns till hands

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du mejla direkt till Energi Sverige, vasakronan@energi-sverige.se.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

 

Säkerhet & inpassering

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m. i den egna lokalen) och uppmanas därför att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Kontakta fastighetschef för information om kod för inpassering till fastigheten.

Godsmottagning/garage öppen vardagar 07.00-17.00. Övrig tid behövs passerbricka för inpassering.

Lastkaj & leveranser

Gods förs in genom garageinfarten på Åsögatan 106 A, där det finns en lastkaj med lyfthiss. Varuhissen går till våningsplanen 4-10 och tar maximalt 1 000 kg och fri höjd är 3,3 meter. Gods till plan 11 tas lättast in genom entrén på Åsögatan 108.

Ragn-Sells sköter på Vasakronans uppdrag godsmottagningen i fastigheten. Basservicen omfattar mottagning, mellanlagring och avisering av gods till slutmottagaren. Utöver detta kan avtal tecknas om olika tillvalstjänster såsom utkörning/hämtning av gods, hämtning av avfall och sekretesshantering av papper.

Fullmakt krävs för att Ragn-Sells ska kunna kvittera ut ankommande gods.

Länk till Ragnsells webbplats

Godsmottagning/garage öppen vardagar 07.00-17.00. Övrig tid behövs passerbricka för inpassering.

Allmänna uteplatser & terrasser

Kommunen ansvarar för utvändig städning kring fastigheten, vid brister eller önskemål kontakta Vasakronans kundtjänst eller fastighetschef.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolit kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Fastigheten har ett fast telefoninätverk. För mer information kontakta din fastighetschef.

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs i kvarteret så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. I butikerna är drifttiderna för ventilationssystemet alla dagar kl. 07.00-24.00. Drifttider för övriga hyresgäster är vardagar kl. 07.00-19.00. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler. Fastigheten värms och kyls med fjärrvärme respektive fjärrkyla.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten eller till egen terass. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Coor Service Management
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.
Som kund hos Vasakronan har du därför alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom vår samarbetspartner Coor Service Management. Tack vare samarbetet med Coor kan vi erbjuda våra kunder prisvärda och lättillgängliga servicetjänster, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Flytthjälp
Coor hjälper er med er flytt och hanterar allt från små flyttar inom det befintliga kontoret till stora flyttar av hela kontoret, inklusive flyttprojektledning. Vi erbjuder gröna flyttar genom bland annat cykelbud eller flytt där alla restprodukter dokumenterat återvinns, säljs eller ges vidare via 4Cycle. Kontakta Coor för mer information.

Kontakt och mer information
hyresgast@coor.com
Besök även Coor Service Managements hemsida.

Service i närområdet

Du hittar all tänkbar service i närområdet. I grannfastigheten Skrapan erbjuds det mesta inom sport, mode och media, café och restaurang. Inom gångavstånd finns post, bank, livsmedel, systembolag, hotell och biografer.

Södermalm är Stockholms restaurangtätaste stadsdel, här finns olika typer av restauranger och caféer i stort sett i varje kvarter. Högst av alla svävar en av grannfastighetens egna barer och restauranger, ”Himlen” på plan 30 och 31 i Skrapan.

Det finns goda träningsmöjligheter via Friskis & Svettis i Skrapan och två olika SATS-anläggningar i närområdet.

Länk till Friskis & Svettis webbplats

Länk till SATS Medborgarplatsens webbplats

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Närmaste T-banestation är Medborgarplatsen (uppgång Folkungagatan) längs den gröna linjen på bara någon minuts gångavstånd. Från fastigheten till Södra Stations pendeltågsstation är det cirka 7 minuters promenad. SL-bussar avgår från flera stationer i närområdet, bland annat från hållplatsen Medborgarplatsen avgår busslinjerna 59 och 66. 

Mer info, tidtabeller m.m. finner du på www.sl.se.

Parkering & laddplatser

Hyresgäster
Garage med förhyrda platser finns i byggnaden (nedfart Åsögatan 106A), maxhöjd 2,0 meter.

Vasakronan har anlitat Estate som parkeringsoperatör för fastighetens garage. För hyra av plats vänligen kontakta fastighetschefen eller Estate parkering www.estate.se/kontakt  

Besökare och hyresgäster kan även parkera i P-hus under Medborgarplatsen, Söderhallarna samt på gatorna runt fastigheten. För mer information om parkeringsmöjligheter, besök Stockholm Parkerings hemsida.

Cykelparkering

Cykelparkering finns i anslutning till garaget. Även utomhusparkering finns på innergården med infart från Vartoftagatan.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.

Kom ihåg att låsa din cykel! Vasakronan ansvarar inte i något fall för eventuella stölder.