Välkommen till Gamen 8

Åsögatan 106A-108 / Götgatan 72A

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Michael Wäneskog

Affärsansvarig kontor 070-576 71 48 · 08-782 04 19

Louise Eklund

Bitr. affärsansvarig 076-145 75 49 · 08-566 206 41

Mikaela Murray

Affärsansvarig handel 072-968 19 11

Bo Berggren

Teknikansvarig 08-566 207 31

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten har ett fibernät som ägs av Vasakronan men som du som hyresgäst kan nyttja för att ansluta din lokal till internet oavsett vilken internetleverantör du har. 
 
IT-TJÄNSTER
Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via valfri leverantör. Telia och Advania är exempel på två leverantörer som har förberett anslutningar till fastigheten för att snabbare kunna leverera internet och IT-tjänster.
 
Advania
Tel:08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
 
Telia
Tel: 072-225 70 59
Mejl: fiberbestallningar@teliacompany.com
 
FIBERINSTALLATIONER
Eftersom säkerhet är en viktig del i IT-leveransen så måste samtliga internetleverantörer och deras installationstekniker föranmäla besök med god framförhållning. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer i fastigheten alltid genomföras i samråd med Vasakronans nätadministratör (Advania) och enligt Vasakronans anvisning för IT-installationer. För mer information kontakta:
 
Nätadministratör, Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs i kvarteret så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. I butikerna är drifttiderna för ventilationssystemet alla dagar kl. 07.00-24.00. Drifttider för övriga hyresgäster är vardagar kl. 07.00-19.00. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler. Fastigheten värms och kyls med fjärrvärme respektive fjärrkyla.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten eller till egen terrass. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Klicka här för att läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Avfallshanteringen i fastigheten går till på följande sätt:

Pentrysopor hanteras av hyresgästerna själva och lämnas i sorteringsanläggningens kylrum i källaren på Åsögatan 106. På samma plats lämnas även källsorterat avfall. Följande fraktioner finns tillgängliga inom miljöstationen:

I miljörummet
Brännbart avfall
Wellpapp
Kontorspapper
Blandskrot
Metallförpackningar
Hårda plastförpackningar
Plastemballage
Elektronik

I kylt miljörum
Mat- och hushållsavfall

Utanför miljörum
Glassortering

Pappersförpackningar kan återvinnas i studenternas miljörum.

Farligt avfall t. ex. färgburkar, småbatterier och ljuskällor tas hand om i separat kärl, kontakta Ragnsells i godsmottagningen för information.

Komprimator för wellpapp och kartong finns på plan 4. Komprimatorn får endast användas när miljöstationen är bemannad.

För kontakt med Logistikbolaget, ring 072-217 32 87 eller maila Hubsoder@logistikbolaget.se.

Snöröjning & istappstelefon

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundservice, 08- 566 20 600.

Utrymning & brandskydd

Denna fastighet
Fastigheten har brandlarm som ljuder på alla våningsplan.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

  • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen.
  • Släckutrustning finns till hands.
  • Eventuella egna brandlarm i den egna lokalen.
  • Utrymningsvägar hålls fria. Detta gäller även entréer, trappor samt grannars utrymning genom lokalen.
  • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.
  • Hålla i eventuella egna brandövningar.

 
Utrymning 
Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning. För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen alltid hållas fria från varuleveranser, emballage och annat som kan vara i vägen. Vill du veta mer om arbetsgivarens ansvar gällande utrymning, hittar du mer information hos Arbetsmiljöverket.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen nära noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni redovisa låga utsläpp under denna post eftersom vi förser samtliga av våra byggnader med klimatneutral energi. Dock förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el.
 
Gröna hyresavtal
Sedan 2017 är alla Vasakronans hyresavtal gröna, vilket innebär att vi samarbetar med våra hyresgäster och hjälper dem att minska energianvändningen i lokalen. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.  
 

Säkerhet & inpassering

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m. i den egna lokalen) och uppmanas därför att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Kontakta affärsansvarig för information om kod för inpassering till fastigheten.

Godsmottagning/garage öppen vardagar 07.00-17.00. Övrig tid behövs passerbricka för inpassering.

Lastkaj & leveranser

Gods förs in genom garageinfarten på Åsögatan 106 A, där det finns en lastkaj med lyfthiss. Varuhissen går till våningsplanen 4-10 och tar maximalt 1 000 kg och fri höjd är 3,3 meter. Gods till plan 11 tas lättast in genom entrén på Åsögatan 108.

Logistikbolaget sköter på Vasakronans uppdrag godsmottagningen i fastigheten. Basservicen omfattar mottagning, mellanlagring och avisering av gods till slutmottagaren. Utöver detta kan avtal tecknas om olika tillvalstjänster såsom utkörning/hämtning av gods, hämtning av avfall och sekretesshantering av papper.

Fullmakt krävs för att Logistikbolaget ska kunna kvittera ut ankommande gods.

Kontakta Logistikbolaget på Hubsoder@logistikbolaget.se eller telefon 072-217 32 87.

Godsmottagning/garage öppen vardagar 07.00-17.00. Övrig tid behövs passerbricka för inpassering.

Allmänna uteplatser & terrasser

Kommunen ansvarar för utvändig städning kring fastigheten, vid brister eller önskemål kontakta Vasakronans kundtjänst eller affärsansvarig.

Övrig service

Coor Service Management
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.
Som kund hos Vasakronan har du därför alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom vår samarbetspartner Coor Service Management. Tack vare samarbetet med Coor kan vi erbjuda våra kunder prisvärda och lättillgängliga servicetjänster, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Flytthjälp
Coor hjälper er med er flytt och hanterar allt från små flyttar inom det befintliga kontoret till stora flyttar av hela kontoret, inklusive flyttprojektledning. Vi erbjuder gröna flyttar genom bland annat cykelbud eller flytt där alla restprodukter dokumenterat återvinns, säljs eller ges vidare via 4Cycle. Kontakta Coor för mer information.

Kontakt och mer information
hyresgast@coor.com
Besök även Coor Service Managements hemsida.

I närområdet

Service i närområdet

Du hittar all tänkbar service i närområdet. I grannfastigheten Skrapan erbjuds det mesta inom sport, mode och media, café och restaurang. Inom gångavstånd finns post, bank, livsmedel, systembolag, hotell och biografer.

Södermalm är Stockholms restaurangtätaste stadsdel, här finns olika typer av restauranger och caféer i stort sett i varje kvarter. Högst av alla svävar en av grannfastighetens egna barer och restauranger, ”Himlen” på plan 30 och 31 i Skrapan.

Det finns goda träningsmöjligheter via Friskis & Svettis i Skrapan och två olika SATS-anläggningar i närområdet.

Länk till Friskis & Svettis webbplats Skrapan

Länk till Sats Medborgarplatsen

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Närmaste T-banestation är Medborgarplatsen (uppgång Folkungagatan) längs den gröna linjen på bara någon minuts gångavstånd. Från fastigheten till Södra Stations pendeltågsstation är det cirka 7 minuters promenad. SL-bussar avgår från flera stationer i närområdet, bland annat från hållplatsen Medborgarplatsen.

Mer info, tidtabeller m.m. finner du på www.sl.se.

Parkering & laddplatser

Hyresgäster
Garage med förhyrda platser finns i byggnaden (nedfart Åsögatan 106A), maxhöjd 2,0 meter.

Vasakronan har anlitat Nordic Level Parking som parkeringsoperatör för fastighetens garage. För hyra av plats vänligen kontakta:
Mejl: InfoParkering@nordiclevelgroup.com 
Telefonnummer: 08-588 018 00
Hemsida: PARKINGSERVICES – LEVEL (nordiclevelgroup.com)

Besökare och hyresgäster kan även parkera i P-hus under Medborgarplatsen, Söderhallarna samt på gatorna runt fastigheten. För mer information om parkeringsmöjligheter, besök Stockholm Parkerings hemsida.

Cykelparkering

Cykelparkering finns i Skrapan med infart från Vartoftagatan i särskilt låsbart rum. Separata nyckelbrickor behövs för tillgång. Se bifogad fil för vägbeskrivning. Kontakta biträdande affärsansvarig för mer information.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.

Kom ihåg att låsa din cykel! Vasakronan ansvarar inte i något fall för eventuella stölder.