Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan.
Därför källsorterar vi i Skrapan och det går till på följande sätt:

Miljörummet ligger på Åsögatan 106A, i garaget vid godsmottagningen.

Följande fraktioner finns i miljöstationen:

I miljörum
Brännbart avfall
Wellpapp
Kontorspapper
Blandskrot
Metallförpackningar
Hårda plastförpackningar
Plastemballage
Elektronik

I kylt miljörum
Mat- och hushållsavfall

Utanför miljörum
Glassortering

Miljöstation och komprimator för wellpapp/kartong finns på plan 4. Komprimatorn får endast användas när miljöstationen är bemannad av Ragn-Sells.

Pappersförpackningar kan återvinnas i studenternas miljörum.

Farligt avfall t. ex. färgburkar, småbatterier och ljuskällor tas hand om i separat kärl, kontakta Ragn-Sells i godsmottagningen för information.

För kontakt med Ragn-Sells, ring 08-795 45 00 eller besök www.ragnsells.se.

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Vid brister eller önskemål kontakta fastighetschefen.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08- 566 20 600.

Istappstelefonen, 020 47 82 77, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Brandskydd och utrymningsrutiner för butik och kontor hittar du i dokument nedan.

Byggnaden är försedd med ett detektorstyrt automatiskt utrymningslarm och vattensprinkleranläggning. Det finns även brandlarmsknappar placerade på strategiska platser och vid entréer.

Gallerian, restaurangen och konferansanläggningen på plan 30 och 31 är utrustade med ett talande brandlarm, som vid larm automatiskt uppmärksammar kunder och gäster om att utrymning måste ske.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• Släckutrustning finns till hands

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

Kontoret står för en stor del av ett företags eller en organisations miljöpåverkan. Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtalmaila direkt till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Bevakning av gallerian utförs av kontrakterat bevakningsföretag.
På ett flertal ställen i fastigheten finns övervakningskameror installerade.

Ingen personal får finnas i gallerian när den är larmad.
Det är viktigt att informera egna städare och andra som har tillgång till lokalerna om detta, så att ingen utryckning sker i onödan.

Inpassering
Fastigheten är utrustad med ett passersystem, där en bricka används för inpassering.
Vid inflyttning tillhandahålls brickor av Vasakronan. Varje hyresgäst ansvarar för erhållna brickor.

För borttappad bricka debiteras en avgift på 200 kr.

Butikspersonalen kommer in via personalingången på Vartoftagatan 33 på de tider då gallerian är avlarmad.

Godsmottagning/garage öppen vardagar 07.00-17.00. Övrig tid behövs passerbricka för inpassering.

Hyresgästen svarar alltid för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler mm i egna lokaler.)

Lastkaj & leveranser

Godsmottagning sker via garaget. Leveransadress är Åsögatan 106 A. Fri höjd är 3,3 meter.
Godsmottagning öppen vardagar 06-17. Övrig tid behövs passerbricka för inpassering.

Fri höjd för det inre garaget är 2 meter.

Ragn-Sells sköter på Vasakronans uppdrag godsmottagningen i fastigheten. Basservicen omfattar mottagning, mellanlagring och avisering av gods till slutmottagaren. Utöver detta kan avtal tecknas om olika tillvalstjänster såsom utkörning/hämtning av gods, hämtning av avfall och sekretesshantering av papper.

Fullmakt krävs för att Ragn-Sells ska kunna kvittera ut ankommande gods.  

Länk till Ragnsells webbplats

Vid leveranser till kontorsplan nr 22-25 – Hissmått till hiss 7 & 8: 198cm x 95cm.

Allmänna uteplatser & terrasser

Fastighetsägaren ansvarar för utvändig städning på Skrapans torgyta vid de två huvudentréerna. Kommunen ansvarar för all annan städning kring fastigheten. Vid brister eller önskemål kontakta fastighetschefen.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från VisolitsServicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster på www.visolit.se, eller kontakta fastighetschefen.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Lokalerna värms upp med hjälp av konvektorer/radiatorer och kyls med hjälp av ventilation och cirkulationskylare.
Ventilationen går normalt dagtid och stoppas/startas av ett centralt tidur.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till gatan utanför fastigheten eller till egen terrass. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Coor Service Management
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.
Som kund hos Vasakronan har du därför alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom vår samarbetspartner Coor Service Management. Tack vare samarbetet med Coor kan vi erbjuda våra kunder prisvärda och lättillgängliga servicetjänster, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Flytthjälp
Coor hjälper er med er flytt och hanterar allt från små flyttar inom det befintliga kontoret till stora flyttar av hela kontoret, inklusive flyttprojektledning. Vi erbjuder gröna flyttar genom bland annat cykelbud eller flytt där alla restprodukter dokumenterat återvinns, säljs eller ges vidare via 4Cycle. Kontakta Coor för mer information.

Kontakt och mer information
hyresgast@coor.com
Besök även Coor Service Managements hemsida.

Utbudet av butiker i Skrapan erbjuder det mesta inom sport, mode och media. Här finns även en variation av caféer och restauranger.

Service i närområdet

Du hittar all tänkbar service inom fastigheten eller i dess närhet. Utbudet i Skrapan erbjuder det mesta inom sport, mode och media, café och restaurang. Inom gångavstånd finns bank, livsmedel, systembolag, hotell och biografer.

Länk till gallerians webbplats

Södermalm är Stockholms restaurangtätaste stadsdel, här finns olika typer av restauranger och caféer i stort sett i varje kvarter, högst av alla svävar en av fastighetens egna barer och restauranger, ”Himlen” på plan 30 och 31.

Det finns goda träningsmöjligheter via Friskis & Svettis i Skrapan och SATS i närområdet.    

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Med sitt centrala läge på Söder erbjuds flera kommunikationsmöjligheter. Medborgarplatsens tunnelbanestation ligger ett par minuters promenad bort; till T-centralen tar det cirka sju minuter. Pendeltågen avgår från Södra Station, ca sju minuters gångväg från Skrapan.

SL-bussar avgår från flera stationer i närområdet, bland annat från Medborgarplatsen.

Med bil når man snabbt Söderleden genom påfart från Götgatan. Till Arlanda tar det ca 30-40 minuter och till Bromma tar det 15-20 minuter med bil.

Länk till SL:s webbplats

Parkering & laddplatser

Hyresgäster
Garage med förhyrda platser finns i byggnaden (nedfart Åsögatan 106A), maxhöjd 2,0 meter. Laddmöjligheter finns i garaget med totalt 24 laddstolpar.

Vasakronan har anlitat Nordic Level Group som parkeringsoperatör för fastighetens garage. För hyra av plats vänligen kontakta Estate parkering infoparkering@nordiclevelgroup.com eller Stefan Deol stefan.deol@nordiclevelgroup.com  

Besökare
Besökare till fastigheten kan parkera i P-hus under Medborgarplatsen, Söderhallarna samt på gatorna runt fastigheten. För mer information om parkeringsmöjligheter, besök Stockholm Parkerings hemsida.

Laddinstruktion
1. Ladda ner EpSpot appen från Google play eller Apple appstore.
2. Skapa ett konto i appen.
3. Bekräfta ditt email.
4. Koppla in laddkabeln.
5. Logga in i appen.
6. Scanna av QR kod med EpSpot appen och acceptera villkor. Laddning
påbörjas automatiskt inom 30 sekunder.
7. Laddkabeln är fastlåst så länge laddning pågår.
8. Laddningen avbryts i bilen och uttaget släpper laddkabeln när laddning upphört.

Här laddas upp till 2 mils körning per timme. Tack för att du kör miljövänligt!

Indikeringar:
Grön -Tillgänglig
GröntBlink – Bil inkopplad
Blå – Laddning pågår
BlåBlink – Inväntar laddbegäran
från bil
Gul – Fel på internetuppkoppling
Röd – Fel på fordon eller laddkabel
Släckt – Elmatningsfel

Cykelparkering

Cykelparkering finns i husets garage med infart från Vartoftagatan i särskilt låsbart rum. Kontakta fastighetschefen för mer information.

Cykelparkering finns även på innergården med infart från Vartoftagatan.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller i entréer. Kom ihåg att låsa din cykel! Vasakronan ansvarar inte i något fall för eventuella stölder.