Välkommen till Skrapan

Götgatan 74-80 / Vartoftagatan 21-51 / Skrapan

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Michael Wäneskog

Affärsansvarig kontor 070-576 71 48 · 08-782 04 19

Louise Eklund

Bitr. affärsansvarig 076-145 75 49 · 08-566 206 41

Mikaela Murray

Affärsansvarig handel 072-968 19 11

Anam Khan

Teknikansvarig

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten har ett fibernät som ägs av Vasakronan men som du som hyresgäst kan nyttja för att ansluta din lokal till internet oavsett vilken internetleverantör du har. 
 
IT-TJÄNSTER
Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via valfri leverantör. Telia och Advania är exempel på två leverantörer som har förberett anslutningar till fastigheten för att snabbare kunna leverera internet och IT-tjänster.
 
Advania
Tel: 08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
 
Telia
Tel: 072-225 70 59
Mejl: fiberbestallningar@teliacompany.com
 
FIBERINSTALLATIONER
Eftersom säkerhet är en viktig del i IT-leveransen så måste samtliga internetleverantörer och deras installationstekniker föranmäla besök med god framförhållning. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer i fastigheten alltid genomföras i samråd med Vasakronans nätadministratör (Advania) och enligt Vasakronans anvisning för IT-installationer. För mer information kontakta:
 
Nätadministratör, Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Lokalerna värms upp med hjälp av konvektorer/radiatorer och kyls med hjälp av ventilation och cirkulationskylare.
Ventilationen går normalt dagtid och stoppas/startas av ett centralt tidur.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till gatan utanför fastigheten eller till egen terrass. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Klicka här för att läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan.
Därför källsorterar vi i Skrapan och det går till på följande sätt:

Miljörummet ligger på Åsögatan 106A, i garaget vid godsmottagningen.

Följande fraktioner finns i miljöstationen:

I miljörum
Brännbart avfall
Wellpapp
Kontorspapper.
Blandskrot
Metallförpackningar
Hårda plastförpackningar
Plastemballage
Elektronik

I kylt miljörum
Mat- och hushållsavfall

Utanför miljörum
Glassortering

Miljöstation och komprimator för wellpapp/kartong finns på plan 4. Komprimatorn får endast användas när miljöstationen är bemannad.

Pappersförpackningar kan återvinnas i studenternas miljörum.

Farligt avfall t. ex. färgburkar, småbatterier och ljuskällor tas hand om i separat kärl, kontakta Logistikbolaget i godsmottagningen för information.

För kontakt med Logistikbolaget ring 072-217 32 87 eller besök Hubsoder@logistikbolaget.se.

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Istappstelefon
Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundservice, 08- 566 20 600.

Utrymning & brandskydd

Denna fastighet
Brandskydd och utrymningsrutiner för butik och kontor hittar du i dokument nedan.

Byggnaden är försedd med ett detektorstyrt automatiskt utrymningslarm och vattensprinkleranläggning. Det finns även brandlarmsknappar placerade på strategiska platser och vid entréer.

Gallerian, restaurangen och konferansanläggningen på plan 30 och 31 är utrustade med ett talande brandlarm, som vid larm automatiskt uppmärksammar kunder och gäster om att utrymning måste ske.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanterasav alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

  • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen.
  • Släckutrustning finns till hands.
  • Eventuella egna brandlarm i den egna lokalen.
  • Utrymningsvägar hålls fria. Detta gäller även entréer, trappor samt grannars utrymning genom lokalen.
  • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.
  • Hålla i eventuella egna brandövningar.

 
Utrymning 
Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning. För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen alltid hållas fria från varuleveranser, emballage och annat som kan vara i vägen.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.  

Miljöcertifiering

Kontoret står för en stor del av ett företags eller en organisations miljöpåverkan. Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta affärsansvarig på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen nära noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni redovisa låga utsläpp under denna post eftersom vi förser samtliga av våra byggnader med klimatneutral energi. Dock förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el.
 
Gröna hyresavtal
Sedan 2017 är alla Vasakronans hyresavtal gröna, vilket innebär att vi samarbetar med våra hyresgäster och hjälper dem att minska energianvändningen i lokalen. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.  

Säkerhet & inpassering

Bevakning av gallerian utförs av kontrakterat bevakningsföretag.
På ett flertal ställen i fastigheten finns övervakningskameror installerade.

Ingen personal får finnas i gallerian när den är larmad.
Det är viktigt att informera egna städare och andra som har tillgång till lokalerna om detta, så att ingen utryckning sker i onödan.

Inpassering
Fastigheten är utrustad med ett passersystem, där en bricka används för inpassering.
Vid inflyttning tillhandahålls brickor av Vasakronan. Varje hyresgäst ansvarar för erhållna brickor.

För borttappad bricka debiteras en avgift.

Butikspersonalen kommer in via personalingången på Vartoftagatan 33 de tider då gallerian är avlarmad.

Godsmottagning/garage öppen vardagar 07.00-16.00. Övrig tid behövs passerbricka för inpassering.

Hyresgästen svarar alltid för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler mm i egna lokaler.)

Lastkaj & leveranser

Godsmottagning sker via garaget. Leveransadress är Åsögatan 106 A. Fri höjd är 3,3 meter.
Godsmottagning öppen vardagar 07.00-16.00. Övrig tid behövs passerbricka för inpassering.

Fri höjd för det inre garaget är 2 meter.

Logistikbolaget sköter på Vasakronans uppdrag godsmottagningen i fastigheten. Basservicen omfattar mottagning, mellanlagring och avisering av gods till slutmottagaren. Utöver detta kan avtal tecknas om olika tillvalstjänster såsom utkörning/hämtning av gods, hämtning av avfall och sekretesshantering av papper.

Fullmakt krävs för att Logistikbolaget ska kunna kvittera ut ankommande gods.  

Kontaktuppgifter Logistikbolaget
Hubsoder@logistikbolaget.se
072-217 32 87

Vid leveranser till kontorsplan nr 22-25 – Hissmått till hiss 7 & 8: 198cm x 95cm.

Allmänna uteplatser & terrasser

Fastighetsägaren ansvarar för utvändig städning på Skrapans torgyta vid de två huvudentréerna. Kommunen ansvarar för all annan städning kring fastigheten. Vid brister eller önskemål kontakta Stockholm Stad. Vi brister eller önskemål gällande fastigheten kontakta affärsansvarig för fastigheten. 

Övrig service

Coor Service Management
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.
Som kund hos Vasakronan har du därför alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom vår samarbetspartner Coor Service Management. Tack vare samarbetet med Coor kan vi erbjuda våra kunder prisvärda och lättillgängliga servicetjänster, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Flytthjälp
Coor hjälper er med er flytt och hanterar allt från små flyttar inom det befintliga kontoret till stora flyttar av hela kontoret, inklusive flyttprojektledning. Vi erbjuder gröna flyttar genom bland annat cykelbud eller flytt där alla restprodukter dokumenterat återvinns, säljs eller ges vidare via 4Cycle. Kontakta Coor för mer information.

Kontakt och mer information
hyresgast@coor.com
Besök även Coor Service Managements hemsida.

Skrapan erbjuder en variation av butiker, service och restauranger/kaféer. För fullständig information besök Skrapan.se.

I närområdet

Service i närområdet

Du hittar all tänkbar service inom fastigheten eller i dess närhet. Skrapan erbjuder en variation av butiker, service och restauranger/kaféer. För fullständig information besök Skrapan.se.  

Södermalm är Stockholms restaurangtätaste stadsdel, här finns olika typer av restauranger och caféer i stort sett i varje kvarter, högst av alla svävar en av fastighetens egna barer och restauranger, ”Himlen” på plan 30 och 31.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Med sitt centrala läge på Söder erbjuds flera kommunikationsmöjligheter. Medborgarplatsens tunnelbanestation ligger ett par minuters promenad bort; till T-centralen tar det cirka sju minuter. Pendeltågen avgår från Södra Station, ca sju minuters gångväg från Skrapan.

SL-bussar avgår från flera stationer i närområdet, bland annat från Medborgarplatsen.

Med bil når man snabbt Söderleden genom påfart från Götgatan. Till Arlanda tar det ca 30-40 minuter och till Bromma flygplats tar det 15-20 minuter med bil.

Länk till SL:s webbplats

Parkering & laddplatser

Hyresgäster
Garage med förhyrda platser finns i byggnaden (nedfart Åsögatan 106A), maxhöjd 2,0 meter. Laddmöjligheter finns i garaget med totalt 24 laddstolpar.

Vasakronan har anlitat Nordic Level Parking som parkeringsoperatör för fastighetens garage. För hyra av plats vänligen kontakta Nordic Level Group:
Mejl: InfoParkering@nordiclevelgroup.com 
Telefonnummer: 08-588 018 00
Hemsida: PARKINGSERVICES – LEVEL (nordiclevelgroup.com)

Besökare
Besökare till fastigheten kan parkera i P-hus under Medborgarplatsen, Söderhallarna samt på gatorna runt fastigheten. För mer information om parkeringsmöjligheter, vänligen besök Stockholm Parkerings hemsida.

Laddinstruktion
1. Ladda ner EpSpot appen från Google play eller Apple appstore.
2. Skapa ett konto i appen.
3. Bekräfta ditt email.
4. Koppla in laddkabeln.
5. Logga in i appen.
6. Scanna av QR kod med EpSpot appen och acceptera villkor. Laddning
påbörjas automatiskt inom 30 sekunder.
7. Laddkabeln är fastlåst så länge laddning pågår.
8. Laddningen avbryts i bilen och uttaget släpper laddkabeln när laddning upphört.

Här laddas upp till 2 mils körning per timme. Tack för att du kör miljövänligt!

Indikeringar:
Grön -Tillgänglig
GröntBlink – Bil inkopplad
Blå – Laddning pågår
BlåBlink – Inväntar laddbegäran från bil
Gul – Fel på internetuppkoppling
Röd – Fel på fordon eller laddkabel
Släckt – Elmatningsfel

Cykelparkering

Cykelparkering finns i husets garage med infart från Vartoftagatan i särskilt låsbart rum. Se bifogad fil för vägbeskrivning. Kontakta biträdande affärsansvarig för mer information.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller i entréer. Kom ihåg att låsa din cykel! Vasakronan ansvarar inte i något fall för eventuella stölder.