Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Ragn-Sells sköter all avfallshantering för löpande kontorsavfall och restaurangavfallet i fastigheten.

Grovsopor och större tömningar vid storstädningar etc omfattas inte av det vi kallar löpande kontorssopor. Det innebär att Hyresgästen själv får ansvara för borttransport av detta. Ragn-Sells hjälper gärna till med detta, mot separat debitering.

Tack för att ni källsorterar.

Snöröjning & istappstelefon

Vintertid försöker vi alltid att salta/sanda tidigt på morgonen. Skulle detta saknas någonstans, kontakta oss gärna via Kundtjänst.

Vid brister eller önskemål kontakta fastighetschefen.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 20 600.

Istappstelefonen, telefon 08-653 68 39, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

 • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
 • Släckutrustning finns till hands
 • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms brandförsvars hemsida

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 2004.01.01 läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hemsida » www.msb.seÖvrigtKom ihåg att rökdetektorer kan utlösas av damm från sågning eller borrning – meddela alltid drifttekniker via kundtjänst i förväg.

Övrigt
Kom även ihåg att rökmaskiner på fest ger trevlig atmosfär – men de kan även innebära en onödig kostnad om rökdetektorerna utlöses och brandkåren rycker ut. Rådslå med din kontaktperson på Vasakronan innan.

Miljöcertifiering

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
Här kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Huvudentrén är öppen 08.00-18.00, övrig tid krävs kort och kod för att komma in. I receptionen finns det vakt dygnet runt.

Våra hyresgäster ansvarar själva för lås och larm till det egna kontoret, samt ev kortläsare eller lås inom kontoret. Skador på dörren till kontoret efter tex. inbrottsförsök är hyresgästens eget ansvar. Vi kan hjälpa till med att förmedla kontakt till de företag vi själva normalt anlitar.

Lastkaj & leveranser

Leveranser till TV4 sker via lastkajen på Tegeluddsvägen 3, där de själva administrerar godshanteringen. Till övriga hyresgäster sker leverans till Tegeluddsvägen 9 D, lastkajen baksidan av huset. Öppning av port sker via kameratelefon upp till vakten i receptionen.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

IT-infrastrukturEftersom vi vill ha ordning och reda i IT-infrastrukturen i kvarteret måste alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten samordnas av vår IT-partner Advania Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Advania. Kontakta Advania kundservice för Vasakronan-fastigheter via 08-546 70 000.

Fiberanslutning
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Advania.

Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Advanias Servicedesk.

Inom telefoni erbjuder Coor flera olika lösningar, både gällande teknik och bemanning. Läs mer om de tjänster som erbjuds här.

Inomhusklimat

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) utförs i fastigheten vart tredje år. Kontrollen har som syfte att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det innebär att en besiktningsman kontrollerar att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som finns och att dess egenskaper fortfarande består.Vart tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller Boverkets krav.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Rökning
Rökning är inte tillåten inne i fastigheten, vid entréer, fönster, luftintag eller terrasser. Tänk på att det är en rökfri zon på 10 meter från entréer för ökad trivsel och så att rök inte kommer in i fastigheten. . Rökare hänvisas därför till Tegeluddsvägen 3, till vänster om lastkajen på framsidan.

Service i fastigheten

I anslutning till huvudentrén ligger Gastro Four. Restaurangen är till för anställda på TV4 men är även öppen för allmänheten.

Service i närområdet

Det finns gott om restauranger och caféer i området. Café & Restaurang Tegeludden, Phil’s burger, Eastside Café och Kleins Rio är bara några som går att nämna.

Bankomat finns vid Tegeluddsvägen 11. Skomakare finns i hörnet Tegeluddsvägen/Värtavägen.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Lokaltrafik
Tunnelbanans röda linje mot Ropsten stannar vid station Gärdet. Därifrån tar det ca 2 minuter att gå till fastigheten.

Strax utanför tunnelbanan stannar också stomlinjebuss nr 1 som trafikerar Frihamnen – Stora Essingen via Stureplan och Kungsgatan.

På Lidingövägen precis utanför Kungliga Tennishallen stannar buss 73 som trafikerar sträckan Ropsten-Karolinska Institutet, via Östra Station.

Promenadavstånd till några landmärken i närheten:
Kungliga Tennishallen – 2 min
Tunnelbana Gärdet – 2 min
Kampementsbadet – 12 minuter
Hotell Scandic Ariadne i Värtahamnen – 7 min

Biltrafik
Solna nås på ca. 10 minuter via Norra Länken.

Länk till SL:s webbplats

Parkering & laddplatser

Besöksparkering finns på fastighetens framsida, längs med Tegeluddsvägen. Obs! Glöm inte anmäla bilens registreringsnummer i receptionen. Hyresgästernas parkering finns på baksidan samt i garaget med infart från baksidan. Maxhöjd i garaget är 195 cm.

Vasakronans parkeringsplatser administreras av APCOA. Vill ni hyra parkering, säga upp en parkeringsplats, eller har andra frågor kring förhyrning av parkeringsplatserna hänvisar vi till nedanstående kontaktvägar:

Mejl: vasakronan@apcoa.se

Telefon: 08-556 306 70 knappval 3

Vid andra frågor hänvisar vi till kundtjanst@apcoa.se. Kundtjänsten har öppet mellan 09:00 – 15:00.

Cykelparkering

Cykelställ finns vid entrén på Tegeluddsvägen 5-7 och till vänster om lastkajen på Tegeluddsvägen 3.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning.

Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.