Bygginfo Grev Tureplan

30-talet möter framtiden

I projektet Grev Tureplan putsar vi upp en pärla med klassisk karaktär och unik personlighet – redo för framtidens krav på flexibilitet och hållbarhet.

Gå direkt till Grev Tureplans webb

Grev Tureplan

Mitt i Stockholms mest livfulla kvarter renoverar Vasakronan en klassisk fastighet om 7 000 kvadratmeter kontor i sju plan samt 1 100 kvadratmeter handel och restaurang.

Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt LEED med ambitionsnivå Platinum. Husets kommer att renoveras för att kunna erbjuda de bästa tekniklösningarna och de mest moderna funktionerna i ett hus med historia och själ.

Ombyggnationen kommer att påbörjas i januari 2022 och inflyttning sker i december 2023.

Läs mer om projektet

ARC hyr 6 500 kvm i projektfastigheten Grev Tureplan i Stockholm. Fastigheten är därmed fullt uthyrd.

Aktuell bygginfo

Uppdaterat måndag 2 maj

  • Under vecka 19 kommer Carl Eldhs staty framför fastigheten att flyttas för att restaureras och när projektet är klart ställas tillbaka på torget. Förberedande arbeten med att demontera stålkonstruktionen pågår under denna vecka.
  • Rivningsarbetena inne i fastigheten fortlöper och under de kommande två månaderna så kommer en sugbil att stå innanför inhägnaden för suga ut material från våningsplanen. Projektet fortsätter att kontinuerligt följa upp ljud från produktionen för att säkerställa att gällande lagar och förordningar efterlevs.
  • Det påbyggda skärmtaket ovan Fridays före detta lokal har demonterats.

Om byggprojektet

Vilka delar är det som byggs om?

Vi renoverar lokaler och byter tekniska installationer i fastigheten.

Hur ser projektets tidplan ut?

Projektet väntas pågå fram till slutet av 2023.

Hur  påverkas området av byggprojektet?

Under tiden för renoveringen kommer området framför fastigheten att stängas av och inhägnas.

Vill du ha löpande information om byggprojektet?  Mejla namn och e-postadress till emilie.areborn@vasakronan.se

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälan

Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från byggprojektet är att kontakta Vasakronans kundservice. tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Emilie Areborn, projektkommunikatör

emilie.areborn@vasakronan.se
Emilie hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan

rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till 

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.
Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan

Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.
Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg