Strömshuset först ut att bygga med reglar av papp

Det Ikoniska Strömshuset i centrala Göteborg har sedan en tid genomgått en omfattande upprustning och utveckling. Huset får tillbaka sin forna funkisglans och tre nya våningsplan med stomme helt i trä adderas. Projektet har en stark miljöprofil och visionen för utvecklingen har hela tiden varit att kombinera nytänkande och innovation med kvalitet och tradition. Nu byggs det innerväggar med en helt ny produkt på marknaden – klimatsmarta reglar av papper från Wood Tube.

En del i Vasakronans färdplan mot en klimatneutral verksamhet 2030

Med Strömshuset blir Vasakronan först ut att bygga innerväggar med klimatsmarta pappersreglar från det unga och innovativa företaget Wood Tube, känt för sin medverkan i Draknästet där de imponerade stort på investerarna med den enkla och innovativa produkten.

– Vasakronan har som målsättning att vara klimatneutrala i hela värdekedjan 2030. För att klara det behöver vi jobba med bland annat materialfrågan. Målet är att minska mängden material vi använder och i första hand använda återbrukat material och/eller material som har tillverkats av förnybar eller återvunnen råvara. I det ligger även att  våga testa nya produkter som har lägre klimatpåverkan, som till exempel Wood Tubes. Det är en aktör med en produkt som utmanar oss i branschen på ett spännande sätt, säger Gabriella Palmér som är projektchef på Vasakronan och ansvarig för utvecklingen av Strömshuset.

Läs mer om vårt miljöarbete: Färdplan klimatneutral verksamhet 2030

Tobias Söderbom Olsson, VD för Wood Tube.

Wood Tube – Med passion för papper och hållbarhet

2016 startade idén om att utveckla ett mer hållbart alternativ till byggmarknadens reglar i metall och trä. Eldsjälarna bakom Wood Tube besatt redan en gedigen erfarenhet från både bygg- och pappersindustrin och såg möjligheten att och rakt av ersätta dagens stålreglar med pappersreglar. Företaget håller till i Värmland, nära sina leverantörer och pappersmassan som används för att tillverka reglarna kommer från skandinavisk skog.

Wood Tube har alltså skapat en hållfast regel i standardformat gjord helt av papper och lim. Produkten har fått svenskt typgodkännande och därmed genomgått tester i hållfasthet, brandsäkerhet och ljud. Karlstads Universitet har även gjort en livscykelanalys på regeln och kommit fram till att tillverkningen släpper ut 92 % mindre koldioxid jämfört mot branschstandarden stål.

– Ofta är det mer kostsamt att bygga klimatsmart och det vill vi ändra på. Därför har vi skapat en produkt som inte blir dyrare än material som redan finns på marknaden. Våra reglar har även en positiv inverkan på arbetsmiljön då pappersreglarna är lättare att bära och att kapa. De som ska jobba med materialet riskerar inte heller att skära sig på regeln vilket faktiskt är ett problem med dagens stålreglar, berättar Tobias Söderbom Olsson, VD för Wood Tube.

Ett första projekt som heter duga

Projektet Strömshuset är Wood Tubes första kommersiella projekt. Vasakronan visade redan vid idéstadiet intresse för företaget och de innovativa reglarna i papper.

-Det är kul att få göra vårt första stora projekt tillsammans med ett så pass stort bolag som kan, vill och vågar ställa krav på branschen. Första gången vi var i kontakt med Vasakronan hade vi inte tillräckligt med produkter för att leverera. Vi höll kontakten och när projektet Strömshuset dök upp var tiden mogen för att sätta i gång samarbetet. Vi tycker det är väldigt roligt att våra första reglar nu är på plats i en så välkänd byggnad som Strömshuset, säger Tobias.

Det är kul att få göra vårt första stora projekt tillsammans med ett så pass stort bolag som kan, vill och vågar ställa krav på branschen.

Tobias Söderbom Olsson, VD för Wood Tube

Strömshuset

Strömshuset är en välkänd byggnad i centrala Göteborg vars första del byggdes 1935.  Ett välgjort exempel på dåtidens funkisarkitektur som nu är under utveckling för att skapa en modern, smart och hållbar fastighet med mångsidiga lösningar i historisk miljö. Målet är att skapa moderna kontor och kommersiella lokaler för morgondagens krav på en bra arbetsplats. Vi utmanar till exempel oss själva genom att erbjuda en lokal som till största del är byggd av återbrukat material. Ett kontor för den som vill sticka ut och ta ställning.

Arkitekten O Gormsen hade amerikanska affärspalats som förebild när han ritade huset. Husets bärande pelare sitter ett par meter innanför fasaden som ett stålskelett, vilket gjorde det möjligt att ha obrutna skyltfönster, på bottenvåningen hade fönstren en bredd på  hela 7,5 m vilket var europeiskt rekord. Karaktäristiskt för byggnaden har under många år varit den stora termometern på fasaden som tillkom 1945.

Strömshuset får ett attraktivt yttre när vi putsar upp och återställer den ursprungliga funkis-fasaden. På den ena delen bygger vi på ett våningsplan, samtidigt som vi utvecklar det mesta inuti. De ursprungliga arkitektoniska värdena bevaras och de ytterligare våningsplanen som läggs till byggs helt i trä. Dessutom skapas takterrasser med utsikt över innerstaden. Det blir en plats för nytänkande och innovation, kvalitet och tradition. En helt unik plats i centrala Göteborg.

Mer info: Strömshuset

Mer info: Wood Tube