Platinan – ett verkligt platinaprojekt

Platinan håller på att miljöcertifieras enligt det internationella systemet LEED, och har som mål att nå det högsta betyget – platina. Detta är en viktig del i Vasakronans ansträngningar att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Vårt mål på Vasakronan är att alla våra fastigheter ska miljöcertifieras. Vid utgången av 2019 var drygt 85 procent av beståndet miljöcertifierat, varav 72 procent hade fått betyget Guld eller Platina.

Men vad innebär det egentligen? Vi reder ut begreppen.

Lilla Bommen utvecklas och kommer att bli ett färgstarkt nytt centrum mitt i Göteborg, med älven och vattnet åt ena hållet, centralstationen åt andra. Området ska fyllas med fler arbetsplatser, hotell, mat och dryck, kultur och en levande kajkant. Här bygger vi Platinan som ska stå färdigt i slutet av 2021. Området ska bli hållbart in i minsta detalj och därför har Vasakronan valt att certifiera huset enligt LEED med målet att nå det högsta betyget, platina.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett internationellt hållbarhetsbedömningssystem förbyggnader. Det finns i en version för design och byggnation  samt ett för underhåll och drift av gröna byggnader. Syftet med certifieringen är att ge en oberoende miljöbedömning av  byggnaden för både brukare, samhället och andra intressenter. Systemet bedömer flera viktiga hållbarhetsaspekter, till exempel biologisk mångfald, vattenbesparingar, energieffektivitet, resursanvändning samt goda inomhusmiljöer med bra dagsljus-, luft- och ljudförhållanden.

LEED Platinum
LEED Platinum

-Vad innebär certifieringen rent konkret och i vilken mån märks det för dig som kommer att jobba i Platinan?

För er som hyresgäst är certifieringen ett bevis att den fastighet ni hyr lokaler i har en låg miljöpåverkan.

För att prata klarspråk så granskar vi noggrant alla material som byggs in i byggnaden, och ser till att de varken riskerar att skada ekosystemen utanför byggnaden eller er som sa vistas där många timmar varje dag.

 

 

Vi har även satsat på marknadens smartaste lösningar för att minska användningen av energi och vatten och under byggnationen har vi haft tuffa mål om att minska avfallsmängderna och sortera allt avfall.

Men certifieringen handlar också om att människor ska må bra. Det handlar om att skapa trivsamma och hälsosamma miljöer i och runtomkring byggnaden. Exempel på det är att huset har mycket fönster som ger goda dagsljusförhållanden men även utsikt och utblickar. Vi har också satsat mycket på  grönska i och runt kvarteret.

För er som hyresgäst är certifieringen ett bevis att den fastighet ni hyr i har en låg miljöpåverkan.

Anna Denell, Hållbarhetschef Vasakronan

Genom att välja Platinan kommer ni att kunna bidra till en mer hållbar framtid genom att:

  • Möjliggöra minskad miljöpåverkan från era pendlingsresor – Närheten till tåg, spårvagnar och bussar gör det möjligt för både medarbetare och besökare att undvika onödiga bilresor. För den som behöver åka bil finns laddplatser.
  • Främja medarbetares hälsa genom att göra det lättare att gå och cykla – Platinan har utmärkta anläggningar för cyklister: Omklädningsrum och duschar för medarbetare, säkra cykelställ, tillgång till cykelreparationer, liksom gott om cykelställ utanför byggnaden för besökare. Kvarteret ligger dessutom på gångavstånd från centralen och många andra målpunkter i staden, vilket gör det enkelt att uträtta ärenden.
  • Högre grad av återvinning – Det kommer att vara lätt att återvinna avfall tack vare utmärkta källsorteringssystem.
  • Låg resursanvändning– Den låga energi‑ och vattenförbrukningen i byggnaderna leder till låg resursanvändning.