Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare och växande krav från kunderna skyndar på utvecklingen. Som Sveriges största fastighetsägare har Vasakronan ett stort ansvar att arbeta för en hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan.

Vasakronan har en tätposition och hållbarhetsaspekterna är till stor del integrerade i företagets verksamhet. Vårt arbete för en hållbar utveckling omfattar dels miljö- och klimatfrågorna, dels den sociala dimensionen i att utveckla hållbara städer och stadsdelar med ett helhetsperspektiv. Det bygger också på en balans mellan företagets lönsamhet och att verka för en minskad miljöpåverkan och positiv samhällsutveckling.

För tredje året i rad publicerar vi en Hållbarhetsredovisning. I år har den fått ett annorlunda format och uttryck och består av två tydligt avgränsade delar.

Fredrik Wirdenius är vd för Vasakronan:

– I grunden håller vi fast vid riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) och själva rapportdelen finns naturligtvis kvar. Men vi ville också göra redovisningen mer lättillgänglig, både för oss själva men även för andra intressenter. Därför är den första delen mer lättläst, innehållsrik och informativ. Ta gärna en stund och läs mer om hur vi ser på och jobbar strategiskt med hållbarhetsfrågorna.

Av miljöskäl trycker vi inte hållbarhetsredovisningen, men ladda gärna ner den genom att klicka på bilden.

Du kan också läsa mer om Vasakronans hållbarhetsarbete på sidan Så arbetar vi hållbart

Hållbarhetsredovisning 2011