Göteborg är Årets Purple Flag-stad 2024

I går kväll, den 21 maj, korades Årets Purple Flag-stad och det var Göteborg som kammade hem vinsten. Priset delas ut av Svenska stadskärnor och Göteborg får priset för att ha gett Purple Flag-modellen en ledande roll i utvecklingsarbetet av kvällsekonomin i centrala Göteborg. Med arbetet har vi tillsammans med en rad andra aktörer framgångsrikt ökat tryggheten i några av våra stora områden; Nordstan, Fredstan, Västra Nordstan och Lilla Bommen.

Purple Flag har sitt ursprung i England och har använts i Sverige sedan 2014. Modellen används i över 60 städer i världen, varav ett 20-tal i Sverige. För att få stoltsera med symbolen den lila flaggan handlar det om att förbättra säkerhet, tillgänglighet, utbud och fysisk miljö, såväl kvälls- som nattetid.

Efter ett politiskt beslut har Göteborg sedan 2017 jobbat med modellen som ett processverktyg för att utveckla kvällsekonomin i områdena Nordstan, Fredstan och Lilla Bommen, områden där Vasakronan är en stor fastighetsägare. I samband med certifieringen 2020 adderades området Västra Nordstan och numera arbetar man inom projektet med fokus på trygghet över hela dygnet.

För ökad trygghet i den goda staden

Vasakronans vision är att bidra till den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Det betyder att vi jobbar strategiskt långsiktigt och tar ett aktivt ansvar för att skapa levande och trivsamma stadsmiljöer som känns trygga och säkra under dygnets alla timmar. En del klarar vi på egen hand men väldigt mycket kräver naturligtvis samverkan med många andra.
– Då är Purple Flag ett bra verktyg för att komma samman med den gemensamma målsättningen att öka tryggheten och ha en attraktiv stadskärna, säger Kristina Pettersson Post är chef Göteborg, Vasakronan.

De fyra utvalda områdena ser lite olika ut när det gäller mixen av butiker, kontor, hotell och bostäder. Men utmaningen är densamma: Hur får man en attraktiv miljö som också lever på kvällen så att det känns tryggt och säkert för de människor som vistas där?

– Ta exempelvis Nordstan. I gallerian finns ett fantastiskt myller av människor, språk och kulturer. Men när butikerna stänger blir det dött. Här finns verkligen möjligheter att ta tillvara på mångfalden och skapa aktiviteter, det är bara fantasin som sätter gränser. Här har vi idag tex salsa- och dansbandskvällar på torget som är gratis och öppet för alla som vill delta, säger Kristina Pettersson Post.

På plats för att ta emot utmärkelsen var; Kristina Pettersson Post (Vasakronan), Anna Lönn Lundbäck (Göteborgs Stad), Ola Skogsberg (Polisen), Sofie Lindström (Innerstaden) och Lena Dalerup (Innerstaden).
Innerstaden Göteborg en samlande kraft

Arbetet med Purple Flag har letts utifrån centrumorganisationen Innerstaden Göteborg som samlat och hållit ihop parterna och arbetet.

– Att prisas som Årets Purple Flagstad visar vad vi kan uppnå med konsekvent och långsiktigt arbete där samverkan är i fokus! Förankringen hos politiken, inom staden, hos fastighetsägare, polisen, civilsamhället och verksamheter har gett mandat och tyngd åt projektet. En tydlig struktur, ett neutralt projektägarskap och processledning har varit avgörande. Det är människorna och viljan att samverka som är nyckeln till framgång. Idag firar vi utmärkelsen som början på det fortsatta arbetet, säger Lena Dalerup, vd Innerstaden Göteborg.

Bred samverkan för ett tryggare city

Inom projektet samarbetar Göteborgs Stads olika förvaltningar, Polisen, fastighetsägare, näringsliv och civilsamhället inom flera områden för att skapa trygghet i Göteborg city. Tillsammans tar man fram lägesbilder och handlingsplaner med fördelat ansvar och utvärderar platserna genom kontinuerliga kvällsvandringar för att identifiera åtgärder och behov.

– Vi är otroligt glada över att få denna utmärkelse som ett kvitto på en framgångsrik samverkan! Från tre till fyra områden, tre certifieringstillfällen och som Sveriges största Purple Flag-område har vi bibehållit engagemanget och resurser trots projektets komplexitet i en stor stad som Göteborg säger processledare Sofie Lindström, Innerstaden Göteborg.

30 procent färre anmälda brott

Förstärkt belysning, nya etableringar, omhändertagna platser och social närvaro har bidragit till positiv förändring. Från 2018–2022 kan man tydligt se att antalet anmälda brott i Purple Flag-områdena minskat med 30 procent jämfört med andra områden i city där antalet anmälda brott ökat. Detta bland annat genom sociala insatser riktade mot ungdomar, fältarbetare och ordningsvakter som hjälper till att upprätthålla ordningen i gaturummet.

– Kontinuiteten av olika personer i olika roller i samverkan är jätteviktig för att nå framgång med trygghetsarbetet. Om var och en gör sin del och man litar på att de andra samverkansparterna gör sitt jobb under en engagerad processledare så blir det resultat över tid, säger Ola Skogsberg, Kommunpolis LPO city Göteborg.

Uthållighet en nyckel

Genom samarbeten har det skapats projekt som gör nytta för såväl Purple Flag-områdena som för hela staden. Några exempel är en kulturlots som verkar för att stärka kulturutbudet i city med kreativa näringar och en samverkanslokal för alla som arbetar med trygghetsfrågor i city liksom gemensam syn på kvällsekonomi.

– Positiv effekt av samverkan kräver uthållighet. Det är viktigt med respekt för att varje samverkanspart har egna förväntningar och arbetskultur, utan det blir det svårt att skapa en gemensam vision och mål. Med dessa i åtanke blir det lättare att skapa samsyn och inspiration för att åstadkomma resultat som är gynnsamt för alla, säger Kojo Ansah-Pewudie, Utvecklingsledare Socialförvaltningen Centrum.

Motivering för Göteborg Årets Purple Flag stad 2024:

Svenska Stadskärnor Purple Flag-modellen har fått en ledande roll i utvecklingsarbetet av kvällsekonomin i centrala Göteborg. Flera områden har tillkommit och samordning sker genom gemensam processledning vilket säkerställer att samverkan sker brett och tvärsektionellt med många intressentgrupper. Kommunala politiker, tjänstepersoner, näringsliv, fastighetsägare, frivilligorganisationer och även medborgarna är engagerade, informerade och delaktiga i arbetet. I Göteborg har man prioriterat Purple Flag och avsatt resurser för att åstadkomma tydliga resultat och bibehålla engagemanget över tiden. Samverkansarbetet är en stor framgång och det finns goda förutsättningar för att samverkan kan drivas vidare framöver!

Om Purple Flag

Purple Flag är en arbetsmodell och ett processverktyg för att utveckla kvällsekonomin i områden och på platser, typiskt i stadskärnor. Modellen har sitt ursprung i England och över 60 städer i världen jobbar med Purple Flag, varav ett 20-tal i Sverige. Namnet Purple Flag ska ge associationer till kvälls- och nattljuset och vara en symbol för tryggare och bättre kvällsupplevelser. Modellen tillhandahålls av branchorganisationen Svenska Stadskärnor som ombesörjer certifiering och utser Årets Purple Flag stad.

Läs mer om Purple Flag

Samarbetspartners

Göteborgs Stad, Nordstan, Innerstaden Göteborg, Polisen, Business Region Göteborg, Wallenstam, Higab, Bostadsbolaget, Hufvudstaden, Platzer, Alecta fastigheter, Balder, Castellum och Vasakronan.

För att fira utmärkelsen kommer bland annat Hisingsbron, Nordstan, Götaplatsen och Brunnsparken att lysas upp i lila fram till den 29 maj.