Göteborg – massor av möjligheter

Omfamna det nya och utveckla det som redan finns.

Brunnsparken Göteborg

Omfamna det nya och utveckla det som redan finns

Det är budskapet i rapporten “Göteborg – massor av möjligheter”. För ungefär ett år sedan publicerade vi rapporten “Den goda staden” om stadskärnornas utveckling. Nu kommer vår nästa rapport. Den här med fokus på Göteborg.

Göteborg står inför stora förändringar nu när nya stadsdelar växer fram och stora investeringar görs av både stad och näringsliv. Vi ser mycket positivt på utvecklingen samtidigt som vi vill uppmana till att inte glömma bort stadskärnan nu när mycket fokus läggs på utvecklingen av områden längs med älven. Göteborg är en stad med massor av möjligheter, som vi inte får tappa.

Experter, forskare och drygt 300 göteborgare tycker till

I den här rapporten har vi frågat drygt 300 göteborgare vad de tycker om sin stad, vi har samtalat med en rad experter om deras syn på staden och gjort nedstamp runt om i världen för att titta på lyckade utvecklingsprojekt. Mycket handlar om kreativ användning av stadens ytor men också om en fungerande kvällstidsekonomi och trygga miljöer.

Det mesta kan sammanfattas i att vi tror på Göteborg och göteborgarna och att vi ser att det finns en kraft som bubblar under ytan. Vi vill hjälpa till att frigöra den, återupptäcka alla fantastiska platser som glömts bort och göra dem tillgängliga för alla.

Satsa på handeln i kärnan

Vi ser att handeln i Göteborg tappar fart. Det är problematiskt till viss del. En blomstrande och varierad handel är en av grundbultarna för en levande, vibrerande stadsmiljö som skapar trivsel och trygghet för medborgare och besökare. De externa och rationella handelsplatserna lockar många. Men vi vet också att stadskärnan har många kvaliteter som inte finns i de externa handelsplatserna, och som en stor fastighetsägare i city jobbar vi aktivt med att levandegöra och utveckla city. Det finns en stor potential, och tillsammans med andra kan vi utveckla den.

Det är mötesplatserna i kärnan som gör en stad attraktiv. För att få hit de bästa talangerna måste stadskärnan vara spännande. Och lockar vi spännande kompetens söker sig även företagen hit.

Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg

För att Göteborg ska nå sin fulla potential är arbetstillfällen avgörande. Idag har vi mycket arbetstillfällen att erbjuda till exempel ingenjörer, men för att vara attraktiva måste det finnas puls och prägel i stadskärnan så att det blir attraktivt att leva här.

Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren