Rätt avfall på rätt ställe med hjälp av statistik

Bättre koll på avfallet med hjälp av statistik och en trygghet i att allt i slutänden hamnar på rätt ställe. Det sporrar Försäkringskassan på Telefonplan att bli ännu bättre på att sortera.

Permanent pilot

Försäkringskassan på Telefonplan i Stockholm var en av testpiloterna för Vasakronans tjänst avfallshämtning som sker i samarbete med Ragn-Sells. Nu har piloten blivit permanent.

–  Vi har helt klart sett förbättringar. Men det är fortfarande en utmaning att få alla att förstå att även små insatser har betydelse för miljön, säger Marie Tirmén Olén.

Marie Tirmén Olén arbetar på avdelningen Verksamhetsstöd, Kontorsservice och Upphandling och är Försäkringskassans nationella miljöombudsamordnare. Det innebär att hon ansvarar för de 22 interna miljöombud som finns runt om i Sverige.

– Jag ger vägledning kring hur vi ska nå våra miljömål, bland annat genom att ge tips på hur vi kan hantera avfall på bästa sätt. Vi har regelbundna möten och genomför sedan tre år tillbaka en miljövecka. Det är viktigt att få med alla på tåget. Inte bara våra egna cirka 1 380 medarbetare utan också våra andra kontor.

Under året kommer det även att arrangeras ett antal miljödagar. Syftet är att informera om det arbete som pågår och skapa ett ännu större intresse för miljöfrågor.

Statistik som sporrar

Tjänsten avfallshämtning innebär att Ragn-Sells hämtar det sorterade avfallet och ser till att det hamnar i rätt kärl i miljörummet i fastigheten. Avfallet vägs och via en webbportal får Försäkringskassan varje månad rapporter med statistik över avfallsmängderna.

– Där kan vi se hur många kilo papper, metall, plast, glas och brännbart vi sorterat. Vi har sett förbättringar och det blir en sporre. Nu har ju många jobbat hemifrån, så resultaten är inte riktigt rättvisa. Men vi är fit for fight när folk kommer tillbaka, säger Marie

Marie Tirmén Olén, Försäkringskassan

Lätt att göra rätt

En viktig lärdom är att det måste vara lätt att göra rätt. Väldigt lätt. Därför finns nu färgade kärl vid kaffestationerna och matsalen. Grön för hushållsavfall/brännbart, röd för metall, gul för plast och blå för papper.

– Färgerna gör det ännu enklare, man slipper läsa instruktionerna. Det här är något som jag gärna vill se införs på alla våra kontor.

Framgångsfaktorer

För att miljöarbetet på en arbetsplats ska bli verkligt framgångsrikt har Marie Tirmén Olén identifierat två framgångsfaktorer;

  • Det krävs en stabil organisation som satsar, prioriterar och ger tydliga riktlinjer.
  • Det behövs eldsjälar bland medarbetarna som ligger på, ställer frågor, föregår med goda exempel och vill se en utveckling.

– Jag uppskattar att personalen från Ragn-Sells  inte bara hämtar vårt avfall, de ger också goda råd kring avfallshanteringen. Har vi funderingar är det bara att fråga. Om alla medarbetare känner sig trygga med att allt i slutänden hamnar på rätt ställe tror jag att vi blir ännu bättre på att sortera.