Kalendarium

Delårsrapport jan-mars  3 maj
Delårsrapport jan-juni  21 aug
Delårsrapport jan-sept 17 nov
Bokslutskommuniké 2017  1 feb 2018
Årsredovisning 2017 Mars 2018
Årsredovisning 2016 Mars 2017

Om du har frågor kring kalendariet är du välkommen att kontakta Rebecca Liljebladh Thorell, projektledare på kommunikationsavdelningen.