Historik:

Huset är en tidstypisk 50-talsbyggnad. Arkitekten Paul Hedqvist har även ritat Skatteskrapan på Söder i Stockholm. Sedan byggnaden färdigställdes 1958 hade skolförvaltningen sitt kontor där fram till mitten på 1990-talet. En omfattande renovering för att modernisera lokalerna efter nuvarande hyresgästs behov påbörjades under våren 2000 och var klar ett år senare.

Hyresgäster:

Ekobrottsmyndigheten