Vi hjälper dig till en smartare arbetsplats

Intresseanmälan
Henrik Eriksson 070-968 17 90 · 08-566 207 90
Tjänst

Möten, föreläsningar & workshops

Sättet vi arbetar på har förändrats i grunden. Vi är inte längre knutna till kontoret, utan fria att arbeta var vi vill. Det gör paradoxalt nog att kontoret blir viktigare än någonsin. Vi ser fram emot ett insiktsgenererande samtal om den moderna arbetsplatsen och sambandet mellan fysisk miljö och psykosociala faktorer. Kort sagt: vad det nya arbetslivet ställer för krav på er arbetsplats, samt hur den kan anpassas för just er. Här hittar du våra rådgivningstjänster som vi erbjuder för att ta din arbetsplats till nästa nivå.

Lokaler är mer än kvadratmeter och kostnader. De är verktyg för att förändra, påverka och inspirera. Vi är övertygade om den fysiska miljöns kraft för verksamheters förändring och utveckling. En insikt som vi delar med allt fler. Det handlar bara om att ge sig tid att ställa rätt frågor. Och att börja i rätt ända.

Titta på vår kortfilm om vägen till en smartare arbetsplats.
Fem steg till en smartare arbetsplats

Hur ser verksamheten och lokalerna ut idag? Vad tycker ni funkar bra eller dåligt? Tillsammans med er analyserar vi nuläget.

Det första vi gör är att vi tillsammans med er skaffar en gemensam bild av nuläget. Vi tittar på hur verksamheten ser ut idag och hur lokalerna fungerar. Det gör vi bland annat genom intervjuer med nyckelpersoner. Syftet är att skapa samsyn. Resultatet blir ett ramverk med riktlinjer för vad den fysiska miljön ska bidra till, kopplat till företagets utmaningar.

Vilka är era mål? Hur ser behoven ut och vilka är utmaningarna? Hur kan den fysiska miljön bidra? Genom workshops hittar vi fram till en arbetsplatsstrategi. 

I workshops med ledningsgrupp och medarbetare letar vi efter svaren. Inte sällan blir det en katalysator för diskussioner om ledarskap, företagskultur och om vart företaget är på väg. Resultatet blir en visionsrapport som beskriver er framtida arbetsplats och en övergripande arbetsplatsstrategi. Arbetsplatsstrategin är unik för varje företag och ger svar på hur fysisk miljö och medarbetarnas kunskap och kompetens ska fogas samman på bästa sätt, med utgångspunkt i verksamhetens utmaningar och mål.

Utifrån analysen och arbetsplatsstrategin formas ett designkoncept. Med bilder, symboler och ord beskrivs de viktigaste byggstenarna för den nya arbetsplatsen. 

Tidigare insikter kompletteras med frågor som: Arbetar ni mest på kontoret eller är ni ständigt på språng? Hur ska kunskap förmedlas och delas? Vad behöver och vill ni dela i form av arbetsplatser och mötesyta? Vilken IT-lösning behövs? Svaren sammanfattas i ett designkoncept som med hjälp av bilder, symboler och ord beskriver arbetsplatsen.

Skapa och bygg. Flytta in! 

Designkonceptet är klart. Principerna för den nya kontorslösningen är på plats. I det här skedet är det mycket som är konkret. Det är dags att hitta kontorsläget och rita in den skarpa lösningen.

Nu behövs en projektgrupp med olika kompetenser för att möta behovet i projektet. Förändringsledning, kommunikation, IT, projektledning och ett tydligt ledarskap är några exempel på vad som behövs i den här fasen. Och så referensgrupper och en flyttgeneral förstås.

Att utvärdera är A och O. Blev det som ni ville? Vad tycker kollegorna? Behöver något förändras?

Ramverket är bra att ha som grund att gå tillbaka till. Ibland förändras förutsättningarna och något måste justeras. Ibland handlar det om arbetssätt, ibland om möbleringen.

Utvärderingen kan göras på flera sätt. Webbenkät, fokusgrupper eller bara samtal med varandra. Det viktiga är att inte släppa målbilden förrän man har nått ända fram och man känner att lokalen och den fysiska miljön verkligen bidrar på det sätt man önskar. Det är inte klart när man flyttar in, det är då det börjar.

miljöer för kreativitet

Lokaler handlar inte främst om yta och kostnader. De är verktyg för att förändra, påverka och inspirera. Och det är det som är arbetsplatsstrategi.

Arbetsplatsstrategi

Tillsammans med er ledningsgrupp genomför vi en rad workshops för att definiera vilka drivkrafter som ligger bakom en förändring, och hur vi ska ta oss an förändringen. En fråga som vi lägger ned mycket tid på i vårt arbete med ledningsgrupper är VARFÖR och nå en samsyn kring det. Dessa är de drivkrafter till förändring som i stort sett alltid dyker upp vid våra workshops:

  • Gestalta varumärket
  • Hållbarhet
  • Förbättra produktivitet
  • Rekrytera och behålla medarbetare
  • Rätt kostnader
  • Öka flexibilitet
  • Samverkan och interaktion
  • Stödja kulturförändring
  • Stimulera kreativitet

Aktivitetsbaserat eller Smart & Klart?

Baserat på de analyser vi gör tillsammans med er rekommenderar vi vilken typ av arbetsplatsstrategi som passar er verksamhet bäst. I det aktivitetsbaserade kontoret är det du själv som väljer vilken arbetsplats som passar bäst för stunden. Är det soffan, skrivbordet eller tysta rummet? Välkommen till valfriheten.

Eller så tar ni en genväg, och hyr ett nyckelfärdigt kontor – Smart & Klart.

Är du hyresgäst och har frågor om din fastighet?
Här hittar du den mest efterfrågade informationen och även dina personliga kontaktpersoner.

Hyresgästinfo finns även som app för både iPhone och Android. Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt.
Britt Lindqvist
Chef utveckling Britt Lindqvist 070-261 43 56 · 08-566 205 95 britt.lindqvist@vasakronan.se
Henrik Eriksson
Arbetsplatsstrategi och hyresgästrådgivning Henrik Eriksson 070-968 17 90 · 08-566 207 90 henrik.eriksson@vasakronan.se
Rådgivning – att hitta din nya lokal

180 000 människor rör sig i våra kontor varje dag och ett antal miljoner i våra snart 800 butiker. Varje dag hittar ett par företag en ny kontors- eller butikslösning någonstans i våra fastigheter. För de flesta av dessa företag är det en ovanlig händelse, för oss är det vår vardag. Ställ tusen frågor, landa i ett svar – vi hjälper dig!

De här servicetjänsterna erbjuder vi

För att det dagliga arbetet ska fungera så enkelt som möjligt finns det många olika servicetjänster som kan underlätta. Här har vi samlat några av de vanligaste tjänsterna för dig som butiks- eller kontorshyresgäst. Vissa kan vi erbjuda, andra kan ni beställa via våra serviceleverantörer.

Startklart

Det är mycket som går fort nu. Det gör att lokalbehoven kan förändras snabbt och flexibilitet blir ett nyckelord. Det ser vi dagligen hos våra hyresgäster. Lösningen tycker vi är enkel, men smart. Hyr ett kontor som redan är färdigt, eller en popup-butik för en tillfällig kampanj.

In- & utflytt

Nu har du bestämt dig för ditt kontor. Då börjar det närma sig inflyttning. För att det ska gå så smidigt som möjligt för ert företag att fortsätta er verksamhet som vanligt har vi på Vasakronan tagit fram antal tjänster som hjälper dig att flytta in och komma på plats.