Aktivitetsbaserat kontor Aktivitetsbaserat kontor

Tjänst

Vad är ett aktivitetsbaserat kontor?

I det aktivitetsbaserade kontoret är det du själv som väljer vilken arbetsplats som passar bäst för stunden. Är det soffan, skrivbordet eller tysta rummet? Välkommen till valfriheten. Kontakta Henrik här till vänster så berättar han mer och hjälper er till en smartare och härligare arbetsplats.

Välkommen till valfriheten!

Det finns många benämningar på den tydliga trend som råder just nu. Aktivitetsbaserat, A2 eller DNA är några begrepp som du kanske har mött. Oavsett vad vi kallar det handlar det om att utforma kontoret så att medarbetarna själva kan välja hur och var de vill utföra sitt arbete.

Ett aktivitetsbaserat kontor är en fysisk miljö som ger förutsättningar för den tankemässiga. Det är ofta uppbyggt i olika zoner med uppgift att stödja olika typer av arbete. Zonerna skapas genom möblering och förhållningssätt och kan kallas vad som helst: tysta zonen, mysiga zonen, saccozonen, möteszonen eller vad du vill. Fasta arbetsplatser saknas. Var och en väljer den miljö och den arbetsplats som passar bäst för stunden.

Zonerna kan i princip utformas hur som helst så länge som de stödjer det behov som finns hos medarbetarna. De vanligaste behoven brukar vara koncentrerat arbete, kreativt arbete och teamarbete.

En öppen mötesyta genererar snabba och informella möten medan en tyst zon stödjer de som behöver koncentrera sig. Saccozonen kanske passar den som inte trivs vid ett traditionellt skrivbord. Mellan zonerna kan medarbetarna röra sig fritt, och byta arbetsplats utifrån hur de själva känner.

Inredningen ger ofta en ytterligare dimension till det aktivitetsbaserade kontoret. Ett växthus, en pergola eller en lounge skapar en fysisk miljö som bidrar till något mer. Och som bidrar till att förstärka bilden av vilket företaget är och vill vara.

Ett aktivitetsbaserat kontor är mer än nya möbler och fria arbetsplatser. Det handlar till mycket större del om att fundera över sina arbetssätt och processer. För vissa företag och verksamheter kan ett aktivitetsbaserat kontor tillföra mycket, medan andra företag inte har en utformning och kärnaffär som möjliggör ett aktivitetsbaserat kontor. En genomarbetad process som mynnar i en arbetsplatsstrategi gör det enklare att lyckas.

En högre verksamhetspuls börjar inte slå av sig själv. Planritningar och snygg inredning räcker inte. Processen måste komma igång tidigt och involvera alla perspektiv.

Vill du veta hur det är på riktigt?

Vi har själva gjort resan från ett traditionellt till ett aktivitetsbaserat kontor och vet vad det innebär. Här kan du se hur det blev och vad vi egentligen tycker om det.