Hyresavtal

Tjänst

Vad hyr jag och vad betalar jag för?

Hyresavtalet sammanfattar allt vi har kommit överens om. Våra hyresavtal för kontors- och butikslokaler inleds med "Fastighetsägarnas mall för hyreskontrakt för lokal". Därefter följer Vasakronans särskilda bestämmelser som vi har grupperat i sex avsnitt. Nedan kan du läsa mer om respektive avsnitt. Sist i avtalet hittar du bilagor såsom exempelvis ritningar, ansvarsfördelningslista med mera. Har du frågor kring upplägget i ditt avtal, kontakta fastighetschefen i ditt hus, eller skicka en förfrågan via Hyresgästinfo längst ned på sidan.

Lokalen – Vad hyr jag?

Under det här avsnittet har vi samlat sådant som har med den fysiska lokalen att göra; bestämmelser om lokalens skick, klimatet i lokalen, vilka förutsättningar och ledningar för datakommunikation som finns och vad som gäller om ni vill sätta upp skyltar.

Ekonomi – Vad betalar jag?

Under det här avsnittet har vi samlat allt som har med hyreskostnaden att göra. Förutom bashyran hittar du information om hur hyran kommer justeras med index, er andel av fastighetsskatten, driftskostnader, bestämmelsen om moms och säkerhet.

Viktigt om moms på lokaler

Viktigt om omsättningshyra och omsättningsredovisning

Användning – Vad får jag göra?

Under det här avsnittet beskriver vi hur ni får använda er lokal. Er tillträdesdag, ansvarsfördelning vi kommit överens om när det gäller underhåll och utbyte under hyrestiden, produkt- och materialval och avfallshanteringsrutiner. Vi beskriver även vad som är viktigt att tänka på om ni själva önskar förändra någonting i lokalen, vilka regler i förhållande till era grannar som vi vill att ni ska respektera och vad som gäller när ni flyttar ut ur lokalen.

Ansvar – Vilket ansvar har jag?

Under det här avsnittet har vi samlat de krav vi ställer på er rörande brandskydd, uppfyllande av myndighetskrav och försäkringsskydd. Vi har också angivit vad som gäller om det uppstår en skada i lokalen.

Viktigt om brandskyddsansvar

Övrigt

Under det här avsnittet hittar ni allt som är bra att känna till så det inte blir fel av misstag. Exempelvis regler om andrahandsupplåtelse, pantsättning av hyreskontraktet och värdet av att vi skriver ner samt eventuella överenskommelser vi gör under hyrestiden.

Miljö

Vasakronan är klimatneutralt och köper endast förnybar eller klimatneutral energi. Vi strävar efter en inomhusmiljö som är fri från farliga ämnen med material som är särskilt utvalda för att främja hälsa och välmående. Alla våra hyresavtal är gröna hyresavtal. Det innebär att de innehåller förutsättningar för att vår verksamhet ska kunna bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Är du hyresgäst och har frågor om din fastighet?
Här hittar du den mest efterfrågade informationen och även dina personliga kontaktpersoner.

Hyresgästinfo finns även som app för både iPhone och Android. Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt.
Hand som håller i en mobil för att visa hur appen HG-info ser ut