Grön flytt

Tjänst

Vi ger din flytt grönt ljus!

Planerar du en flytt eller förändring av kontoret? Då vet du säkert hur mycket arbete det innebär. En grön flytt gör det hela lite enklare och lite bättre för miljön. Vill du veta mer om dessa tjänster, kontakta din fastighetschef eller via Hyresgästinfo längst ned på denna sida.

detta innebär en grön flytt

När det är dags att flytta ligger fokus på det nya kontoret. Vi hjälper dig att hitta lösningar för det som blir kvar, som till exempel gamla kontorsmöbler, växter och pärmar. Ofta får flyttfirman kasta allt i en container. Du kan göra skillnad om du väljer en grön flytt.

Det finns en oerhörd potential i att avveckla det gamla kontoret på ett mer miljömedvetet sätt. Istället för att slänga stolar, skrivbord och hyllor kan de få leva vidare i en skola, på ett daghem eller säljas vidare på andrahandsmarknaden. Kontorsavfall som gamla gem, förbrukat papper och pennor källsorteras och återvinns. Endast den lilla del som inte kan återanvändas eller återvinnas tas om hand som svårsorterat avfall. Och själva flytten, den sker förstås med miljöbilar.

Inventarier som inte säljs eller skänks källsorteras på plats och återvinns. Vid varje flytt finns en miljösamordnare på plats med kunskap om hur man sorterar. Får man slänga gem? Vad ska vi göra med alla servrar? Hur ska gaser hanteras? Miljösamordnaren ser till så att allt blir sorterat på ett riktigt sätt. På så sätt hamnar rätt saker i rätt containrar och det minimerar transporterna och minskar miljöavgifterna vid återvinningsstationen.

När flytten är klar får du en rapport som tydligt visar vad som hände med ditt gamla kontor. Den ger en detaljerad beskrivning av ekonomi och volymer, vilka resurser som återvunnits och vilka återanvändare de hamnat hos. Då vet du vilken skola eller vilket daghem som fått nytta av dina gamla prylar. Om det är aktuellt får du också uppgifter om sekretessrapportering för datorer. Även annat material med sekretesskrav redovisas.

Vill du flytta grönt?

Är du intresserad av en grön flytt? Då är du välkommen att ta kontakt med din fastighetschef som kan ge dig mer information. Grön flytt erbjuder vi i samarbete med Coor.

Är du hyresgäst och har frågor om din fastighet?
Här hittar du den mest efterfrågade informationen och även dina personliga kontaktpersoner.

Hyresgästinfo finns även som app för både iPhone och Android. Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt.