Frågor & svar kring kontorsrevolutionen

Här kan du se våra svar på de vanligaste frågorna kring det aktivitetsbaserade kontoret.

Digitaliseringen ger oss helt nya möjligheter. Nu kan vi jobba var vi vill och i princip hur vi vill. Genom att ta in den nya tekniken och nya tankesätt kan vi utforma helt nya typer av kontor. Vi vet också att den fysiska miljön spelar stor roll för hur människor trivs och presterar. Genom att tänka till innan så kan kontoret bli en katalysator i företagets totala  utveckling. Det är det vi menar med kontorsrevolutionen.

En arbetsplatsstrategi är ett dokument som beskriver hur den fysiska miljön bör utformas för att bidra till företagets mål. Den är företagsspecifik och tas fram genom en strukturerad process. Du kan läsa mer om de olika stegen under Fem steg till en smartare arbetsplats.

Kontorsutveckling är affärsutveckling – om man involverar så många perspektiv som möjligt i processen. Den fysiska miljön, tankarna, idéerna, beteendet och affärsmässigheten, allt måste hänga ihop. Och man måste börja i god tid. Det brukar ta cirka ett år att ta sig igenom alla stegen i en process.

Ett aktivitetsbaserat kontor erbjuder flera olika arbetsmiljöer att välja mellan, som passar för olika arbetsuppgifter. Förutom traditionella skrivbord kan det bland annat finnas soffor, ståbord, små mötesrum, stora mötesrum, tyst avdelning och projektarbetsplatser. Ingen har en fast egen arbetsplats utan alla väljer själva vilken plats som passar bäst för dagens arbete.

Vi ser en tydlig trend att många är intresserade av aktivitetsbaserade lösningar, men det är långt ifrån alla företag som har en sådan lösning idag. Det viktiga, tycker vi, är att genom en strukturerad process hitta fram till vilken arbetsplatsmiljö som är bäst utifrån din verksamhets mål. Det är inte alls säkert att aktivitetsbaserat kontor passar för alla.

Hos oss på Vasakronan är det ingen som har sin egen plats. Vi har inte gjort några undantag och det är det som har gjort oss framgångsrika. Det är när vi vågar löpa hela linan ut som vi också ser de positiva effekterna som kommer med ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Ja, så långt som det är möjligt . Vi har dubbla skärmar för att minska beteendet att skriva ut, vi försöker utmana leverantörer och andra som skickar papper till oss att skicka informationen digitalt. Det är klart att det finns något papper här och där. Men de är mest till besvär.

Vi byter plats när vi behöver. För någon betyder det kanske fem gånger per dag medan en annan kanske sitter på sin valda plats hela dagen. Går man på möten så packar man ihop för att platsen ska kunna vara tillgänglig för en kollega. Vi har inget system där man får paxa plats. Enda undantaget kan vara när det gäller nyanställda och man ska ha introduktion under en tid.

De väljer en plats som motsvarar de behov av sekretess som de behöver just då. Vi har platser där man kan sitta med ryggen fri, eller annan typ av avskärmning.

Det beror lite på storleken på kontoret. Vasakronan har ett kontor om cirka 2 500 kvm, vilket gör det möjligt att gå runt och skapa sig en överblick. Många väljer att ta en paus från arbetet och röra på sig när de letar efter någon. Annars kan man mejla, kontakta varandra via Lyncen (en chattfunktion) eller söka rätt på sina kollegor med en smart mobilapp.

Vi har en enda regel och det är för den tysta zonen, där vi inte får prata, störa eller svara i mobiltelefon. Vi tror på att om vi ger våra medarbetare ansvar så tar de ansvar.

Vårt kontor är 2500 kvm och byggt för 200 personer, men när det gäller en aktivitetsbaserad arbetsplats så är dessa siffror inte längre lika intressanta. Det som är intressant är hur väl man har lyckats matcha de typer av arbetsplatser/verktyg som respektive organisation/företag behöver.