Fredstan Fredstan

Göteborgs mest attraktiva shopping

Fredsgatan är ett av Göteborgs mest populära shoppingstråk. Nu tar vi ett helhetsgrepp om det vi kallar Fredstan. En blandstad som förutom ett handelsutbud utöver det vanliga, erbjuder kultur och bostäder som tillsammans ska öka tryggheten och pulsen i området, dygnet runt.

En stadsdel med utvecklingspotential

Det kommersiella stråket längs med Fredsgatan passeras dagligen av många göteborgare och är ett av Göteborgs mest populära shoppingstråk. Gatan har de senaste åren genomgått en omfattande förändring både vad gäller utbud och uttryck.

Tillsammans med Hufvudstaden, kommunen och övriga fastighetsägare, har därför Vasakronan tagit initiativ till att ytterligare stärka den befintliga blandstaden. Vår målbild är att genom samverkan, skapa en ännu mer levande gatumiljö med varierad shopping, naturliga mötesplatser med restauranger och caféer samt nya och inbjudande promenadstråk längs med vattnet. En annan viktig del i utvecklingen av den nya stadsdelen är trygghetsaspekten. I Fredstan ska man känna sig trygg alla dygnets timmar. Därför vill vi skapa liv och rörelse där även när butikerna har stängt. Genom tillbyggnader och ombyggnationer kan vi öka antalet bostäder och kontor i området och därmed få ökade flöden även innan och efter handelns öppettider.

Även visuellt kommer Fredstan att utvecklas och moderniseras för att bli ljusare och mer attraktiv. Att stärka gatumiljön i samspel med aktörerna på stråken är en viktig del i utvecklingen. Likaså finns stora möjligheter att nyttja närheten till kanalerna och parkerna för att skapa rekreationsytor. Vi vill ge göteborgarna ännu fler anledningar att ha Fredstan som sin självklara shoppingdestination. Målet är att göteborgarna ska säga: Vi ses i Fredstan!

Vill du veta mer?

Läs mer om vår vision och arbete kring Fredstan och vilka aktörer som finns i området redan idag via länken nedan.

Mer om Fredstan

Kompassens nya fasad pryds av 5 700 bärnstensfärgade fasadblock i kristall gjutna för hand på Målerås Glasbruk i Småland.

Fakta om Fredstan

  • Kvarteren runt Fredsgatan mitt i centrala Göteborg. Fredsgatan löper som ett huvudstråk i området. Nu ska vi också aktivera tvärgatorna.
  • En självklar destination för shopping, umgänge, mat och mode.
  • Cirka 8 miljoner människor passerar genom området varje år.
  • Visionen är en blandstad med handel, kontor och bostäder.
  • Mycket folk i rörelse dagtid, men efter att butikerna stängt upplevs området otryggt.

Vill du veta mer?
Kom i kontakt med oss här

Jörgen Törnqvist
Fastighetschef Jörgen Törnqvist 070-670 85 00 · 031-743 42 01 jorgen.tornqvist@vasakronan.se