Förändringar i Vasakronans styrelse

Vid en extra bolagsstämma den 1 juli, 2011 valdes två nya ledamöter in. Det är Per Uhlén, vd och ägare Aktinova Företagsutveckling AB, och Jan-Olof Backman, vice vd med ansvar för försäljning och affärsutveckling, Coor Service Management, som träder in. I samband med detta har Mats Andersson beslutat sig för att lämna styrelsen för att ge utrymme för en breddad kompetens.

Per Uhlén är civilingenjör från KTH och civilekonom med en examen från Stockholms universitet. Han har gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och har tidigare haft en rad ledande befattningar, bland annat som vd och koncernchef för Anders Diös AB, vice vd för Skanska Sverige AB och som vd och koncernchef för Diligentia AB.

Per har lång erfarenhet av styrelsearbete och har en rad olika styrelseuppdrag. Han är bland annat styrelseordförande för Norrvidden AB och ledamot i styrelsen för Bonnier Fastigheter AB.

Jan-Olof Backman är civilingenjör från KTH och har en MSc. från University of Washington. Han har bred erfarenhet från bland annat McKinsey & Company, Inc. där han hade rollen Senior Engagement Manager och från Byggnads AB O. Tjärnberg där han var vd. Jan-Olofs insats har varit avgörande för uppbyggnaden av Coor Service Management AB, Nordens ledande företag inom service management.
Jan-Olof är för närvarande ledamot i styrelsen för Microsystemation AB och ordförande i styrelsen för Höga Kusten Flyg AB.

Per Uhlén Jan-Olof Backman

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
vd Vasakronan
Tel: 08-566 205 10
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se