Visar 24 artiklar
2023-02-03

Vasakronans bokslutskommuniké 2022

Stabilt resultat och hög nettouthyrning för helåret

Läs mer
2023-02-03

Vasakronan´s year-end report 2022

Stable results and high net lettings for the full year

Läs mer
2022-10-28

Vasakronan’s Interim Report January – September 2022

Strong results and increased revenue

Läs mer
2022-10-28

Vasakronans delårsrapport januari – september 2022

Starkt resultat och fortsatt hög nettouthyrning

Läs mer
2022-07-08

Vasakronan’s Interim Report January–June 2022

Strong net lettings at SEK 187 million

Läs mer
2022-07-08

Vasakronans delårsrapport januari – juni 2022

Stark nettouthyrning på 187 mkr

Läs mer
2022-04-28

Nya styrelseledamöter i Vasakronans styrelse

Vid årsstämma den 27 april valdes Hannes Hasselrot och Pablo Bernengo in som ordinarie ledamöter i styrelsen för Vasakronan. Samtidigt avgick Kerstin Hessius och Christel Kinning som avböjt omval.

Läs mer
2022-04-27

Vasakronan’s Interim Report January–March 2022

Strong new lettings and increased revenue

Läs mer
2022-04-27

Vasakronans delårsrapport januari – mars 2022

Stark nyuthyrning och ökade intäkter

Läs mer
2022-02-03

Vasakronan’s year-end report 2021

Strong results and increased revenue

Läs mer
2022-02-03

Vasakronans Bokslutskommuniké 2021

Starkt resultat och ökade intäkter

Läs mer
2021-11-11

Vasakronans delårsrapport januari – september 2021

Starkt resultat och ökade intäkter   

Läs mer
2021-07-09

Vasakronans delårsrapport januari – juni 2021

Starkt resultat och ökade intäkter

Läs mer
2021-02-04

Vasakronan’s year-end report 2020

Läs mer
2020-05-04

Vasakronan’s interim report January–March 2020

Vasakronan has stable footings in turbulent times

Läs mer
1 2