05 mars 2024

Vasakronan fyller på i Uppsala

Ett sexårigt hyresavtal har tecknats mellan Vasakronan och SGU. Det innebär att SGU flyttar delar av verksamheten till projektfastigheten Lumi i Södra City i Uppsala. ”Det känns väldigt roligt att få välkomna SGU till Lumi och Södra city. Det är en myndighet med en spännande verksamhet och specifika behov som vi är stolta över att vi har möjlighet att möta på ett bra sätt”, säger Jens Skoglund, chef Uppsala på Vasakronan.

Länk till nyheten