30 maj 2023

Hästholmssundet öppnas – och bron rivs

Enligt ett förslag ska Hästholmsbron till Kvarnholmen rivas och delar av sundet mellan Kvarnholmen och Finnboda grävas upp. Detta i och med att projektet Gäddviken, som består av Vasakronans fastighet gamla Kafferosteriet och delar av Kvarnholmens fastigheter i svckn mellan Finnboda och Kvarnholmen.”Projektet har legat i träda några år, där huvudfrågan är att kunna hantera föroreningarna som finns på mark och i vattnet. Målet är att bygga fler nya bostäder, men också att dra nya vägar och kanske kunna använda tunneln under Finnberget på ett bättre sätt”, säger Mats Gerdau (M) ordförande i stadsutvecklingsutskottet.

Länk till nyheten