Kris, olycka och incident

Hur du ska agera vid kris

Vid en krissituation kontakta någon av följande:

  • Peter Östman, kommunikationschef, krisansvarig Tel:  08-566 20 560
  • Sheila Florell, chefsjurist Tel:  08-566 20 556
  • Cecilia Söderström, HR chef Tel: 08-566 20 531

Incidenter och olyckor

En incident/olycka är något som sker i/runt Vasakronans fastigheter, inklusive olyckor som involverar kunder eller besökare. Om en incident/olycka sker är du skyldig att kontakta uppdragsgivaren (Vasakronans projektledare). Projektledaren rapporterar incidenten/olyckan enligt Vasakronans rutin för detta.

Arbetsplatsolyckor leverantörer

En arbetsplatsolycka involverar en person på byggarbetsplatsen. Om en arbetsplatsolycka drabbar en leverantör under projektet är du skyldig att kontakta uppdragsgivaren (Vasakronans projektledare). Projektledaren rapporterar arbetsplatsolyckan enligt Vasakronans rutin för detta.