MTN obligationsprogram

Senast uppdaterat 2017
Storlek MSEK 50 000 eller motsvarande belopp i EUR eller NOK
Löptid Lägst 1 år
Gällande lagstiftning Svensk
Börsnotering Nasdaq Stockholm, Oslo Börs
Ägarklausul Befintliga investerare har rätt till förtida inlösen om inte aktier motsvarande minst 51% av rösterna i Vasakronan, såväl direkt som indirekt, ägs av en eller flera av Första, Andra, Tredje eller Fjärde AP-fonderna.
Om rätt till förtida inlösen föreligger skall Vasakronan, om fordringshavare så begär, återbetala utestående nominellt belopp för MTN jämte upplupen ränta.
Arrangör SEB
Clearingsystem Euroclear Sweden, Verdipapirsentralen ASA

Grundprospekt

MTN emitterat i Sverige

MTN emitterat i Norge

 

Emissionsinstitut:

Danske Bank
Johan Hansen +46(0)8 568 810 60, johan.hansen@danskebank.se

DNB
Jamil Ekring +46(0)8 473 49 19, jamil.ekring@dnb.se

Handelsbanken
Carina Waerner +46(0)8 463 46 74, cawa02@handelsbanken.se
Karl Ekholm +46(08) 463 48 98, kaek09@handelsbanken.se

Nordea
Andreas Torp +46(0)8 614 91 43, andreas.torp@nordea.com

SEB
Helena Doglia Colling +46(0)8 506 230 61, helena.colling@seb.se

Swedbank
Gustav Björck +46(0)8 700 94 36, gustav.bjorck@swedbank.se