Certifikatsprogram

Certifikatsprogram
Senast uppdaterat 2015
Storlek MSEK 20 000
Löptid Högst ett år
Gällande lagstiftning Svensk
Arrangör SEB
Ägarklausul Rätt till förtida inlösen föreligger om inte aktier motsvarande minst 51 % av rösterna i Bolaget, såväl direkt som indirekt, ägs av en eller flera av Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Lösendag är den dag som infaller 30 kalenderdagar efter att meddelande om ägarförändring tillsätts Fordringshavare.
Issuing and paying agent Svenska Handelsbanken
Clearingsystem Euroclear Sweden

Informationsbroschyr

 

Emissionsinstitut:

Danske Bank
Adla Mahic, +46(0)8 568 810 57, adla.mahic@danskebank.se

DNB
Camilla Ohlsson, +46(0)8 473 48 78, camilla.ohlsson@dnb.se

Handelsbanken
Tommy Antic, +46(0)8 463 45 48,  toan09@handelsbanken.se

Nordea
Thorbjörn Carlson, +46(0)8 614 94 79, thorbjorn.carlson@nordea.com

SEB
Gabriel Von Seth, +46(0)8 506 231 73, gabriel.von.seth@seb.se

Swedbank
Andreas Björkman 08 700 99 73  andreas.bjorkman@swedbank.se
Åsa Spetz 08 700 94 33 asa.spetz@swedbank.se