Obligationer

Obligationer

Gröna obligationer

Gröna obligationer emitteras under Vasakronans MTN program, dokumentationen överensstämmer med Vasakronans övriga obligationer under MTN programmet. Skillnaden är att obligationslikviden under gröna obligationer enbart används till investeringar som omfattas av Vasakronans Ramverk för gröna obligationer.

Vasakronan green finance framework beskriver de investeringar som leder till mindre energianvändning och lägre klimatpåverkan, och därmed är kvalificerade att finansieras med gröna finansiella instrument. Second opinion på ramverket har genomlysts av klimatforskningsstiftelsen Cicero.

Här nedan finns våra Investerarrapporter som beskriver de investeringar som gjorts under Ramverk för gröna obligationer och emitterade gröna obligationer. Här kan du läsa mer om grön finansiering.

EMTN-Obligationsprogram

Vasakronan etablerade under oktober 2018 ett EMTN-program med ett rambelopp uppgående till 6 miljarder EUR eller motsvarande belopp i annan valuta. Programmet möjliggör upplåning i bland annat EUR, SEK och NOK och ersätter det tidigare MTN-programmet.

 

MTN-Obligationsprogram

Vasakronan har tidigare emitterat obligationer under MTN-program. I samband med att Vasakronan under oktober 2018 upprättade ett EMTN-program upphörde uppdateringarna av MTN-programmet. Inga nyemissioner kommer därmed ske under MTN-programmet men utestående obligationer kommer löpa till förfall med oförändrade villkor.

EMTN-program

Senast uppdaterat 2018
Storlek EUR 6 000 000 000 eller motsvarande belopp i annan valuta
Löptid Lägst 1 år
Gällande lagstiftning Engelsk, Norsk (VPS Notes)
Börsnotering Euronext Dublin, Oslo Börs
Ägarklausul Befintliga investerare har rätt till förtida lösen och AP-fonderna tillsammans upphör att äga minst 51 procent av rösterna i Vaskronan och bolaget som följd av ägarförändringen får sin rating nedgraderad med minst ett steg
Arrangör Citibank
Clearingsystem Clearstream, Euroclear, Verdipapirsentralen ASA
Emissionsinstitut Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea, SEB, Swedbank, DNB Bank ASA

Emissionsinstitut

Danske Bank

Johan Jiremark +46(0)8 568 806 11, Johan.jiremark@danskebank.se

DNB

Jamil Ekring +46(0)8 473 49 19, jamil.ekring@dnb.se

Handelsbanken

Karl Ekholm +46(08) 463 48 98, kaek09@handelsbanken.se

Nordea

Andreas Torp +46(0)8 614 91 43, andreas.torp@nordea.com

SEB

Eva Gripsen +46(0)8 506 230 82, eva.gripsten@seb.se

Swedbank

Isabelle Alktun +46(0)8 700 92 29, isabelle.alktun@swedbank.se

Nyfiken på våra obligationer?
Ställ gärna frågor till Thomas.

Thomas Nystedt
Finanschef Thomas Nystedt 070-686 25 41 · 08-566 205 41 thomas.nystedt@vasakronan.se