Företagscertifikat

Företagscertifikat är Vasakronans kortfristiga finansieringskälla. Företagscertifikat emitteras med en kortare löptid än ett år och rullas vanligtvis vidare på sitt förfallodatum.

Certifikatprogram

Senast uppdaterat 2018
Storlek MSEK 25 000
Löptid Högst ett år
Gällande lagstiftning Svensk
Arrangör SEB
Ägarklausul Rätt till förtida inlösen föreligger om inte aktier motsvarande minst 51 % av rösterna i Bolaget, såväl direkt som indirekt, ägs av en eller flera av Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Lösendag är den dag som infaller 30 kalenderdagar efter att meddelande om ägarförändring tillsätts Fordringshavare.
Issuing and paying agent Svenska Handelsbanken
Clearingsystem Euroclear Sweden

Vasakronan noteringsdokument

 

Vasakronan erbjuder gröna företagscertifikat där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Gröna företagscertifikat listas på Nasdaq Stockholms lista för gröna certifikat – Sustainable Commercial Paper. Se grön finansiering för ytterligare information kring gröna företagscertifikat och gröna obligationer.

Emissionsinstitut

Danske Bank

Beshad Shadvari, +46 (0)8-568 806 09, beshad.shadvar@danskebank.se

DNB

Camilla Ohlsson, +46 (0)8 473 48 78, camilla.ohlsson@dnb.se

Handelsbanken

Tommy Antic, +46 (0)8 463 45 48, toan09@handelsbanken.se
William Ekblom, +46 (0)8 463 36 07, wiek01@handelsbanken.se

Nordea

Jessica Brännström,  010-572950 jessica.brännström@nordea.com

SEB

Madeleine De Sa Gustavsson, +46 (0)8-506 23046, madeleine.de.sa.gustavsson@seb.se

Swedbank

Jan Klaar, +46 (0)8 700 99 10, jan.klaar@swedbank.se
Åsa Spetz,+46 (0)8 700 94 33, asa.spetz@swedbank.se

Frågor kring certifikatsprogrammet?
Slå Thomas en signal.