Certifikatsprogram

Certifikatsprogram

Senast uppdaterat 2018
Storlek MSEK 25 000
Löptid Högst ett år
Gällande lagstiftning Svensk
Arrangör SEB
Ägarklausul Rätt till förtida inlösen föreligger om inte aktier motsvarande minst 51 % av rösterna i Bolaget, såväl direkt som indirekt, ägs av en eller flera av Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Lösendag är den dag som infaller 30 kalenderdagar efter att meddelande om ägarförändring tillsätts Fordringshavare.
Issuing and paying agent Svenska Handelsbanken
Clearingsystem Euroclear Sweden

Vasakronan noteringsdokument

 

Vasakronan erbjuder gröna företagscertifikat där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Gröna företagscertifikat listas på Nasdaq Stockholms lista för gröna certifikat – Sustainable Commercial Paper. Se grön finansiering för ytterligare information kring gröna företagscertifikat och gröna obligationer.

Vasakronan erbjuder för närvarande följande nivåer för upplåning via företagscertifikat.

Löptid månader Offererad ränta
3 månader -0,22%
4 månader -0,19%
5 månader -0,16%
6 månader -0,13%
7 månader -0,11%
9 månader -0,08%
10 månader -0,06%
11 månader -0,04%
12 månader -0,02%

 

Nivåerna är indikativa och skall inte ses som en uppmaning till någon marknadsaktör att inleda prisdiskussioner med potentiella investerare enligt förordningen om marknadsmissbruk (EU) nr 596/2014. Vasakronan förbinder sig inte att emittera certifikat på samtliga löptider ovan utan intresset för enskilda löptider kan variera över tid.

Emissionsinstitut

Danske Bank

Adla Mahic, +46 (0)8 568 810 57, adla.mahic@danskebank.se

DNB

Camilla Ohlsson, +46 (0)8 473 48 78, camilla.ohlsson@dnb.se

Handelsbanken

Tommy Antic, +46 (0)8 463 45 48, toan09@handelsbanken.se

Nordea

Thorbjörn Carlson, +46 (0)8 614 94 79, thorbjorn.carlson@nordea.com

SEB

Gabriel Von Seth, +46 (0)8 506 231 73, gabriel.von.seth@seb.se
Marina Steendam,+46 (0)8 506 233 68, marina.steendam@seb.se

Swedbank

Jan Klaar, +46 (0)8 700 99 10, jan.klaar@swedbank.se
Åsa Spetz,+46 (0)8 700 94 33, asa.spetz@swedbank.se

Frågor kring certifikatsprogrammet?
Slå Thomas en signal.

Thomas Nystedt
Finanschef Thomas Nystedt 070-686 25 41 · 08-566 205 41 thomas.nystedt@vasakronan.se