Worklife experience – från arbetsplats till helhetsupplevelse

På Vasakronan ser vi att många företag fortsatt ser kontoret enbart som en arbetsplats, men fler och fler börjat tänka större. Det är tydligt att det pågår en process där arbetet i ganska snabb takt frikopplas från kontoret. Arbetslivsupplevelsen blir därför också större än bara timmarna på kontoret. De företag som börjar anamma detta synsätt kan snabbt få en fördel i jakten på talanger och spetskompetens.

I ett webbinarium den 19 april djupdök vi i ämnet worklife experience tillsammans med Christian Lundén, VP Strategic Growth på Nordic Choice Hotels, Tove Chevalley, grundare och CEO på Kaizen Studio. Här sammanfattar vi vad som diskuterades under webbinariet och bjuder på några citat från vår panel.

Vad är worklife experience?

Det är ett synsätt som handlar om att skapa den bästa upplevelsen av arbetet oavsett var det utförs. Men även genom att se det som ett flöde där livet och arbetslivet är sammanlänkat över en dag, en vecka eller en arbetsperiod

Ett sätt är att förhålla sig till arbetslivsupplevelsen som en resa, som känns bra och smidig hela vägen. Från att jag förbereder mig inför en arbetsdag, en uppgift eller ett möte, under genomförandet och när jag följer upp efteråt. Men även när jag lämnar mötet eller arbetsplatsen och sedan planerar inför nästa dag, möte eller uppgift. Hur kan vi designa lösningar och hjälpa människor att få en bra upplevelse av den resan? Det handlar mycket om att skapa rätt förutsättningar för medarbetare att lyckas, få ut sin fulla potential och må bättre.

– För oss är denna resa något vi alltid pratat om i hotellbranschen, men i form av en gästresa. Från inspiration och research, till att man gör en bokning, planering inför resan, ankomst, vistelsen på hotellet, avresa, uppföljning och återkoppling. Inte minst vill vi att alla ska har kvar fina minnen.

Vi ser även en trend där allt fler kombinerar en jobbresa med några extra dagar då de stannar kvar och jobbar på distans, säger Christian Lundén på Nordic Choice Hotels.

– Det är viktigt att kartlägga de touchpoints som medarbetarna har både på vägen till och från arbetsplatsen, men även under arbetsdagen med digitala system och fysiska kontaktpunkter på arbetsplatsen. Sedan bör man undersöka hur dessa bidrar till en positiv och smidig upplevelse och inspirerade och motiverade medarbetare, säger Madeleine Rudefors, Arena Sergel.

Madeleine Rudefors, Vasakronan, Christian Lundén, Nordic Choice Hotels, Tove Chevalley, Kaizen Studio, Sanna Balsvik, moderator, Henrik Eriksson, arbetsplatsstrateg.

Förflyttning av platsen

Många arbetsplatsstrategier fokuserar på att koppla samman människan, platsen och tekniken, där alla delar är lika viktiga för att upplevelsen ska bli den bästa. Vi ser nu att frågan om vilket uppdrag som företaget och de anställda har växer i betydelse och att platsen inte är konstant utan snarare en följd av de andra tre. Det finns ingen “One size fits all”. Varje företag jobbar olika med detta och alla måste hitta vad som är rätt för dem, deras behov och vad de vill åstadkomma. Allt fler företagsledare funderar på om platsen verkligen är det centrala. Är det kanske snarare uppdraget?

Kanske ska man börja med att mentalt frigöra sig från platsen genom att fundera på: Hur ska vi arbeta för att inte behöva en plats? När man väl har en idé och ett arbetssätt som möter detta så är man mogen och nollställd och kan ställa sig frågan vad behöver vi platsen till? Vad ska hända där? Behöver vi en plats att ställa laptopen på? Behöver vi en plats för AW? Behöver vi en plats för workshops? Behöver vi en plats för att hänga?

– Vi ser hur serviceelementet blir allt viktigare även i andra branscher och har nu även letat sig in på arbetsplatserna. Och man kan nästan säga att de nya hybridarbetandet och coworking började i vår bransch när folk började sitta i hotellobbys och på kaféer för att jobba, säger Christian Lundén, Nordic Choice Hotels.

– En stor förändring som sker just nu för många av oss (inte alla) är ju just frikopplingen av arbete från något vi måste göra på en specifik plats, till något vi kan göra vart som helst. Men våra arbetsplatser och synen på arbetsplatsen är ofta kvar i industrialismen- en plats där vi ska utföra sysslor. Det Covid gjorde var att sätta detta synsätt på sin spets. Nu när vi återgår till det normala, måste vi tillåta oss att hitta det nya. Inte bara gå tillbaka och tweaka på något gammalt, utan hitta det nya sättet att förhålla oss till arbetsplatsen, säger Tove Chevalley, Kaizen Studio.

Medarbetare som mår bra, som vill och kan utföra sitt arbete på bästa sätt och känner att de är en viktig del av företaget, påverkar företaget positivt. Detta ger i allra högsta grad avtryck på företagets resultat.

– Det handlar mycket om hur man värderar sina anställda. Men det är även en konkurrens om talanger och hur vi tar hand om varandra. Om en medarbetare står och väljer mellan två olika arbetsplatser så kan det vara avgörande hur stämningen, värderingar och kulturen är. Detta är såklart även väldigt beroende på hur du är som person. Vi är ett bolag som bygger på att skapa upplevelser, vara sociala och träffas. Därför blir det en naturlig del även för våra anställda att kunna få samma härliga hotellkänsla under sin arbetsdag, säger Christian Lundén på Nordic Choice Hotels.

Varför är det viktigt att arbeta med worklife experience?

Att skapa en bra medarbetarupplevelse är lika viktigt som att skapa en bra kundupplevelse. Tove Chevalley listar några anledningar till varför det är viktigt att arbeta med medarbetarupplevelsen:

1. Attraktionskraft. Att hela tiden arbeta med att utveckla medarbetarupplevelsen och fråga sig hur det ska upplevas att vara anställd hos företaget, är avgörande för att kunna attrahera nya talangen och behålla bra medarbetare.

2. Trovärdighet som varumärke. De värderingar, budskap och värde som ni som bolag vill ge till era kunder måste återspeglas mot era medarbetare. Om ni står för hållbarhet utåt, ja då måste ni även värna om era anställda också.

3. Skapa förutsättningar för kreativitet och innovation. Mycket av vårt jobb idag, inte bara vi som jobbar med förändringsledning och utveckling, handlar om att hitta kreativa lösningar på svåra problem tillsammans med andra. Att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna att kunna prestera på topp tror jag är en av nycklarna till framtidens arbetsplats.

Hur kommer ni igång?

Upplevelsen måste utvecklas utifrån företagets mål, värderingar och verksamhet. För att lyckas skapa rätt upplevelse måste medarbetarna vara medskapare. Lyssna och engagera medarbetarna i arbetet. Löpande och hela tiden. Anpassa efter verksamheten och de medarbetare som ska använda lösningarna. Vilka principer kan ni hitta som fungerar för er? Om ni kommer fram till att kontoret är viktigt. Vad är det som för er samman?

Tove Chevalley ger några tips:

1. Börja med att fråga vilken upplevelse ni vill uppnå i er arbetsmiljö,
på lång sikt?
2. Titta på hur upplevelsen ser ut idag och jämför med hur ni vill att den ska vara. Var finns gapen?

3. Jobba med förändring hela tiden. Se det som en förändringsresa där ni testar och utvärderar. Vi lever i en turbulent tid och vi måste se omställning som konstant, som ett kontinuerligt arbete, inte bara ur ett lärande perspektiv, men även ur ett kostnadsperspektiv. Det är betydligt dyrare att göra stora felsatsningar än små lärosatsningar.

Se webbinariet i sin helhet

Där får du även ta del av hur Schibsted, Svenska Spel och Grant Thornton arbetar med worklife experience. Vi utvecklar också samtalet kring hur medarbetarupplevelse kan mätas och hur företag kan organisera sig för att lyckas bättre med sitt förändringsarbete.

Till webbinariet