Beslutsfattare om framtidens kontor

Kontoret, hemma eller en hybrid?

Funderar ni, liksom många andra företag, på hur ni ska arbeta framöver? Hur arbete på distans kan kombineras med arbete på kontoret? Vilka möjligheter och smarta lösningar som finns för att skapa större valfrihet? Hur arbetsplatsen i större utsträckning kan användas som ett ledarskapsverktyg och vagga för kultur? Helt enkelt hur er hybrida arbetsplatsstrategi ska formuleras?

Vi på Vasakronan har under drygt 30 år samlat på oss stor kunskap kring arbetsplatsens roll och framtidens arbetsliv. Bland annat genom regelbundna samtal med beslutsfattare från olika företag, organisationer och branscher. Den kunskapen vill vi gärna dela med oss av.

Nyligen samlade vi åtta beslutsfattare från olika företag, för att samtala om arbetsplatsens betydelse och roll som ledarskapsverktyg. De frågeställningar som gruppen samtalade kring var bland annat.

  • Arbetsplatsen som ett verktyg att leda och förändra
  • Hur skapar man en hybrid arbetsplatsstrategi?
  • Teknologin som driver arbetsplatsen framåt.

Här under hittar du klipp med några intressanta frågor vi vill lyfta.
Vill du ta del av hela samtalet och deras slutsatser? Få tillgång till filmen här.

Så här resonerar åtta beslutsfattare från åtta olika branscher

Vad ska locka medarbetare att vara på kontoret? Vad blir viktigt för att bibehålla ett engagemang och interaktivitet mellan medarbetarna? Lyssna till hur några beslutsfattare resonerar i ämnet.

Med jämna mellanrum samlar vi beslutsfattare för att skapa ny kunskap genom att dela kunskap med varandra. Här har vi samlat:

Louise Svensson, HR-chef, AP7
Charlotte Wwiebe, Global Sustainability Director, TUI
Joakim Hörwing, Styrelsordförande, Capacent
Ewa Buhre Gidlöf, CFO, Åhléns
Klas Stylander, Vice vd, AGA/Linde
Per Adolfsson, Vd, Softronic
Ulrika Bragg, Vd, Försäkringsgirot
Jonas Jakstad. SVP Global Operations, Tobii

Sugen på mer läsning om arbetsplatsstrategi?

Vad är en arbetsplatsstrategi?

Vilken arbetsplatsstrategi är rätt nu?

Vill du se hela filmen? Få tillgång till den långa versionen.

Se fler klipp med intressanta frågor från samtalet

Hur skapar vi morgondagens kontor?

Vad ska locka medarbetare att vara på kontoret? Vad blir viktigt för att bibehålla ett engagemang och interaktivitet mellan medarbetarna? Lyssna till hur några beslutsfattare resonerar i ämnet.

Förändrade möten och digitala möjligheter

Kan vi ha effektiva möten digitalt? Kan vi till och med vara mer effektiva i den digitala världen? Hur mycket beror på individen och på tekniken? Och vilka andra sätt kommer vi att mötas i, bortom det digitala?

Hur ser det gränslösa kontoret ut?

Innebär det gränslösa kontoret att vi kan arbeta från olika ställen? Kommer vår trygghet att vara knuten till en bestämd arbetsplats eller finns det annat som blir viktigare för vår känsla av trygghet?

Varför behöver vi kontoret?

Det oplanerade mötet är viktigt anser många. Det där mötet som uppstår vid kaffemaskinen eller när man springer på någon mellan två möten. Men är det skäl nog att ha ett kontor? Och hur bör kontoren utformas för att möta framtiden?

Blir allt som förr?

Många beteenden som kändes helt naturliga för två år sedan, känns helt plötsligt väldigt annorlunda. Som att ta i hand till exempel. Och hur kommer vi att uppleva leverantörer som vill komma till oss på kundbesök? Helt självklart eller ansvarslöst?

Var ska jobbet göras?

Det kommer nog att bli vanligare för många att både jobba hemifrån och på kontoret. Men vem vet bäst var jobbet ska göras? Är det individen, teamet, ledaren eller företaget? Eller är det kanske situationen som avgör? Och vad är viktigt för att det ska fungera?

Tyckte du filmen var bra?

Vi på Vasakronan är nyfikna. Vi vill veta. Och när vi inte vet så utforskar vi. Det gör vi genom dialoger och diskussioner med kunder och beslutsfattare inom näringslivet och myndigheter. På så sätt har vi under lång tid samlat på oss en massa kunskap om hur andra tänker och gör. Sammantaget skapar det en ganska bra bild över hur framtidens arbetsliv kan se ut, men också bra tips och råd för alla som är intresserade av en bra arbetsmiljö. Allt detta har vi samlat i vårt Kunskapsrum, men det är bara början. Kunskapsrummet kommer vi hela tiden att fylla på med nytt intressant material.

Anmäl dig här och få ett meddelande när vi lägger ut nytt material i Kunskapsrummet. Det här hittar du i kunskapsrummet:

  • Inspiration och ny kunskap om framtidens arbetsplats
  • Bra tips och råd för en bättre arbetsmiljö
  • Inblick i hur andra tänkt och gjort.

Funderar ni på hur framtidens kontor ser ut för er?
Tveka inte att kontakta Henrik om ni vill ha ett bollplank och ett intressant samtal.

Arbetsplatsstrategi och hyresgästrådgivning Henrik Eriksson 070-968 17 90 · 08-566 207 90 henrik.eriksson@vasakronan.se