Obligationer

Obligationer är Vasakronans största finansieringskälla och emitteras med löptider upp till 25 år. Samtliga obligationer är icke säkerställda och omfattas av en ägarklausul som ger investeraren rätten att sälja tillbaka sin obligation till Vasakronan vid en ägarförändring.

Gröna obligationer

Gröna obligationer emitteras under Vasakronans EMTN program, dokumentationen överensstämmer med Vasakronans övriga obligationer under EMTN programmet. Skillnaden är att obligationslikviden under gröna obligationer enbart används till investeringar som omfattas av Vasakronans Ramverk för gröna obligationer.

Vasakronan Green Finance Framework beskriver de investeringar som leder till mindre energianvändning och lägre klimatpåverkan, och därmed är kvalificerade att finansieras med gröna finansiella instrument. Second opinion på ramverket har genomlysts av klimatforskningsstiftelsen Cicero.

Här nedan finns våra Investerarrapporter som beskriver de investeringar som gjorts under Ramverk för gröna obligationer och emitterade gröna obligationer. Här kan du läsa mer om grön finansiering.

EMTN-Obligationsprogram

Vasakronan etablerade under oktober 2018 ett EMTN-program med ett rambelopp uppgående till 6 miljarder EUR eller motsvarande belopp i annan valuta. Programmet möjliggör upplåning på kapitalmarknaden i en mängd olika valutor och ersätter det tidigare MTN-programmet.

MTN-Obligationsprogram

Vasakronan har tidigare emitterat obligationer under MTN-program. I samband med att Vasakronan under oktober 2018 upprättade ett EMTN-program upphörde uppdateringarna av MTN-programmet. Inga nyemissioner kommer därmed ske under MTN-programmet men utestående obligationer kommer löpa till förfall med oförändrade villkor.

EMTN-program

Senast uppdaterat 2024
Storlek EUR 8 000 000 000 eller motsvarande belopp i annan valuta
Löptid Lägst 1 år
Gällande lagstiftning Engelsk, Norsk (VPS Notes)
Börsnotering Euronext Dublin, Oslo Börs
Ägarklausul Befintliga investerare har rätt till förtida lösen om AP-fonderna tillsammans upphör att äga minst 51 procent av rösterna i Vasakronan och bolaget som följd av ägarförändringen får sin rating nedgraderad med minst ett steg
Arrangör Citibank
Clearingsystem Clearstream, Euroclear, Verdipapirsentralen ASA
Emissionsinstitut Barclays, BNP Paribas, Citibank, Danske Bank, Deutsche Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea, SEB, Swedbank, DNB Bank ASA

Nyfiken på våra obligationer?

Ställ gärna frågor till Thomas.

Thomas Nystedt

Finanschef 070-686 25 41 · 08-566 205 41

Söker du fler finansiella rapporter?

Till finansiella rapporter