Hyresgästinfo Klara Zenit

Har du praktiska frågor kring det här huset eller er lokal? Här hittar du den mest efterfrågade informationen. Det går också fint att kontakta vår kundservice på 08-566 206 00. Vi hjälper dig gärna.

Våra vanligaste frågor

Säkerhet och inpassering

Husets entréer är öppna vardagar 07.00-18.00, övrig tid krävs bricka och kod för inpassering.

Parkering Bil och MC

Q-park driver ett garage i huset, infart via Klara Norra Kyrkogata. Öppet kl 06.00 – 21.00.
Hyresgäster kan kontakta Q-park på telefon 0771-96 90 00, eller besöka www.q-park.se för att hyra P-plats.

Cykelparkering

Cykelrum hittar du i garaget på plan -1 med infart via Klara Norra Kyrkogata. Följ skyltningen inne i garaget.
Cykelrummet är tillgängligt för alla hyresgäster och öppnas med nyckelbricka.

Rökning

Generellt rökförbud råder i alla Vasakronans lokaler. Rökning är inte heller tillåten i allmänna utrymmen, såsom hissar och trappuppgångar.
Det är även förbjudet att röka vid våra entréer. Både inne och ute.

Utomhusmiljö och snöröjning

Det ska vara fint mellan husen. Vasakronan ser till att planteringar, städning av innergårdar samt snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för. Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundservice.

Lastkaj och leveranser

Lastkaj och godsmottagning finns i garaget med infart från Klara Norra Kyrkogata. Den drivs av Ragn-Sells och är öppen på vardagar kl 07.00 – 16.00.
Högsta tillåtna höjd är 3,45 meter.
För att komma i kontakt med bemanningen, ring Ragn-Sells kundtjänst 0771-88 88 88 och sök den ansvarige för godshanteringen på Blåmannen/Klara Zenit, alternativt maila kundtjanst@ragnsells.se

Mer information

Avfall & källsortering

Som hyresgäst ansvarar ni för att källsortering görs i er lokal. Ert avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att källsortera kan det dåliga materialet tas omhand på ett säkert sätt och det som kan återvinnas kan bli ny råvara eller ny energi.

Det finns en återvinningsstation i garaget på plan -1 för fastighetens hyresgäster. Denna drivs av Ragn-Sells och avtal tecknas med dem för återvinning och sophämtning.

Öppettider avfallservice: helgfria vardagar 07.00-16.00

För hjälp, kontakta Ragn-Sells Avfallsservice:
08-21 67 08
Klarazenit.godsmottagning@ragnsells.se

Kundtjänst:
08-527 734 00
Stockholm.servicetjanster@ragnsells.se

För mer information, besök www.ragnsells.se.

Utrymning & brandskydd

Som hyresgäst ansvarar ni för det systematiska brandskyddsarbetet i lokalen som ni hyr.

Detta inkluderar:
• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
• Släckutrustning finns till hands
• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även trappor och portuppgångar
• För varje lokal ska det finnas en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ert brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Vasakronan ansvarar för brandskyddet i allmänna utrymmen.

Miljö & energi

Vi erbjuder alltid gröna hyresavtal med lättillgängliga tips för hur du som hyresgäst kan förbättra ert hållbara arbete.

Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer på vasakronan.se under Vårt ansvar.

El & belysning

Vasakronan levererar miljövänlig (grön) el till samtliga fastigheter. Hyresgästerna tecknar egna elavtal med leverantör. Möjlighet finns att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Du kan kontakta Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se.

Belysningen i trapphus, entréer och korridorer är timerstyrd och påslagen vardagar kl. 07.00-17.30. Övriga tider fungerar vanliga lysknappar.

Data, telefoni & TV

Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Inomhusklimat

Olika människor upplever värme och kyla på olika sätt och att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, vilket Vasakronan ansvarar för. Men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

  • Öppna inte fönster när det är varmt ute om kylsystem finns i lokalen.
  • Se till att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks.
  • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse. Om man exempelvis fryser så kan man påverka genom att stå upp och jobba eller ta på sig en tröja.

Vill du veta mer om inomhusklimat?
– Läs mer på: https://vasakronan.se/samverkan-kontor/
– Ladda ner vår app ”Lagom varmt”. Du hittar den i App store eller Google play.

Skötsel och underhåll

Till skillnad från att hyra en bostad, ansvarar man som hyresgäst i en kontorslokal för mycket av det inre underhållet. Det innefattar till exempel reparation av utrustning i kök och på toaletter, rensning av vattenlås och avlopp, byte av lampor, underhåll av väggar och tak samt skötsel av golv.

Vasakronan har ansvar för att sådant som rör fastighetens installationer och stomme fungerar, såsom el, avlopp, ventilation och markiser.

Alla detaljer kring ansvarsfördelningen hittar ni i ert hyresavtal. Kontakta oss gärna för tolkning av specifika ansvarsfrågor.

Ett litet tips – vår servicepartner Coor fixar det ni inte vill göra själva. Coor erbjuder vaktmästeritjänster och kan ta sig an stora som små uppdrag. Kontakta Coor på hyresgast@coor.com eller 010-559 57 30 för att få veta mer.