Ett samtal om framtidens kontor

Många verksamheter funderar just nu på hur mixen mellan hemarbete och arbete på kontoret ska se ut. Men vem är det som egentligen vet bäst var jobbet ska göras? Är det individen, teamet, ledaren eller företaget? Finns det ett entydigt svar?

I vår jakt på svaret samlade vi åtta beslutsfattare för att diskutera framtidens kontor och utbyta erfarenheter om arbetsplatsens betydelse och roll som ledarskapsverktyg.

Vill du se hela filmen? Få tillgång till den långa versionen.

Nyckelfrågor från samtalet

• Arbetsplatsen som ett verktyg att leda och förändra

• Hur skapar man en hybrid arbetsplatsstrategi?

• Teknologin som driver arbetsplatsen framåt.

Vi har ju fått lära oss att det fungerar ganska bra att jobba på distans, de flesta medarbetarna tycker nog att det har varit ganska bra. Det hjälper till i livspusslet och det är något som vi måste ta med oss förstås, att skapa flexibilitet.

Klas Stylander, Vice VD AGA/Linde