KUNDSERVICE & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Allmänt 

Byggnadens miljöstation finns på våningsplan 2 precis intill garageinfarten. 

Följande fraktioner sorteras i respektive rum:

Lilla miljörummet (våta sopor)

 • Hushållsavfall.
 • Organiskt

Stora miljörummet

 • Wellpapp.
 • Kartong, Brickman.
 • Batterier (små).
 • Lysrör och ljuskällor.
 • Brännbart avfall.
 • Glas, Färgat och Ofärgat.
 • Plastförpackningar.
 • Metall.
 • Deponi.

Utomhusmiljö & snöröjning

Skötsel av utomhusmiljö
Vasakronan ser till att planteringar, städning av takterrass samt att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

Snö och istappar på tak

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 206 00.
Istappstelefonen, telefon 08-50 380 280, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

UTRYMNING 

Allmänt

Från arbetsplatserna kan man nå minst två utrymningsvägar och dessa får inte blockeras. Utrymningsvägarna är markerade med gröna, lysande hänvisningsskyltar som alltid är tända, även vid strömavbrott.

Vid brand går hissarna till entréplan och släpper av eventuella passagerare. Hissarna får inte användas vid brand.

Hyresgästens ansvar, SBA

Hyresgästen ansvarar för verksamhetens systematiska brandskyddsarbete, SBA. Det gäller t.ex. utrymningsrutiner, ansvar, återsamlingsplats, personalinformation, uppsatta utrymningsplaner och brandsläckare samt att hålla utrymningsvägarna fria. Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet på Stockholms Brandförsvars hemsida.

BRANDSKYDD

Utrymningslarm vid brand

I byggnaden finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Signal till utrymning ges via siren och ljuder lokalt hos den hyresgäst där rök indikerats. I vissa utrymmen, t.ex. fläktrum, är utrymningslarmet kompletterat med rött blixtljus.

För att tillkalla Räddningstjänsten ska brand larmas via telefon 112, detta då utrymningslarmet inte är vidarekopplat till Räddningstjänsten. Utlöst larm går som fastighetslarm till Vasakronan.

Du kan själv utlösa utrymningslarmet med hjälp av röda tryckknappar placerade i utrymningsvägarna. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar.       

Sprinkler

I byggnaden finns en heltäckande automatiskt vattensprinkleranläggning installerad. Vid utlöst sprinkler går larm direkt till Räddningstjänsten.

Ett sprinklerhuvud består av en glasbulb som brister vid 68 °C eller skadegörelse och automatiskt startar vattenspridning från aktuellt sprinklerhuvud.

Sprinklerhuvudena i fastigheten är lågt placerade i tak. Notera därför att det finns risk för att stöta i dessa vid transporter. Vid intransport är detta särskilt viktigt

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade bjälklag, väggar och dörrar. I huvudsak är respektive hyresgästlokal, trapphus, hiss- och installationsschakt, garage, förråd, fläktrum och avfallsrum egna brandceller.

Dörrar i brandcellsgränser som är uppställda mot magnet kan stängas manuellt via tryckknapp märkt ”branddörrstängning”. Dörrarna stängs automatiskt vid brand och får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt.

Skyltning

Hyresgästen har endast efter särskild överenskommelse med Hyresvärden rätt att disponera del av byggnadens fasad eller annan yta för ljusreklam, skyltning, antenner, markiser, jalusier m m.

För mer information kontakta din fastighetschef.

Miljö & energi

LEED Platinum

Byggnaden är certifierad enligt LEED, ett amerikanskt miljöcertifieringssystem. LEED bedömer bland annat hållbart platsval, vattenanvändning, energianvändning och påverkan på växthuseffekt, material och resursanvändning samt inomhusmiljö. För dig som hyresgäst innebär ett LEED-certifikat ett ansvar i brukandet av lokalen, detta för att byggnaden ska fungera som det är tänkt och skapa minsta möjliga miljöbelastning.

Fastigheten har fått den högsta klassificeringen LEED Platinum, vilket vi är mycket stolta över

Energi

Nedanstående funktioner och utformning ger byggnaden ett bra inomhusklimat och en låg energianvändning:

* Vasakronan köper endast miljömärkt el till fastigheten.

* Ventilationen går ner i drift efter ordinarie kontorstider.

* Ventilationen styrs automatiskt efter personantalet.

* Fönster har energiglas.

* Värmen i luften från ventilationen återvinns.

* Byggnaden har en så kallad tung stomme som motverkar snabba klimatväxlingar.

* Lokalerna har stora ljusinsläpp som minskar behovet av belysning .

* Belysningen styrs via detektorer för närvaro och dagsljusinsläpp.

* Byggnadens ljuskällor är energieffektiva.

* Vattenblandare är snålspolande vilket sparar både vatten och energi för varmvatten.

Sedumtak

Stora delar av byggnadens tak är grönt och täcks av fetbladsväxter (sedum) och örter. Det gröna taket inverkar positivt på miljön genom att:

* Öka den biologisk mångfalden, skapa nya biotoper för fåglar, fjärilar, insekter etc

* Sänka temperaturen på taket under varma dagar och därmed ge ett behagligare klimat på våningsplanen under tak.

* Skydda tätskiktet mot UV-ljus (bryter ner ytskiktsmaterialet) och skydda underliggande takmaterial mot temperaturväxlingar.

* Reducera och fördröja dagvattenflöden.

* Ta upp och binder luftföroreningar.

* Dämpa buller och ge ett estetiskt tilltalande intryck.

Gröna hyresavtal och miljöriktig el

Vasakronan erbjuder, som Sveriges första fastighetsbolag, sina hyresgäster att teckna gröna hyresavtal. Kontakta oss gärna för mer information.

Gröna hyresavtal

http://media.vasakronan.se/dokument/Miljo_&_energi_14232_1_Grona_hyresavtal_A4.PDF

Inköp av miljöriktig el

http://media.vasakronan.se/dokument/Miljo_&_energi_14232_2_Inkop_av_miljoriktig_el.PDF

Allt materialval är godkänt enligt Byggvarubedömningen;

https://www.byggvarubedomningen.se/

Säkerhet & inpassering

Passerkontroll

Entrén på Vasagatan 16 är bemannad och öppen vardagar 07.30-17.30. Övrig tid krävs bricka och kod för inpassage via enkeldörr/nödutgångsdörr.

På Klara Västra Kyrkogata samt Cykelrummet gäller passerkort vardagar 7.30-17.30 och övrig tid gäller passerkort och kod.

Hyresgästerna svarar för sina egna inre skalskydd så som lås, lokala kortläsare, galler m.m. till den egna lokalen. Hyresgäster som väljer egna system som är kompatibla med byggnadens system kan använda samma passerbricka till båda systemen. Passerbricka skaffas av respektive hyresgäst som därefter kontaktar Vasakronan för programmering för access till byggnadens entrédörrar m.m. 

Passerkort till fastigheten via er kontaktperson Vasakronans kundservice

Gröna nödhandtag får enbart användas vid nödutrymning. Använd öppnaknapp för daglig passage.

Bevakning

Bevakning av fastigheten sker med rondering av väktare.

Posthantering

Postlådor finns på Vasagatan 24, Centralplan 15 (utanför Centralstationen) eller Klarabergsgatan 60.

Närmaste postombud finns vid Mäster Samuelsgatan 57. Öppet mån-fre 7.00-19.00.

Närmaste företagscenter finns vid klarabergsviadukten 84. Öppet mån-fre 8.00-18.00

Om ni önskar hjälp med posthämtning och leverans, kontakta vår tjänstepartner Coor.

Länk till Postens webbplats

Länk till Coors serviceportal

Godshantering

Godshantering

Gods förs in via garageentrén på Klarafaret och maximal takhöjd är 3,0 meter.

Byggnaden har två varuhissar som nås via faret. I dokumenten ”Inför inflytt” kan ni också hitta en ritning över var dessa hissar är lokaliserade.

Hyresgäster ansvarar själva för mottagande av gods och borttransportering av lastpallar.

Kontorshotell

Convendum tillhandahåller moderna och effektiva kontors- och konferenscenter.

Convendums konferenscenter i Klara C erbjuder arrangemang av möten, föreläsningar och andra events i en fullskalig konferensanläggning med hörsal och arena för över 100 personer. Här erbjuds den senaste tekniken och full service inom mat och dryck.

För bokning av konferensrum

CONVENDUM Conference
Phone: 010-5100888
E-mail: Conference@convendum.se

Kontaktuppgifter till kontorshotell:

Paul Linderoth

Phone: +46 (0)73 942 29 91
E-mail: paul.linderoth@convendum.se

Din lokal

El & belysning

Hyresgästen tecknar egna elavtal med leverantör.

Vasakronan erbjuder:
Som hyresgäster hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se
Belysningen i trapphus, entréer och korridorer är timerstyrd och påslagen vardagar kl. 07.00-17.30. Övriga tider fungerar vanliga lysknappar.

Data, telefoni & TV

Internet-access och övriga IT-tjänster Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Inomhusklimat & rökning

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. Drifttider för hyresgäster är vardagar kl. 07.00-19.00. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler.

Fastigheten värms och kyls med fjärrvärme respektive egentillverkad kyla.

Rökning

Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat

Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Skötsel & underhåll av lokalen

Hyresgästen ansvar:
Hyresgästerna ansvarar för underhåll i den egna lokalen, till exempel golvvård, lampbyten, målning av tak och väggar m.m.

Hyresvärdens ansvar:
Vasakronan ombesörjer exempelvis städning och lampbyten i allmänna källarutrymmen, hissar, trapphus och entréer samt utvändig fönsterputsning som ej är åtkomliga för hyresgästen.

Råd och riktlinjer:
Vid inflyttning överlämnas städ- och skötselinstruktioner för de material som finns i lokalen. Särskild omvårdnad för golven krävs då dessa är utsatta för hård belastning. En ordentlig entrématta stoppar den värsta smutsen för att nämna ett exempel. Titta också efter märken från stolar som kan undvikas med möbeltassar eller skyddande plastunderlägg.

Viktigt!
Kolla alltid hyreskontraktet en extra gång innan en åtgärd utförs eller kontakta fastighetschefen för mer information.

Service i närområdet

Kongress och evenemang
Många närliggande hotell erbjuder goda konferensmöjligheter, till exempel Stockholm Waterfront som ligger mellan World Trade Center och Stockholms stadshus. Centret har kapacitet att genomföra allt från stora kongresser och andra evenemang till möten för mindre grupper.

Kontorshotell

I fastigheten erbjuder Convendum coworking/kontorshotell och konferensmöjligheter. Se mer under rubriken Kontorshotell

Hotell

– Hotell Continental, Vasagatan 22.
Scandic Continental

– Sheraton Hotel, Tegelbacken 6.                                                                                                             Sheraton Stockholm

– Hotel Terminus, Vasagatan 20.
– Hotel Nordic Sea, Vasaplan.
– Hotel Nordic Light, Vasaplan.
– Royal Viking, Vasagatan/Klara Vattugränd 4/Wallingatan 15.

Restauranger
I området finns flera restauranger för både snabbluncher och representationsmiddagar. I huset finns restaurang Vapiano och Vigårda.

I närheten hittar du Aquavit Grill & Raw Bar, Griffin´s, Jensen Bofhus, O’Learys Bar & Restaurant, Restaurang Seikoen, Luzette och Stockholm Fisk.

Träning och hälsa
–  Centralbadet, Drottninggatan 88 ö.g. Centralbadet
– SATS, Mäster Samuelsgatan 60. Sats
– Selma CitySpa, Clarion Hotel Sign. Selma Cityspa Stockholm

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Kollektivtrafik      

Sj.se  

Tåg

Sl.se  

ArlandaExpress                                                                                                                                                                

Taxi
Vid Centralen finns en taxistation. Här behöver du sällan vänta mer än någon minut på din taxi och du har även möjlighet att aktivt välja en miljöbil.

Parkering

Garage finns i fastigheten, med nedfart från Klara Västra Kyrkogata.

Vasakronan uppdrar åt Estate Parkering att förvalta garaget och parkeringar på denna fastighet.

För dig som hyresgäst innebär det att du är välkommen att kontakta Estate Parkering vid frågor kring förhyrda platser samt tecknande av parkeringsavtal. Estate Parkering sköter även hyresaviseringar, p-tillstånd, eventuella kölistor m.m.

Estate Parkerings kundtjänst

Du är alltid välkommen att kontakta Estate Parkerings kundtjänst via telefon eller e-post.

Telefon: 08-588 018 00 (öppettider vardagar 08-17)

E-post: info@estate-parkering.se

Cyklar

Cykelrum finns i fastigheten. Nås via dörr från Klara Västra Kyrkogata och access in i huset, nära husets omklädningsrum.

Tänk på!

* Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. * Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.