Välkommen till
Spektern 13

Hamngatan 29-33 / Regeringsgatan 26-32 / Sergelgången 3 & 9, Spektern / Västra Trädgårdsgatan 17 / Kocksgränd 6

Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Nyheter

2023-09-27

Hissrenoveringar Regeringsgatan 26-28

 Hej alla hyresgäster i husdel b, Spektern 13!
(Regeringsgatan
26-28)

 

Äntligen är det snart dags
för våra efterlängtade hissrenoveringar!Hissarna får ett fräschare
utseende och dess funktion säkerställs för en lång tid framöver.

 

Planen är att arbeta på en hiss i taget
per adress för att störa så lite som möjligt.

 

Regeringsgatan 28
·        
Hiss B1: v.42 – 46
·        
Hiss B5: v.47 – 51
·        
Hiss B2: v.2 – 6

Regeringsgatan 26
·        
Hiss B3: v.47 – 51
·        
Hiss B4: v.7 – 11
 

 

Som ni vet fungerar inte hiss B5 sedan
några veckor tillbaka, det är inte möjligt att laga denna först ut pga. att det
rör sig om andra typer av reservdelar.

Detta betyder att 2 st. hissar, B5 (trasig)
& B1 kommer vara ur drift samtidigt på Regeringsgatan 28
under tiden då hiss B1 renoveras, alltså mellan v.42-46. Därefter
renoveras B5.

Med anledning av detta är en god idé att
uppmana era anställda att i huvudsak använda sig av Regeringsgatan 26 som
entré, som många idag redan använder som ”personalingång” för att minska
belastningen på Regeringsgatan 28.

 

Vi vill även skicka med en uppmaning till att
använda trappan till/från kontoret oavsett vilken entré du väljer – då spar
vi på hissarna och får lite extra motion på samma gång!

 
För mer info kontakta ditt kontors kontaktperson.

Notera att tidplanen kan komma att ändras, 

 

Vi önskar er en fortsatt fin dag!

 

Vänligen,

Teamet i huset

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan.

I detta hus håller den nya avfallshanteringen på att implementeras hos hyresgästerna. Detta görs i den takt respektive hyresgäst är mogen för.

Avfallshanteringen i huset går till på följande sätt efter implementering: Hyresgästerna har avfallshämtning vilket innebär att en miljövärd från Ragn-Sells hämtar avfall från kontorsverksamhet direkt i hyresgästernas lokaler. Varje fraktion sorteras- och vägs av miljövärden i ett låst miljörum för att säkerställa hanteringen. 

Hyresgästen får därefter rapporter och avfallsstatistik löpande genom en portal. Detta i sin tur är användbart för hyresgästens egna hållbarhetsrapporter etc.

För grovsopor m.m. gäller att hyresgästen är ansvarig för att hantera det, t.ex. vid in- och utflyttning eller större leveranser. Hyresgästen kan beställa egen hämtning för detta via Vasakronans entreprenör Ragn-Sells. Då hämtas avfallet på hyresgästens kontor och körs iväg direkt för återvinning.

Tack för att du källsorterar!
Länk till Ragnsells
Läs mer om Vasakronans tjänst Avfallshämtning.

För hyresgäster där avfallshämtning ännu inte implementerats gäller:

Ett miljörum finns på plan -1, detta miljörum kommer att låsas då avfallshämtningen implementerats hos alla hyresgäster. Då kommer enbart behörig personal, såsom miljövärdarna och Ragn-Sells ha tillgång till det.

I miljörummet finns följande fraktioner:

 • Hushållsavfall
 • Wellpapp
 • Papper, plast, trä PTP
 • Metallförpackningar
 • Glas – färgat & ofärgat
 • Ljuskällor
 • Småbatterier
 • Matavfall

Vasakronan ansvarar för de i miljörummet uppmärkta fraktionerna. Dessutom erbjuder Ragnsells, som finns i lastfaret resterande sorteringar i sin miljöstation efter överenskommelse.

Hyresgästen kan beställa egen hämtning via Vasakronans entreprenör Ragn-Sells.

Tack för att ni källsorterar.

Länk till Ragnsells webbplats

Snöröjning & istappstelefon

Vasakronan ser till att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.
Istappning:
Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundservice, 08-566 206 00.

Istappstelefonen, telefon 08-50 380 280, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Utrymningslarm finns i fastighetens trapphus och korridorer samt inne i lokalerna, huvudsakligen i konferens- och mötesrum. På Regeringsgatan 28 har ett sprinklersystem installerats.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

 • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
 • Släckutrustning finns till hands
 • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vasakronan tecknar idag enbart gröna hyresavtal med sina hyresgäster. Hos branschorganisationen Fastighetsägarna kan du läsa mer om gröna hyresavtal, som är fastighetsbranschens gemensamma avtalsmall för minskad miljöpåverkan från lokaler. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Ett grönt hyresavtal tydliggör vilka åtgärder hyresgästen och hyresvärden har kommit överens om för att minska sin miljöpåverkan inom olika områden.

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Entelios/Boo Energi. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett sådant elavtal kan du kontakta Boo Energi på 08-747 51 70 // post@booenergi.se, alternativt via booenergi.se/teckna-elavtal. Ange rabattkod ”VASAKRONAN”.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Alla portar är låsta dygnet runt och på vardagar mellan 07.00-18.00 krävs bricka för att komma in. Övrig tid krävs bricka och kod.  

Information till hyresgäster i hus A, Regeringsgatan 30-32
Entrén från Regeringsgatan till Vinterträdgården är numera låst för inpassering. Detta beslut är taget för att minska risken för obehöriga i fastigheten.Detta innebär att du behöver tagg för att komma in i fastigheten dygnet runt. Mellan 07:00-17:00 är det endast tagg, övrig tid är det tagg samt kod. För externa personer såsom besökare finns porttelefon för access till fastigheten.Av detta skäl låser vi nu även upp de två inre dörrarna Trapphus A och B mellan kl 07:00-20:00 (dvs ingen tagg behövs), övrig tid gäller tagg och kod på dessa dörrar.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Lastkaj & leveranser

Varuleveranser skall ske genom Ragn-Sells godsmottagning. Regeringsgatan 16 alt. Regeringsgatan 17 (Galleriagaraget). Maxhöjd 3.10 meter.

Inga leveranser får tas in via Jakobsgatan 6 och transportfordon får inte parkeras på gatan eller utanför Hamburger Börs.

Garageportarna är öppna mellan 06-01 alla dagar. Ragn-Sells öppettider må-fr 06.30-16.30, lö 07.00-13.00, sö stängt.

Ni kan teckna avtal med Ragn-Sells som då tar hand om godset och kontaktar er vid leverans. Denna tjänst tillhandahålls kostnadsfritt av Ragn-Sells.

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta godsmottagningen på 076-101 79 48, gallerian.godsmottagning@ragnsells.com, förman 070-927 48 69. För frågor kring avfall: 070-927 48 69. Det finns även en bemannad reception vid lastfaret, dit kan ni alltid vända er vid frågor.

Använd lasthiss/varuhiss vid leveranser, denna kallar man på med tagg/bricka.

Allmänna uteplatser & terrasser

Skötsel av utomhusmiljöVasakronan ser till att planteringar, städning av innergårdar sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för. OBS! För grillning vänligen kontakta fastighetsansvarig/fastighetschef.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se 
Beställning av Internetaccess: Fastighet och bygg | Advania
www.advania.se 

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. Drifttiderna är hyresgästanpassade men generellt gäller vardagar kl. 08.00-18.00. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten eller till egen terrass. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten. Rökning är ej tillåten på gården.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom Coor Service Management. En rad olika tjänster erbjuds, såsom exempelvis reception, posthantering och vaktmästeri.

Länk till Coors Serviceportal

För mer information, kontakta Coor Service Management på telefon 08-553 957 30 eller maila till hyresgast@coor.com

Service i närområdet

Restauranger

I området finns gott om restauranger för både snabblunch och representationsmiddag. I fastigheten finns t.ex. Wokhouse, Ropongi sushi och Panini. I Gallerian finns ett stort urval av lunchrestauranger.
Konferens- och Evenemangsanläggningar
I området finns även goda konferensmöjligheter, bland annat hos Hamburger Börs, Summit Konferens & Event, Operakällaren och Berns Hotel.
Hotell

Det finns ett par hotell av god kvalitet  i närområdet. Här är ett par exempel:

At SIX – Är ett 4.5 stjärnigt hotell beläget på Brunkebergstorg 6.

Hotell Kungsträdgården – Är ett 4 stjärnigt hotell beläget på Västra Trädgårdsgatan 11B

HOBO hotel – Är ett 3.5 stjärnigt hotel beläget på

Handel och Shopping.
När det gäller shopping finns det mesta, inte minst i gallerior och varuhus strax utanför dörren. Ett stenkast bort finns Gallerian och NK. En bit längre upp på Regeringsgatan ligger Mood Stockholm, en galleria fylld med mode, kaféer och restauranger. Vid Hamngatan/Regeringsgatan sätter nyetableringar en ny prägel på stråket med Victoria’s Secret, XXL och UNIQLO i spetsen.

Träning och Hälsa

Fitness24seven – Beläget på Regeringsgatan 59
Sats NK – Beläget på Regeringsgatan 57

Aleris vårdcentral – Beläget på Riddargatan 1

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Promenadavstånd till några viktiga kommunikationspunkter i Stockholm city.
Arlanda Express – 7 min
Citybanan och T-centralen – 5 min
Stockholms centralstation – 7 min
Göteborg 3,5 timmar (via Stockholms Central)
London 3,5 timmar (via Arlanda Express och Arlanda flygplats)
Tunnelbana
Närmaste t-banestation är Kungsträdgården. Det är även nära till T-centralen.
Bussförbindelser
Det finns tillgång till ett flertal innerstadsbussar i direkt anslutning till kvarteret.

För mer information se,
Länk till SL:s webbplats
Länk till SJ:s webbplats

Parkering & laddplatser

Hyresgäster kan kontakta Stockholm parkering på telefon 08-772 96 00 eller besök http://www.stockholmparkering.se/ för att hyra P-plats i garage i källarplan. Besökande till fastigheten hänvisas till allmänna parkeringsgarage i närområdet, exempelvis på Regeringsgatan vid Gallerian.

Cykelparkering

Vasakronan har i samarbete med AMF fastigheter tagit fram 400 nya cykelparkeringar i Galleriagaraget. Access till cykelrummet sker med vanlig tagg/bricka, mellan kl. 17-07 krävs tagg/bricka + personlig kod. Det finns två passersystem, använd det som är märkt med Vasakronan. 

I cykelrummet finns en variation av cykelställ, en avspolningsyta, pump och enklare verktyg. Det nya cykelrummet kommer tills vidare ersätta cykelburen och komplettera cykelrummet som redan finns i garaget. Som tidigare når ni cykelparkeringen genom in-/utfarten till Galleriagaraget på Regeringsgatan 16. Cykelrummet ligger direkt till höger efter nerfarten. Access sker med tagg / bricka. Det finns två in- och utgångar till cykelrummet. Cyklar får endast tas genom garageinfarten, inte via kontorsentrén. Det är inte heller tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.

Ta gärna en titt på bifogad kartan nedan över garaget för enklare navigation. 

Extra cykelservice – ta hand om dig själv och din cykel

Vasakronan erbjuder ett utökat Cykelservicekoncept med trygg och kameraövervakad cykelförvaring, omklädningsrum, dusch, förvaringsskåp, torkrum, servicestation, lånecyklar samt cykelbutik. Det utökade Cykelservicekonceptet finns på Mäster Samyelsgatan 58. Följande tjänster kan du hitta där: 

Cykelförvaring

Du får tillgång till en säker och lättillgänglig cykelförvaring i ett bemannat och kameraövervakat cykelrum i gatuplan. Cykelrummet är utrustat med olika varianter av cykelställ med stöd för framgaffeln och möjlighet till fastlåsning i cykelns ram. Det finns eluttag för laddning av elcykel och förvaringsplatser för lådcyklar. I cykelrummet finns verktyg och pump för enklare service.

Omklädning/dusch/torkrum

Du får tillgång till omklädningsrum och dusch samt ett låsbart skåp som du kan använda under dagen. Vid behov finns även ett låsbart gallerskåp (ta med eget hänglås) i ett torkrum där du kan förvara dina fuktiga kläder och handdukar. Skåpen töms varje helgfri måndag – fredag klockan 19.00 för att så många som möjligt ska kunna använda skåpen.

Eget förvaringsskåp

Du får ett eget skåp i omklädningsrummet för kläder, skor och annan personlig utrustning. Skåpet hyr du under en längre tid vilket gör att du inte behöver tömma ditt skåp varje dag. Skåpen i omklädningsrummet har kodlås så där behövs inga hänglås.

Servicebutik

Via Cykloteket Service Store får du möjlighet till regelbunden service av din cykel. Servicetekniker kontrollerar och justerar din cykel. I servicen ingår yttre kontroll och justering av bromsar, växlar, nav, vev- och styrlager, riktning av hjul samt en allmän kontroll av cykelns kondition.

Cykelrekond

Via Cykloteket Service Store får du tillgång till regelbunden cykelrekond av din cykel. Servicetekniker genomför en grundlig tvätt av din cykel där bland annat växel- och vevparti samt bromsar tvättas, smörjs och justeras.

Priser och abbonnemang

Du skapar ditt eget personliga abonnemang. Välj mellan 1, 2 eller 3 tjänster samt tillval för cykelservice och cykelrecond. Gällande priser och villkor får du om du kontaktar Cykloteket Service Store på Mäster Samuelsgatan 58. Ange att du är hyresgäst hos Vasakronan för att få rätt prisuppgifter. 

Kontaktuppgifter till Cykloteket Service Store

Mejl: kundtjanst.zenit@cykloteket.se

Telefon: 08-545 493 90

Info: www.cykloteket.se/butiker/cykloteket-zenit