Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Nyheter

2022-05-18

Målningsarbeten på källarplan

Hej,

Information till hyresgäster på Regeringsgatan 26-28

Måndag 23/5 kommer vi måla golv och hissdörrar på plan -1 på Regeringsgatan 26. Det är företaget Malmstens Måleri som utför arbetetet.
Detta innebär att vi stänger av hissen för access från gatuplan och ner samt från källare på -1.  Om man behöver ta sig ner till -1 under denna tid finns access  med hiss från Regeringsgatan 28. Vi återställer accessen dagen efter när golvet har torkat.

Målningsarbete kommer även göras i på motsvarande sätt på Regeringsgatan 28 måndag den 30 maj. Då kommer vi måla golv och hissdörrar på plan -1 på Regeringsgatan 28.  Under denna tid stänger vi av hissen för access från gatuplan och ner samt från källare på -1. Behöver man ta sig ner till -1 under denna tid finns access från Regeringsgatan 26. Vi återställer accessen dagen efter när golvet har torkat. 

Tack för er förståelse,
Teamet i huset

2022-05-18

Filterbyten i fastigheten

Information till hyresgäster på Hamngatan 29-33 / Regeringsgatan 26-32 / Sergelgången / Västra Trädgårdsgatan 17 / Kocksgränd 6.

Under tisdag och onsdag i nästa vecka (24-25/5) kommer vi att byta ventilationsfilter i fastigheten. Företaget som byter filter är Gunnar Karlsen Sverige AB. Filterbytet innebär att ventilationen kommer vara nedsatt under förmiddagarna under dessa två dagar.

Om ni har frågor kontakta Jimmy Månström (serviceledare Gunnar Karlsen Sverige AB), tel +46 701 116 28 06.
Som vanligt går det också bra kontakta kundservice: kundservice@vasakronan.se

Hälsningar/

Teamet i huset

2022-05-09

Nya rutiner entrén Regeringsgatan 30-32

Hej,

Information till hyresgäster i hus A, Regeringsgatan 30-32

Entrén från Regeringsgatan till Vinterträdgården är numer låst för inpassering.  

Detta innebär att du behöver tagg för att komma in i fastigheten dygnet runt. Mellan 07:00-17:00 är det endast tagg, övrig tid är det tagg samt kod. För externa personer såsom besökare finns porttelefon för access till fastigheten. 

Av detta skäl låser vi nu även upp de två inre dörrarna Trapphus A och B mellan kl 07:00-20:00 (dvs ingen tagg behövs), övrig tid gäller tagg och kod på dessa dörrar.

Tack för er förståelse!

Hälsningar/
Teamet i huset

2022-04-29

Brandlarm och sprinklersystem

Hej,

Information till hyresgäster på Hamngatan 29-33 / Regeringsgatan 26-32 / Sergelgången / Västra Trädgårdsgatan 17 / Kocksgränd 6.

Nu är det dags för den årliga besiktningen av fastighetens brandlarm och sprinklersystem.

Daniel Nilsson från Caltea kommer börja på måndag den 16/5 och kör kontroll och prov fram till den 20/5. Han och en kollega kommer behöva komma in i era lokaler för kontroll. De kommer som vanligt kontakta er för access där det behövs men i övrigt klarar de sig själva.

Lite hålltider:
Vi kommer med Securitas köra kvartalsprov för hus B onsdagen den 18/5 på morgonen 07-09 där första timmen är ljudlig för kontrollen av brandlarmet och sprinkler.
Och i Hus A nere i Sergelgången är det som vanligt kvällsprov för den skarpa delen av kontrollen.

För butiker i Sergelgången:
Kvällsprovet för butikerna i Sergelgången sker på torsdagen den 19/5 med start 21:00 -24:00 och som vanligt behöver vi ha en av er på plats som kan hantera eran ljudanläggning. Det brukar inte ta så lång tid i varje butik men vi reserverar tiden som vanligt.

Mikael Ebsen behöver ett mobil nr till den som kommer vara på plats så vi kan meddela när vi tar just er butik. Maila till mikael.ebsen@vasakronan.se 

Berörda för sprinkler besiktning:
Alla kontor och butiker på Regeringsgatan 26-28 i hus B finns bara brandlarm i de allmänna ytorna. Ni berörs ni bara av ljudliga delen. På Regeringsgatan 30-32 berörs alla butiker och Swedbank i gatuplan av sprinklerbesiktning. 

Och för kvällsprovet den 19/5 där är det nedan butiker som berörs för både brandlarm och sprinkler.
Deichmann, Stadium, Brandy Melville, XXL och Starbucks. 

Om ni önskar hjälp med besiktning av erat egna utrymningslarm så kontakta Mikael Ebson så hör han med Daniel.

Övriga frågor kontakta Mikael Ebsen Mikael.Ebsen@vasakronan.se

Mvh, 
Teamet i huset

2022-04-22

Ombyggnad av hisshallar

Hej, 

Information till hyresgäster på Regeringsgatan 30-32. 

Under nästa vecka så kommer vi påbörja arbetet med att bygga om hisshallarna från Vinterträdgården (Hisshall A och B). Hisshallarna ska bland annat målas om, få nytt undertak och ny belysning.

Vi kommer att bygga om en hisshall i taget och startar med Hisshall A (närmast Regeringsgatan). Arbetet i hisshall A kommer att pågå i 4-5 veckor och därefter kommer Hisshall B att påbörjas. Detta innebär att respektive hisshall under dessa veckor kommer att vara en byggarbetsplats och hänvisar därför er och all personal samt besökare till den andra hisshallen.

Vi kommer att informera er löpande om ombyggnationen.

v17 – v21 Ombyggnation av Hisshall A, hänvisa till Hisshall B
v22 – v26 Ombyggnation av Hisshall B, hänvisa till Hisshall A

Har ni frågor eller funderingar, hör gärna av er till projektansvarig Caroline Stråhle caroline.strahle@htprojekt.se 

Mvh, 
Teamet i huset 

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Ett miljörum finns på plan -1, där följande fraktioner finns:

 • Hushållsavfall
 • Wellpapp
 • Papper, plast, trä PTP
 • Metallförpackningar
 • Glas – färgat & ofärgat
 • Ljuskällor
 • Småbatterier
 • Matavfall

Vasakronan ansvarar för de i miljörummet uppmärkta fraktionerna. Dessutom erbjuder Ragnsells, som finns i lastfaret resterande sorteringar i sin miljöstation efter överenskommelse.

Hyresgästen kan beställa egen hämtning via Vasakronans entreprenör Ragn-Sells.

Tack för att ni källsorterar.

Länk till Ragnsells webbplats

Snöröjning & istappstelefon

Vasakronan ser till att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.
Istappning:
Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundservice, 08-566 206 00.

Istappstelefonen, telefon 08-50 380 280, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Utrymningslarm finns i fastighetens trapphus och korridorer samt inne i lokalerna, huvudsakligen i konferens- och mötesrum. På Regeringsgatan 28 har ett sprinklersystem installerats.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

 • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
 • Släckutrustning finns till hands
 • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Alla portar är låsta dygnet runt och på vardagar mellan 07.00-18.00 krävs bricka för att komma in. Övrig tid krävs bricka och kod.  

Information till hyresgäster i hus A, Regeringsgatan 30-32Entrén från Regeringsgatan till Vinterträdgården är numer låst för inpassering. Detta beslut är taget för att minska risken för obehöriga i fastigheten.Detta innebär att du behöver tagg för att komma in i fastigheten dygnet runt. Mellan 07:00-17:00 är det endast tagg, övrig tid är det tagg samt kod. För externa personer såsom besökare finns porttelefon för access till fastigheten.Av detta skäl låser vi nu även upp de två inre dörrarna Trapphus A och B mellan kl 07:00-20:00 (dvs ingen tagg behövs), övrig tid gäller tagg och kod på dessa dörrar.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Lastkaj & leveranser

Sells godsmottagning. Regeringsgatan 12 alt Regeringsgatan 15 (Galleriagaraget). Maxhöjd 3.10 meter.

Inga leveranser får tas in via Jakobsgatan 6 och transportfordon får inte parkeras utanför Hamburger Börs.

Använd porttelefonen vid nedfarten till godsmottagningen, därefter öppnas garageporten. Ragn-Sells öppettider må-fr 06.30-16.30, lö 07.00-13.00, sö stängt.

Ni kan teckna avtal med Ragn-Sells som då tar hand om godset och kontaktar er vid leverans. Denna tjänst tillhandahålls kostnadsfritt av Ragn-Sells. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta Wille på Ragn-Sells, 076-101 79 48

Allmänna uteplatser & terrasser

Skötsel av utomhusmiljöVasakronan ser till att planteringar, städning av innergårdar sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för. OBS! För grillning vänligen kontakta fastighetsansvarig/fastighetschef.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolit kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. Drifttiderna är hyresgästanpassade men generellt gäller vardagar kl. 08.00-18.00. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten eller till egen terrass. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten. Rökning är ej tillåten på gården.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom Coor Service Management. En rad olika tjänster erbjuds, såsom exempelvis reception, posthantering och vaktmästeri.

Länk till Coors Serviceportal

För mer information, kontakta Coor Service Management på telefon 08-553 957 30 eller maila till hyresgast@coor.com

Service i närområdet

Restauranger

I området finns gott om restauranger för både snabblunch och representationsmiddag. I fastigheten finns t.ex. Wokhouse, Ropongi sushi och Panini. I Gallerian finns ett stort urval av lunchrestauranger.
Konferens- och Evenemangsanläggningar
I området finns även goda konferensmöjligheter, bland annat hos Hamburger Börs, Summit Konferens & Event, Operakällaren och Berns Hotel.
Hotell

Det finns ett par hotell av god kvalitet  i närområdet. Här är ett par exempel:

At SIX – Är ett 4.5 stjärnigt hotell beläget på Brunkebergstorg 6.

Hotell Kungsträdgården – Är ett 4 stjärnigt hotell beläget på Västra Trädgårdsgatan 11B

HOBO hotel – Är ett 3.5 stjärnigt hotel beläget på

Handel och Shopping.
När det gäller shopping finns det mesta, inte minst i gallerior och varuhus strax utanför dörren. Ett stenkast bort finns Gallerian och NK. En bit längre upp på Regeringsgatan ligger Mood Stockholm, en galleria fylld med mode, kaféer och restauranger. Vid Hamngatan/Regeringsgatan sätter nyetableringar en ny prägel på stråket med Victoria’s Secret, XXL och UNIQLO i spetsen.

Träning och Hälsa

Fitness24seven – Beläget på Regeringsgatan 59
Sats NK – Beläget på Regeringsgatan 57

Aleris vårdcentral – Beläget på Riddargatan 1

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Promenadavstånd till några viktiga kommunikationspunkter i Stockholm city.
Arlanda Express – 7 min
Citybanan och T-centralen – 5 min
Stockholms centralstation – 7 min
Göteborg 3,5 timmar (via Stockholms Central)
London 3,5 timmar (via Arlanda Express och Arlanda flygplats)
Tunnelbana
Närmaste t-banestation är Kungsträdgården. Det är även nära till T-centralen.
Bussförbindelser
Det finns tillgång till ett flertal innerstadsbussar i direkt anslutning till kvarteret.

För mer information se,
Länk till SL:s webbplats
Länk till SJ:s webbplats

Parkering & laddplatser

Hyresgäster kan kontakta Stockholm parkering på telefon 08-772 96 00 eller besök http://www.stockholmparkering.se/ för att hyra P-plats i garage i källarplan. Besökande till fastigheten hänvisas till allmänna parkeringsgarage i närområdet, exempelvis på Regeringsgatan vid Gallerian.

Cykelparkering

Vasakronan har i samarbete med AMF fastigheter tagit fram 400 nya cykelparkeringar i Galleriagaraget. Access till cykelrummet sker med vanlig tagg/bricka, mellan kl. 17-07 krävs tagg/bricka + personlig kod. Det finns två passersystem, använd det som är märkt med Vasakronan. 

I cykelrummet finns en variation av cykelställ, en avspolningsyta, pump och enklare verktyg. Det nya cykelrummet kommer tills vidare ersätta cykelburen och komplettera cykelrummet som redan finns i garaget. Som tidigare når ni cykelparkeringen genom in-/utfarten till Galleriagaraget på Regeringsgatan 16. Cykelrummet ligger direkt till höger efter nerfarten. Access sker med tagg / bricka. Det finns två in- och utgångar till cykelrummet. Cyklar får endast tas genom garageinfarten, inte via kontorsentrén. Det är inte heller tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.

Ta gärna en titt på bifogad kartan nedan över garaget för enklare navigation. 

Extra cykelservice – ta hand om dig själv och din cykel

Vasakronan erbjuder ett utökat Cykelservicekoncept med trygg och kameraövervakad cykelförvaring, omklädningsrum, dusch, förvaringsskåp, torkrum, servicestation, lånecyklar samt cykelbutik. Det utökade Cykelservicekonceptet finns på Mäster Samyelsgatan 58. Följande tjänster kan du hitta där: 

Cykelförvaring

Du får tillgång till en säker och lättillgänglig cykelförvaring i ett bemannat och kameraövervakat cykelrum i gatuplan. Cykelrummet är utrustat med olika varianter av cykelställ med stöd för framgaffeln och möjlighet till fastlåsning i cykelns ram. Det finns eluttag för laddning av elcykel och förvaringsplatser för lådcyklar. I cykelrummet finns verktyg och pump för enklare service.

Omklädning/dusch/torkrum

Du får tillgång till omklädningsrum och dusch samt ett låsbart skåp som du kan använda under dagen. Vid behov finns även ett låsbart gallerskåp (ta med eget hänglås) i ett torkrum där du kan förvara dina fuktiga kläder och handdukar. Skåpen töms varje helgfri måndag – fredag klockan 19.00 för att så många som möjligt ska kunna använda skåpen.

Eget förvaringsskåp

Du får ett eget skåp i omklädningsrummet för kläder, skor och annan personlig utrustning. Skåpet hyr du under en längre tid vilket gör att du inte behöver tömma ditt skåp varje dag. Skåpen i omklädningsrummet har kodlås så där behövs inga hänglås.

Servicebutik

Via Cykloteket Service Store får du möjlighet till regelbunden service av din cykel. Servicetekniker kontrollerar och justerar din cykel. I servicen ingår yttre kontroll och justering av bromsar, växlar, nav, vev- och styrlager, riktning av hjul samt en allmän kontroll av cykelns kondition.

Cykelrekond

Via Cykloteket Service Store får du tillgång till regelbunden cykelrekond av din cykel. Servicetekniker genomför en grundlig tvätt av din cykel där bland annat växel- och vevparti samt bromsar tvättas, smörjs och justeras.

Priser och abbonnemang

Du skapar ditt eget personliga abonnemang. Välj mellan 1, 2 eller 3 tjänster samt tillval för cykelservice och cykelrecond. Gällande priser och villkor får du om du kontaktar Cykloteket Service Store på Mäster Samuelsgatan 58. Ange att du är hyresgäst hos Vasakronan för att få rätt prisuppgifter. 

Kontaktuppgifter till Cykloteket Service Store

Mejl: kundtjanst.zenit@cykloteket.se

Telefon: 08-545 493 90

Info: www.cykloteket.se/butiker/cykloteket-zenit