Välkommen till Pennfäktaren 11

Vasagatan 7

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Niklas Sjögren

Affärsansvarig kontor 070-557 59 85

Mikaela Åldstedt

Affärsansvarig handel 070-860 07 88 · 08-56620608

Molly Stockenstrand

Bitr. affärsansvarig 076-130 63 75

Torbjörn Backlund

Teknikansvarig 08-782 03 06

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Tillträde till miljörummet i garaget på plan -1 sker alltid med bricka.

Nuvarande fraktioner i miljörummet:

Matavfall
Pentrysopor, i särskilt kylt soprum
Färgade glasförpackningar
Ofärgade glasförpackningar
Lysrör
Små batterier
Metall förpackningar
Pappers förpackningar
Hårda plastförpackningar
Wellpapp
Brännbart avfall
Ej brännbart
Pallemballage, krymp- och sträckfilm

Vasakronan ansvarar för de i miljörummet uppmärkta fraktionerna. Övriga fraktioner är hyresgästens ansvar, t ex pappersåtervinning, grovsopor, elektronikskrot m m. Hyresgästen kan beställa egen hämtning via Vasakronans entreprenör Ragn-Sells.

Tack för att ni källsorterar.

Länk till Ragnsells webbplats

Snöröjning & istappstelefon

Skötsel av utomhusmiljö
Vasakronan ser till att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för. 

Istappning:
Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 206 00.Istappstelefonen, telefon 08-50 380 280, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Hela fastigheten är försedd med sprinkler och vid utlöst sprinkler går larm till SOS.

Brandlarm som är direktkopplat till SOS finns i utrymningsväg på plan 2 (korridorerna bakom restaurangerna).

I kontorslokalerna finns rökdetektorer som startar utrymningslarm lokalt och våningsvis. Detta larm går ej till SOS. 

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• Släckutrustning finns till hands

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars webbplats.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierat hus
Kvarteret Pennfäktaren har certifierats på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem av byggnader. LEED bedömer bl a energianvändning, inomhusklimat, användning av återvunnet och närproducerat material och innovation i design. Dessutom är byggnaden certifierad enligt EU:s GreenBuilding.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att kunna behålla certifieringen är det viktigt att du känner till vilka ramar och riktlinjer för vad som gäller för dig som hyresgäst. Det kan du läsa mer om i foldern ”Hyresgästguide Leed” som du hittar i länkarna längst ned på sidan. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta din kundansvarige.

Läs mer om LEED-certifiering och GreenBuilding på Sweden Green Building Councils webbplats.

Några av miljölösningarna i huset är solceller och solfångare för tillverkning av elkraft och värmeenergi samt sedumtak som fångar upp luftföroreningar och regnvatten. Ventilation- och klimatsystem är behovsstyrda och belysningen närvarostyrd. På en TV-skärm i entrén kan du följa hur mycket energi huset producerar samt se data från husets egen väderstation.

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Entelios/Boo Energi. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett sådant elavtal kan du kontakta Boo Energi på 08-747 51 70 // post@booenergi.se, alternativt via booenergi.se/teckna-elavtal. Ange rabattkod ”VASAKRONAN”.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Portarna i huvudentrén är öppna mellan kl. 07.30-18.00 på vardagar. I dörren bredvid huvudentrén krävs bricka vardagar mellan kl. 07.30-18.00 och övrig tid bricka + kod.

Inne i huset kan man röra sig utan bricka vardagar mellan kl. 07.00-18.00, övrig tid krävs bricka + kod. Detta gäller även hissarna.

För att komma in i garaget behövs bricka vardagar mellan kl. 07.00-18.00 och övrig tid bricka + kod.

Till miljöstationen krävs alltid bricka och till cykelrummet är det alltid bricka + kod.

Vid inflyttning tillhandahålls brickor av Vasakronan. För borttappad bricka debiteras en avgift på 200 kr.

Hyresgästen ansvarar alltid för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m m i de egna lokalerna).

Lastkaj & leveranser

Inga pallar får tas in via huvudentrén på Vasagatan 7. Tyngre varuleveranser ska gå via garaget med infart från Östra Järnvägsgatan. Transportören anropar varumottagaren via porttelefonen till vänster om garageporten. Varumottagaren svarar och kan fjärröppna garageporten från sin telefon genom att trycka siffran 5.

Leveranser till restaurangerna
Ta hiss nr 4. Tryck kod och därefter våningsknapp 2.  

Leveranser till kontorshyresgäster
Gods på pall ska omlastas till kärra med gummihjul innan det tas in i hisshallen, för att inte förstöra stengolv i hisshall och hisskorg. Anropa varumottagaren via porttelefon som är monterad till höger om dörren mot hisshallen. Ta hiss nr 3 till höger i hisshallen (varuhiss). Kalla på hissen genom att trycka på den översta omärkta knappen.

För hjälp med godshantering kontakta vår tjänsteleverantör Coor.

Länk till Coors serviceportal

Allmänna uteplatser & terrasser

Skötsel av utomhusmiljö
Vasakronan ser till att planteringar och städning av innergårdar sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

OBS! För grillning vänligen kontakta fastighetsansvarig/fastighetschef.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster

Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
Beställning av Internetaccess: Fastighet och bygg | Advania
www.advania.se

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. I restaurangerna är drifttiderna för ventilationssystemet alla dagar kl. 07.00-24.00. Drifttider för övriga hyresgäster är vardagar kl. 07.00-18.00. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler.

Fastigheten värms respektive kyls med klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten. Rökning är ej tillåten på gården.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor Service Partner erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Läs mer på Coors serviceportal eller kontakta din fastighetschef.

Service i närområdet

Konferens- och evenemangsanläggningar
I fastigheten finns konferens- och kontorshotellsanläggningen 7A.

Det är också mycket nära till Hotell Nordic Sea, med vilka huset delar innergård. Du kan snabbt och lätt utnyttja hotellets konferens- och evenemangsservice endast ett tjugotal meter bort. Om du föredrar att stanna på det egna kontoret, kan du bekvämt få lunchen levererad.

Många andra närliggande hotell erbjuder också goda konferensmöjligheter. Under 2010 öppnade det nya hotell- och kongresscentret ”Stockholm Waterfront” mellan World Trade Center och Stockholms stadshus. World Trade Center har kapacitet att genomföra allt från kongresser och andra stora evenemang till möten för mindre grupper.

Hotell
I närområdet finns ett flertal hotell med all tänkbar service och bekvämlighet.

Restauranger
I området finns flera restauranger för både snabbluncher och representationsmiddagar. Enbart i vårt eget hus hittar du flera restauranger: Weidao, The Bishop Arms, Gnarly Burger, The Laughing Duck och Max hamburgerrestaurang..

Träning och hälsa
Det finns flera tränings- och spaanläggningar i området, t ex SATS, Centralbadet och Selma CitySpa.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Mer centralt belägna lokaler än på Vasagatan 7 vid Stockholms Central går inte att hitta. Härifrån kan du ta dig torrskodd från kontoret via Arlanda Express till hela övriga världen. Med sitt strategiska läge bredvid Centralen är Vasagatan på väg att utvecklas till ett av de viktigaste stråken i city.

Promenadavstånd till några kända Stockholmsställen:
Hotell Clarion Sign – 2 min
Åhléns City – 3 min
Arlanda Express – 1 min
Citybanan  – 0,5 min
Stockholms hotell- och kongresscenter – 5 min
Norra Bantorget med ny park – 3 min
Cityterminalen – 1 min
Stockholms centralstation – 1 min
Göteborg 3,5 timmar (via Stockholms Central)
London 3,5 timmar (via Arlanda Express och Arlanda flygplats)

Stockholms centralstation och Cityterminalen
Centralen är Stockholms mittpunkt och genomgår för närvarande en omfattande upprustning för ökad trivsel och trygghet. Här möts tågtrafik från hela landet och övriga Europa liksom samtliga pendeltåg- och tunnebanelinjer, långdistans-, lokal- och nattbussar. Med andra ord är detta en plats där det rör sig trafik och människor i stort sett dygnet runt. En T-baneuppgång finns i fastigheten.

Taxi
Vid Centralen passerar mängder av taxibilar hela tiden. Här behöver du sällan vänta mer än någon minut på din taxi och du har även möjlighet att aktivt välja en miljöbil.

Citybanan, Station City
Den ena uppgången till citybanan finns i Vasagatan precis runt fastigheten.

Länk till SL:s webbplats

Länk till SJ:s webbplats

Parkering & laddplatser

P-platser finns att hyra i husets garage med infart från Östra Järnvägsgatan. För mer information om hyra av P-plats, kontakta kontakta Nordic Level Parking AB på 08-588 018 00 eller InfoParkering@nordiclevelgroup.com, och uppge att det gäller kv. Pennfäktaren på Vasagatan 7.

Tillgång till laddstation för elbilar finns i garaget.

Allmänna parkeringsgarage finns på Olof Palmes gata (Norra Bantorget) och Mäster Samuelsgatan.

Cykelparkering

Cykelparkering finns i två cykelrum i husets garage med infart från Östra Järnvägsgatan. Bricka och kod behövs dygnet runt och erhålls av Vasakronan.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.