Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 128 MB.

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Hand som håller i en mobil för att visa hur appen HG-info ser ut

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Tillträde till miljörummet i garaget på plan -1 sker alltid med bricka.

Nuvarande fraktioner i miljörummet:

Pentrysopor, i särskilt kylt soprum

Färgade glasförpackningar
Ofärgade glasförpackningar
Lysrör
Små batterier
Metall förpackningar
Pappers förpackningar
Hårda plastförpackningar
Wellpapp
Brännbart avfall
Ej brännbart
Pallemballage, krymp- och sträckfilm

Vasakronan ansvarar för de i miljörummet uppmärkta fraktionerna. Övriga fraktioner är hyresgästens ansvar, t ex pappersåtervinning, grovsopor, elektronikskrot m m. Hyresgästen kan beställa egen hämtning via Vasakronans entreprenör Ragn-Sells.

Tack för att ni källsorterar.

Länk till Ragnsells webbplats

Snöröjning & istappstelefon

Skötsel av utomhusmiljö
Vasakronan ser till att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för. 

Istappning:
Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 206 00.

Istappstelefonen, telefon 08-50 380 280, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Hela fastigheten är försedd med sprinkler och vid utlöst sprinkler går larm till SOS.

Brandlarm som är direktkopplat till SOS finns i utrymningsväg på plan 2 (korridorerna bakom restaurangerna).

I kontorslokalerna finns rökdetektorer som startar utrymningslarm lokalt och våningsvis. Detta larm går ej till SOS. 

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• Släckutrustning finns till hands

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars webbplats.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierat hus
Kvarteret Pennfäktaren har certifierats på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem av byggnader. LEED bedömer bl a energianvändning, inomhusklimat, användning av återvunnet och närproducerat material och innovation i design. Dessutom är byggnaden certifierad enligt EU:s GreenBuilding.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att kunna behålla certifieringen är det viktigt att du känner till vilka ramar och riktlinjer för vad som gäller för dig som hyresgäst. Det kan du läsa mer om i foldern ”Hyresgästguide Leed” som du hittar i länkarna längst ned på sidan. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta din kundansvarige.

Läs mer om LEED-certifiering och GreenBuilding på Sweden Green Building Councils webbplats.

Några av miljölösningarna i huset är solceller och solfångare för tillverkning av elkraft och värmeenergi samt sedumtak som fångar upp luftföroreningar och regnvatten. Ventilation- och klimatsystem är behovsstyrda och belysningen närvarostyrd. På en TV-skärm i entrén kan du följa hur mycket energi huset producerar samt se data från husets egen väderstation.

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Portarna i huvudentrén är öppna mellan kl. 07.30-18.00 på vardagar. I dörren bredvid huvudentrén krävs bricka vardagar mellan kl. 07.30-18.00 och övrig tid bricka + kod.

Inne i huset kan man röra sig utan bricka vardagar mellan kl. 07.00-18.00, övrig tid krävs bricka + kod. Detta gäller även hissarna.

För att komma in i garaget behövs bricka vardagar mellan kl. 07.00-18.00 och övrig tid bricka + kod.

Till miljöstationen krävs alltid bricka och till cykelrummet är det alltid bricka + kod.

Vid inflyttning tillhandahålls brickor av Vasakronan. För borttappad bricka debiteras en avgift på 200 kr.

Hyresgästen ansvarar alltid för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m m i de egna lokalerna).

Lastkaj & leveranser

Inga pallar får tas in via huvudentrén på Vasagatan 7. Tyngre varuleveranser ska gå via garaget med infart från Östra Järnvägsgatan. Transportören anropar varumottagaren via porttelefonen till vänster om garageporten. Varumottagaren svarar och kan fjärröppna garageporten från sin telefon genom att trycka siffran 5.

Leveranser till restaurangerna
Ta hiss nr 4. Tryck kod och därefter våningsknapp 2.  

Leveranser till kontorshyresgäster
Gods på pall ska omlastas till kärra med gummihjul innan det tas in i hisshallen, för att inte förstöra stengolv i hisshall och hisskorg. Anropa varumottagaren via porttelefon som är monterad till höger om dörren mot hisshallen. Ta hiss nr 3 till höger i hisshallen (varuhiss). Kalla på hissen genom att trycka på den översta omärkta knappen.

För hjälp med godshantering kontakta vår tjänsteleverantör Coor.

Länk till Coors serviceportal

Allmänna uteplatser & terrasser

Skötsel av utomhusmiljöVasakronan ser till att planteringar och städning av innergårdar sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för. OBS! För grillning vänligen kontakta fastighetsansvarig/fastighetschef.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Data och telefoni
Fastigheten är ansluten till Vasakronans eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-funktioner av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Alla fiberdragningar som görs i fastigheten ska göras av Visolit eller deras ramavtalsinstallatörer. Detta gäller även dragningar för hyresgäster som inte köper Internet eller IT-tjänster av Visolit.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.  

Byggnaden är ansluten till fiber via Stokab. På respektive våningsplan i telerummet bredvid hissarna finns en förberedd anslutningspunkt i form av blåsfiber.

TV
Byggnaden är ansluten till kabel-TV via ComHem. Anslutningspunkt finns i telerummet bredvid hissarna. Hyresgästen kan beställa TV-uttag i sin lokal till självkostnadspris via Vasakronan. Kontakta ComHem för beställning av deras basutbud. För att få ytterligare kanaler, kontakta Canal Digital.

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. I restaurangerna är drifttiderna för ventilationssystemet alla dagar kl. 07.00-24.00. Drifttider för övriga hyresgäster är vardagar kl. 07.00-18.00. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler.

Fastigheten värms respektive kyls med klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten. Rökning är ej tillåten på gården.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor Service Partner erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Läs mer på Coors serviceportal eller kontakta din fastighetschef.

Service i närområdet

Konferens- och evenemangsanläggningar
I fastigheten finns konferens- och kontorshotellsanläggningen 7A.

Det är också mycket nära till Hotell Nordic Sea, med vilka huset delar innergård. Du kan snabbt och lätt utnyttja hotellets konferens- och evenemangsservice endast ett tjugotal meter bort. Om du föredrar att stanna på det egna kontoret, kan du bekvämt få lunchen levererad.

Många andra närliggande hotell erbjuder också goda konferensmöjligheter. Under 2010 öppnade det nya hotell- och kongresscentret ”Stockholm Waterfront” mellan World Trade Center och Stockholms stadshus. World Trade Center har kapacitet att genomföra allt från kongresser och andra stora evenemang till möten för mindre grupper.

Hotell
I närområdet finns ett flertal hotell med all tänkbar service och bekvämlighet.

Restauranger
I området finns flera restauranger för både snabbluncher och representationsmiddagar. Enbart i vårt eget hus hittar du flera restauranger: Arigato sushi wok, The Bishop Arms, Il Forno Con tapas, The Laughing Duck, Max hamburgerrestaurang och Wayne’s Coffee.

Träning och hälsa
Det finns flera tränings- och spaanläggningar i området, t ex SATS, Centralbadet och Selma CitySpa.

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Mer centralt belägna lokaler än på Vasagatan 7 vid Stockholms Central går inte att hitta. Härifrån kan du ta dig torrskodd från kontoret via Arlanda Express till hela övriga världen. Med sitt strategiska läge bredvid Centralen är Vasagatan på väg att utvecklas till ett av de viktigaste stråken i city.

Promenadavstånd till några kända Stockholmsställen:
Hotell Clarion Sign – 2 min
Åhléns City – 3 min
Arlanda Express – 1 min
Citybanan  – 0,5 min
Stockholms hotell- och kongresscenter – 5 min
Norra Bantorget med ny park – 3 min
Cityterminalen – 1 min
Stockholms centralstation – 1 min
Göteborg 3,5 timmar (via Stockholms Central)
London 3,5 timmar (via Arlanda Express och Arlanda flygplats)

Stockholms centralstation och Cityterminalen
Centralen är Stockholms mittpunkt och genomgår för närvarande en omfattande upprustning för ökad trivsel och trygghet. Här möts tågtrafik från hela landet och övriga Europa liksom samtliga pendeltåg- och tunnebanelinjer, långdistans-, lokal- och nattbussar. Med andra ord är detta en plats där det rör sig trafik och människor i stort sett dygnet runt. En T-baneuppgång finns i fastigheten.

Taxi
Vid Centralen passerar mängder av taxibilar hela tiden. Här behöver du sällan vänta mer än någon minut på din taxi och du har även möjlighet att aktivt välja en miljöbil.

Citybanan, Station City
Den ena uppgången till citybanan finns i Vasagatan precis runt fastigheten.

Länk till SL:s webbplats

Länk till SJ:s webbplats

Parkering & laddplatser

P-platser finns att hyra i husets garage med infart från Östra Järnvägsgatan. För mer information om hyra av P-plats, kontakta Estate, 08-588 018 00, eller via e-post info.parkering@estate.se, och uppge att det gäller kv. Pennfäktaren på Vasagatan 7.

Tillgång till laddstation för elbilar finns i garaget.

Allmänna parkeringsgarage finns på Olof Palmes gata (Norra Bantorget) och Mäster Samuelsgatan.

Cykelparkering

Cykelparkering finns i två cykelrum i husets garage med infart från Östra Järnvägsgatan. Bricka och kod behövs dygnet runt och erhålls av Vasakronan.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.