Välkommen till Lokomotivet

Säbygatan 3 / Östunagatan 1

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Gustav Holst

Affärsansvarig kontor 070-312 51 66 · 018-489 20 90

Mattias Persson

Bitr. affärsansvarig 076-780 32 07 · 018-489 20 25

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten har ett fibernät som ägs av Vasakronan men som du som hyresgäst kan nyttja för att ansluta din lokal tillinternet oavsett vilken internetleverantör du har. 
 
IT-TJÄNSTER
Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via valfri leverantör. Telia och Advania är exempel på två leverantörer som har förberett anslutningar tillfastigheten för att snabbare kunna leverera internet och IT-tjänster.
 
Advania
Tel:08-545 726 16
Mejl:  support.re@advania.se
 
Telia
Tel:  076-101 40 17
Mejl:  fiberbestallningar@teliacompany.com
 
FIBERINSTALLATIONER
Eftersom säkerhet är en viktig del i IT-leveransen så måste samtligainternetleverantörer och deras installationstekniker föranmäla besök. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer i fastigheten alltid genomföras i samråd med Vasakronans nätadministratör (Advania) och enligt Vasakronansanvisning för IT-installationer.  För merinformation kontakta:
 
Nätadministratör, Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
På Vasakronan strävar vi efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Källsortering är en viktig del i vårt miljöarbete. Avfallshanteringen i fastigheten går till på följande sätt:

Fastighetens miljöstation
Inom fastigheten finns en miljöstation där du kan sortera sopor i olika fraktioner. Miljöstationen ligger i markplan med infart från Dragarbrunnsgatan 53. För inpassering behövs vare sig nyckel eller kod och följande sopor sorteras:
– Brännbart
– Matavfall
– Returpapper
– Wellpapp
– Färgat och ofärgat glas
– Pappersförpackningar
– Plastförpackningar

Tömning sker regelbundet och vid behov av Ragn-Sells.

Vasakronan ansvarar endast för de i miljörummet uppmärkta fraktionerna. Övriga fraktioner är ditt eget ansvar som hyresgäst. Tomma tonerkasetter, färgband etc. återlämnar du till din leverantör för återvinning. Tänk på att gammal elektronik (t.ex. mikrovågsugn, datorer, TV- och videoapparater) tas om hand av din leverantör, så kallat producentansvar.

För att beställa egen hämtning av övriga fraktioner, kontakta Vasakronans avfallsentreprenör Ragn-Sells.

Välsorterat avfall betalar sig!
Avfallshanteringen finansieras genom att hyresgästerna betalar enligt självkostnadsprincipen. God källsortering bidrar till att kostnaderna sjunker genom att vissa fraktioner ger intäkter. Detta gäller t.ex. papper, wellpapp och plast. Det är följaktligen en ekonomisk fråga att sortera rätt. Utseparerat vitt papper ger t.ex. en större intäkt än papper som är blandat.

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Vasakronan ser till att snöröjning och sandning sköts utanför fastigheterna.
Omkringliggande gator ansvarar Uppsala kommun för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 206 00.

Istappstelefonen, telefon 020-47 82 77, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Uppsalaområdet. Det går även att rapportera in via deras hemsida, Istappstelefonen.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

•Utrymningsplan ska finnas på väl synliga platser i lokalen.
•Släckutrustning finns till hands inuti hyresgästens lokaler (inköp, installation, reparation, underhåll och service).
•Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
•All brandskyddsutrustning (sprinkler, brandlarm, brandsläckare etc.) hålls fria från förhindrande föremål.
•Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.
•All personal och vikarier känner till utrymningsplanen samt arbetsuppgifter vid brand.
•Rapportera eventuella tillbud till Vasakronan.
•Fylla i en ”Skriftlig Redogörelse av Brandskydd” för berörda verksamheter, som sedan skickas in till brandförsvaret via Vasakronan.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Uppsala Brandförsvar.

Utrymning
Fastigheten är utrustad med utrymningslarm på samtliga plan. Utrymningslarmet är inte automatiskt så om larmet går måste brandkåren kontaktas.

Hyresgästen ansvarar själv för återsamlingsplats och brandövningar samt utrymningsvägar, utrymningsplan och släckutrustning i den egna lokalen. För allmänna utrymmen ansvarar Vasakronan för utrymningsvägar och utrymningsplan.

Vill du veta mer om arbetsgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Utrustning
Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta ansvarig drifttekniker för vidare information, se rubriken Kontaktuppgifter.

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 01.01.2004. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida » www.msb.se

Allmänna uteplatser & terrasser

Vasakronan ser till att snöröjning och sandning sköts utanför fastigheterna.
Omkringliggande gator ansvarar Uppsala kommun för.

I närområdet

Service i närområdet

Den korta promenaden till Uppsala Resecentrum kan knappt ens räknas i minuter. Ytterligare en liten bit bort hittar du Uppsala Konsert & Kongress och Stora torget. I Uppsala Entré finns all tänkbar närservice – apotek, mataffär, restauranger och butiker. Och utbudet kommer bara att öka.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Tågen och bussarna går på andra sidan gatan. Med SL-pendeln tar du dig till Arlanda på under 20 minuter. Plats för cyklar och parkering på fastigheten

Parkering & laddplatser

Parkering Plats för cyklar och parkering på fastigheten

Cykelparkering

Cykelparkering

Plats för cyklar finns på fastigheten